+ Plusy
  • Výrazne pomôže so základmi chémie
  • Dostupná v Slovenčine
  • V hre sa nenachádza explicitné násilie
- Mínusy
  • Podobnosť úrovní uberá na zábavnosti
platformy
témy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Google Play

Hra Big Bang Legends ako zábavná pomôcka pri chémii

Big Bang Legends ukáže deťom, že chémia môže byť aj zábavná. Pomôžte príšerkám poraziť temnú hmotu a využite pri tom vlastnosti jednotlivých chemických prvkov.

Hra začína veľkým treskom a jej hlavní hrdinovia sú chemické prvky. Tie ukážu deťom cieľ hry a prevedú ich jej jednoduchými pravidlami. Mechanika je podobná minigolfu, ktorý je skrížený s hrou Angry birds. Avšak, s tým rozdielom, že hráč odráža atómy a ničí nimi temnú hmotu. V hre dodatočne zbiera protóny a neutróny a objavuje v ich kombinovaní ďalšie elementy.

Náročnosť úrovní sa postupne zvyšuje. Prostredia sa plnia nástrahami v podobe bômb a ostňov na stenách. Na ich prekonanie si hráč musí zvoliť odolnejšie alebo stabilnejšie prvky. Podobne aj pri ničení nepriateľských postavičiek si môže zvoliť reaktívnejší element.

Hráč nezíska všetky prvky naraz, tvorí ich postupne zo získaných protónov. Hra je dostupná dokonca aj v slovenčine a každý prvok má svoj vlastný hlas, popis a herné vlastnosti.

chémia

Prínos pre dieťa:

Hra umožňuje deťom naučiť sa prvky periodickej sústavy a zábavným spôsobom rozlišovať ich vlastnosti. Rovnako ich učí, z čoho sú atómy zložené a čo je napríklad protónové číslo. Znázornenie jednotlivých elementov je väčšinou úzko spojené s ich typickým výskytom v bežnom živote. Napríklad lítium má podobu baterky, sodík je po vystrelení drobný a veľmi rýchly, alebo uhlík vyzerá ako horiace uhlie. V hre je dokonca možnosť, aby si deti pomocou naskenovaného QR kódu navzájom vymieňali nazbierané prvky.

Čo hra rozvíja:

Pozornosť

hráč využíva počas hry všetko, čo sa v nej naučí

Záujem o vedu

poznávanie a využívanie vedomostí je tu predstavené ako “hra”

Plánovanie

prispôsobenie sa prostrediu – výber vhodného prvku v kombinácií s prostredím máva lepšie výsledky

Námety na diskusiu:
Základy chémie a fyziky v praxi

Viete s dieťaťom pomenovať základné prvky vo svojom okolí? Aké vlastnosti majú tieto elementy?

Začiatok vesmíru

So staršími deťmi sa môžete pustiť do diskusie o tom, čo je to Big Bang a ako vesmír začal.

Počet hráčov: 1

Kristína Doliňáková

Kristína je momentálne maturantkou, ktorá sa našla vo vede a technike. Venuje sa dobrovoľníctvu a zážitkovému vzdelávaniu. Fascinujú ju hry každého žánru a zaujíma sa o ich vplyv na vývin človeka. Nemyslí si, že hranie hier je len pre deti.