3 aplikácie, ktoré dostanú vzdelávanie z dverí školy aj k deťom domov

Vzdelávanie začalo prekračovať prah školskej triedy a teraz vďaka mobilným technológiám pokračuje napríklad aj v autobuse po ceste domov.

Keď do vzdelávania zapojíme digitálne technológie, posunieme celý tento kontinuálny proces na vyššiu úroveň. Prečítajte si o troch online vzdelávacích aplikáciách, ktoré zábavnou formou nezávisle na priestore prepoja učiteľov, žiakov a ich rodičov.


Google Classroom

(Web, Android, iOS)
Google Classroom je prostredie, ktoré zadarmo ponúka rozmanité funkcie pre realizovanie školských aj mimoškolských aktivít. Je dostupné pre každého, kto má založený Google účet, buď priamo v internetovom prehliadači počítača a tiež ako mobilná aplikácia pre Android alebo iOS. Môže slúžiť ako úložisko pre zdieľanie súborov medzi žiakmi a učiteľmi, ako diskusné platforma, na odovzdávanie úloh alebo ako sociálna sieť pre celú triedu prípadne zvlášť pre každý vyučovací predmet. Vďaka možnosti zriadiť si užívateľský účet ako pozorovateľ si môžu rodičia udržiavať prehľad o tom, čo sa ich deti v škole učia, ako sa im vedie a aké úlohy dostávajú. V rámci Classroom možno používať aj ďalšie služby od Google, čo znamená, že žiaci môžu v jednom prostredí spolupracovať cez Google dokumenty, plánovať si aktivity v Google kalendári alebo napríklad vytvárať prezentácie v Google slidoch. Hlavnou výhodou pre učiteľov je jednoduchá komunikácia s celou triedou a rýchle podávanie spätnej väzby pre žiakov. Udržiavanie kontaktu podporí budovanie vzťahov v triede a uľahčí šírenie zaujímavých nápadov a inšpirácií. Pre učiteľov je tu tiež krátke video, ktoré im uľahčí začiatky používania tejto služby.

 


Animoto

(Web, Android, iOS)
Animoto je cloudový nástroj pre rýchlu tvorbu jednoduchých videí, dostupný taktiež ako mobilná aplikácia pre Android a iOS. Žiaci si môžu vyskúšať pomocou voľby motívov, obrázkov, hudby a ďalších zaujímavých doplnkov vizualizovať oznámenie. A to bez nutnosti čokoľvek nahrávať na kameru. Stačí jednoducho naklikať zvolené prvky, preložiť ich vlastnými fotografiami a gif-mi, doplniť titulky a svoj výtvor zdieľať. Animoto ponúka rozmanité výstupné formáty. Okrem publikovania na sociálnych sieťach je možné videa nahrávať na YouTube (kde už pre tieto účely existuje celý kanál), poslať e-mailom alebo vložiť na web. Táto aplikácia je vhodná najmä na tvorbu videoklipov, medailóniky žiakov, zachytenie posolstva pre svoje budúce ja, alebo rozprávanie príbehu. To môže byť užitočné napríklad pri výučbe dejepisu. Pri použití kvalitných materiálov vyzerajú videá vytvorené v Animoto naozaj profesionálne, takže sa žiaci ani učitelia rozhodne nebudú ostýchať so svojím výtvorom pochváliť.

 

 

Seesaw

(Web, Android, iOS)
Deti v škole aj doma v priebehu školského roka v rámci rôznych predmetov tvoria zaujímavé diela. Bola by teda škoda, aby ich práca ostala skrytá a postupom času sa stratila. Aplikácia Seesaw slúži na zverejnenie týchto výtvorov a projektov. Žiaci tak môžu sledovať svoj postupný vývoj a pokrok a ukázať svoje úspechy rodičom. V mobilnej verzii je dostupná pre Android aj iOS. Zhromažďovaním výsledkov svojej práce si žiaci môžu dlhodobo budovať svoje elektronické portfólio. Tým sa budú prezentovať a neskôr im poslúži ako pamiatka na školské roky. Podľa svojho portfólia sa tiež ľahšie rozhodnú, akým študijným či pracovným smerom sa ďalej chcú vydať, čo ich baví a v čom sú šikovní. Akonáhle žiak zverejní svoju novú kresbu, fotografiu, text alebo iný výtvor, jeho rodič dostane notifikáciu, aby sa na pridaný príspevok pozrel. Po zhliadnutí tu môže zanechať komentár alebo hlasovú správu ako okamžitú spätnú väzbu. Tento prvok rýchlej komunikácie udržiava na platforme Seesaw neustály život a motivuje jej členov, aby boli aktívni.

 

Tento článok vznikol v spolupráci s projektom detinanete.sk

nadacia orange

Monika Martonová

Monika je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na MU v Brně, konkrétně magisterské specializace Technologie ve vzdělávání. Dříve vyučovala počítačovou gramotnost pro seniory a nyní je již několik let tutorkou online předmětu FF MU Kurz práce s informacemi. Věnuje se také copywritingu a tvorbě vzdělávacího obsahu pro microlearningová videa z oblasti digitální transformace. Vyrůstala s počítačovými hrami typu DOOM, Quake, Counter Strike a Need for Speed, ke kterým se z nostalgie ve volných chvílích ráda vrací.