7 nápadov ako motivovať deti, aby hrali edukatívne videohry

Videohry majú nepochybne na vývoj detí pozitívny vplyv. Pomáhajú im rozvíjať vzťahy, navodzujú dobrú náladu, podporujú myšlienkové procesy. Ako však pozitívne ovplyvniť dieťa, aby hralo aj edukačné hry?

 

1. Ktoré edukačné hry, pomáhajú deťom rozvíjať ich jazykové zdatnosti?

Deti nebudú sami od seba tráviť čas pri hre, pri ktorej sa iba sucho učia cudzí jazyk. Ako rodič viete, že ovládanie cudzích jazykov prináša samé benefity. Môžete využiť už existujúce aplikácie a hry. Pridajte zábavu, súťaživosť a vyzvite deti na to, kto sa naučí za určitý čas najviac cudzích slovíčok, napr. pomocou aplikácie Duolingo. Ak bude víťazom dieťa, môže si vybrať odmenu. Hrať sa s ním môžete aj akčné hry. Komunikujte s ním však výlučne v cudzom jazyky, napríklad v angličtine. Deti sa učia prekladať si slovíčka a pohotovo reagovať. Prostredníctvom videohier si tak deti nenásilným spôsobom osvoja cudzí jazyk.

2. Spoločný čas a hry

Keď sa rozhodnete tráviť čas s deťmi pri videohrách, vytvorte si spoločne zoznam hier, ktoré by ste chceli vyskúšať. Záujem o ne môže u detí narásť, pretože rady spolurozhodujú o tom, čo sa bude diať. V konečnom dôsledku ani nemusíte súťažiť proti sebe, ale vzájomne spolupracovať a zdolávať prekážky. Táto možnosť vás k sebe priblíži a buduje empatiu. Svoje miesto vo vašej domácnosti iste zaujmú aj spoločenské hry. Na Slovensku napríklad vzniká rodinná spoločenská hra Odvážni objavitelia, ktorá je určená pre deti od 3 do 12 rokov. To, ako spoločenské hry pozitívne rozvíjajú zručnosti u detí, si môžete pozrieť v tomto videu:

 

3. Rozprávajte sa s deťmi o ich problémoch

Dnešné deti môžu byť pod tlakom náročných situácií či už v škole, s kamarátmi alebo v rodine. Ponúknite im hru, v ktorej postavy čelia podobným problémom a dieťa môže získať na problematiku nový, svieži pohľad.

Mnohé hry simulujú reálny svet. Vypočujte si, čo si dieťa o konkrétnej hre myslí, ako ju vníma a chápe.

Napríklad hra Brothers: A Tale of Two Sons je o dvoch bratoch, ktorí si musia vzájomne pomáhať po strate svojej mamy. Deti si môžu uvedomiť, že život je vo svojej podstate veľmi krehký a opora v členoch rodiny je veľmi dôležitá.  

Ďalším z problémov, ktorým musia deti čeliť, je šikana. V hre Bully sa stretávame s 15-ročným chlapcom, ktorý musí sám čeliť šikane v internátnej škole.

 

4. Čo s akčnými hrami?

Ak vaše dieťa hrá iba akčné hry, povedzte mu, že si ich môže kupovať za vlastné peniaze. Buďte rozhodní v tom, že mu prispievate iba na hry,  ktoré rozvíjajú jeho osobnosť. V dnešnej dobe sa kladú na rodičov vysoké nároky. Cesta úplného zákazu alebo bezbrehej slobody nie je správna. Jedným z dobrých príkladov rodičovskej empatie je komunikácia s deťmi a vypočutie si ich argumentov. Nemajte voči hrám predsudky.

 

5. “Buďte príkladom” alebo pozitívne vzory správania

Stravujete sa doma zdravo? Viete podať prvú pomoc? Vysvetlite deťom, že aj takéto návyky či zručnosti ich hry môžu naučiť. Niekedy stačí pár minút, aby si deti uvedomili, že aj hra môže poskytnúť inšpiráciu pre to, čomu sa budú v budúcnosti venovať, napr. výskum liečenia vážnych chorôb. Môžu sa pochváliť spolužiakom, že sa vďaka hre naučili ako zachrániť život,  ušetriť peniaze alebo ako zdravo žiť. Vybudovať si kladný vzťah k matematike, nie je určite na škodu, aj prostredníctvom videohier.

Veľmi populárne sú hry, ktoré zvyšujú povedomie o životnom prostredí, takže aj deti si môžu budovať názor na vážne globálne témy. Venujú sa globálnemu otepľovaniu, rozvoju miest a klimatickým zmenám. Napríklad v hre Grow Home deti pomáhajú robotovi starať sa o rastlinky. Spolu obnovujú životné prostredie, až kým nezachránia svet.

Hru Tyto Ecology môžu hrať nielen deti, ale aj dospelí. Spolu sa naučia, čo je to rovnováha v prírode a rozšíria si vedomosti o flóre a faune.

 

6. Hry pomáhajú prehlbovať empatiu voči znevýhodneným deťom.

Vyskúšajte s deťmi hry, ktoré sú určené deťom so zdravotným postihnutím, napr. nevidiacim. Sú nielen zábavné, ale aj pomáhajú. Hra A blind legend (o slepom rytierovi) im umožní uvoľniť si oči, pretože sa nepotrebujú pozerať na monitor. Deťom pomôže pochopiť, ako sa asi cítia zrakovo znevýhodnení a preverí ich orientáciu v priestore pomocou sluchu. Vďaka tejto alebo podobným hrám si uvedomia, že  život v tme nie je jednoduchý.

 

7. Čo s dieťaťom, ktorá sa chce stať profesionálnym hráčom?

Pomôžte mu vybrať takú hru, v ktorej má možnosť sa ako profesionál uplatniť. Vysvetlite mu, že princíp trénovania je rovnako neúprosný, ako v športe a prvotné nadšenie môže čoskoro vystriedať stereotyp. Pri častom sedení za počítačom budete musieť postupne zadovážiť kvalitné vybavenie, príslušenstvo a hernú stoličku. Spoločne vyhľadajte také návody, z ktorých sa môže dieťa naučiť techniku efektívneho hrania a rôzne stratégie. Pri tréningoch však nezabúdajte na dostatočný pohyb a pripravte dieťa aj na to, že môže prehrávať, presne tak, ako pri športových turnajochDieťa sa naučí takticky myslieť, zvládať náročné situácie a pracovať v tíme.

 

Hranie hier patrí medzi najobľúbenejšie aktivity u detí. Nabádajme ich, aby hrali také hry, ktoré im prinesú niečo zmysluplné.

Lucia Brezovská

Lucia Brezovská vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a pracuje ako učiteľka. Má rada inovatívne prístupy vo vzdelávaní, ktoré môžu pripraviť deti na život. V digitálnych hrách vidí veľký potenciál, ktorý treba využiť vo svoj prospech.