Zoznam 9 aplikácií pre deti s poruchami autistického spektra

Nové aplikácie a mobilné technológie môžu otvoriť dvere k moderným možnostiam výučby. A to môžeme uplatniť aj pri poruchách autistického spektra u detí.

Nové technológie často prinášajú inovatívne metódy výuky pre deti rôzneho veku a vývojových štádií. Objavovanie nových poznatkov na mobilných prístrojoch môže byť nápomocné napríklad aj deťom s autizmom. Nižšie spomenuté aplikácie pomáhajú takýmto deťom s komunikáciou, organizáciou či dokonca sociálnym cítením.

 

LenTalk, vek 3+  *

(Android)

Slovenská aplikácia vychádza z reálnych potrieb autistov. Ponúka niekoľko funkcií. Umožňuje deťom komunikovať s okolím vďaka obrázkovým kartičkám. Ďalej môžeme nastaviť dieťaťu jeho denný harmonogram. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na Google Play Store.

 

Calm Counter – Social Story and Anger Management Toolvek 3+

(iOS)

Táto dômyselná aplikácia pomáha deťom so špeciálnymi potrebami, sociálnymi výzvami, nervozitou alebo problémami s hnevom. Má dve časti. Prvá sa sústreďuje na upokojenie dieťa pomocou vizuálnych prvkov, napríklad počítaním od 10 po 1, sprevádzaným hlbokým dýchaním. Druhá časť rozpráva príbeh, ktorý vysvetľuje, že z času na čas sa rozruší naozaj každý. Následne sa snaží poradiť, ako sa s tým vyrovnať.

 

Flummoxvision – Watch Flummox and Friends on your iPad, vek 3+ *

(iOS)

Aplikácia je určená pre deti, ktoré majú radi humor. Táto séria videí a otázok ponúka unikátny prístup k rozvoju komunikačných schopností. Odporúča sa použiť vo väčšej skupine detí alebo pod dohľadom dospelej osoby. Pomocou riadenej diskusie tak dokážu získať ešte viac poznatkov.

poruchy autistického spektra

 

FTVS HD – First Then Visual Schedule HD, vek 3+ *

(iOS)

Aplikácia má obrovský potenciál pre použitie u detí s vývinovými poruchami učenia či pozornosti, nervozitou alebo  komunikáciou, posluchom a ťažkosťami pri spracovávaní informácií. Rodičom umožňuje vytvoriť plán vhodný pre ich dieťa. Môžu pri tom využívať text, obrázky, zvukové stopy a aj videá.

 

Kid in Story Book Maker, vek 3+ *
(iOS)

Vytvorením príbehov na základe bežných životných situácií môžu deti pracovať s očakávaniami. A nacvičiť si ich predtým než sa udalosť udeje. Môžu sa tak pripraviť napríklad na návštevu zubára ešte skôr, ako k nemu naozaj pôjdu.

poruchy autistického spektra

Peppy Pals Sammy Helps Out, vek 3+ *

(Android, iOS)

Aplikácia je navrhnutá pre deti všetkých vekových kategórií, ktoré majú problém s empatiou a začlenením sa do spoločnosti. Odporúčame použiť ju s rodičom či učiteľom. Vďaka zabudovaným otázkam vedie ku diskusii, a tak posúva učenie aj mimo digitálneho sveta. 

 

Proloquo2Go, vek 3+ *

(iOS)

Mimoriadna pomoc pre deti, ktoré majú či už jednoduché, alebo vážnejšie problémy s prejavom. Deti sa môžu naučiť, ako efektívne rozprávať o svojich potrebách, pocitoch, názoroch, správaní a podobne.

 

Social Detective, vek 3+ *

(iOS)

Pomocou videí si deti môžu nacvičiť, ako reagovať v rôznych každodenných situáciách. Hrajú v nich detskí herci, vďaka čomu sa môžu používatelia stotožniť so situáciou a jednoduchšie využiť to, čo sa naučili.

poruchy autistického spektra

The Social Express II, vek 3+

(iOS)

Táto excelentná animovaná aplikácia posilňuje schopnosť sociálnej uvedomelosti u detí. Naučia sa rozoznať pocity svojich rovesníkov, dôležitosť očného kontaktu a taktiež nadobudnú základy komunikačných schopností, ktoré budú potrebovať na fungovanie v každodennom živote.

poruchy autistického spektra

Technológie stále napredujú. Ponúkajú aj možnosť zlepšenia kvality života detí, ktoré trpia autizmom. Pomocou vyššie spomínaných aplikácií, dokážu nadobudnúť vedomosti a následne ich využiť v praxi. Dúfame, že náš zoznam pomôže rodičom aj pedagógom. Ak máte skúsenosti s podobnými aplikáciami a chcete sa o ne s nami podeliť, napíšte nám do komentárov.

 

Tento článok vznikol v spolupráci s projektom detinanete.sk

nadacia orange

Marcel Omamik

Marcel študuje odbor Teória digitálnych hier na masmediálnej fakulte v Trnave. Jeho prvou hrou bola The Longest Journey, vďaka ktorej si vytvoril návyk na point-n- click adventúry. Digitálne hry berie ako jeden z nových spôsobov ako vyrozprávať príbeh.