Cenu nadácie Orange za rok 2017 získali opäť výnimočné projekty

Nadácia Orange už niekoľko rokov udeľuje cenu tým, ktorí robia zo Slovenska lepšie miesto. Tento ročník sme mali s Vĺčatami príležitosť zúčastniť sa gala večeru a uctiť si dôležitú prácu mimovládnych organizácií.

Cena Nadácie Orange v podobe vavrínového venca bola odovzdaná ôsmim neziskovým organizáciám z celého Slovenska. Ocenené boli v kategóriách komunitný rozvoj, vzdelávanie a sociálna inklúzia. Samozrejme sa nezabudlo ani na Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť (Juraj Hipš) a Cenu verejnosti (V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže). O sprievodný program sa postarali kapela Billy Barman a dievčatá zo SĽUKu.

Gala večer si užívali nie len ocenení, ale aj diváci. Mnohé implementované projekty by mali byť samozrejmosťou každodenného života. Ľudia, ktorí sa snažia spríjemniť život v komunite, zlepšiť vzdelávanie alebo poskytnúť bezpečie tým, ktorí ho potrebujú, si zaslúžia úctu každého z nás. Práve Nadácia Orange im poskytuje finančnú injekciu, aby mohli svoje nápady ďalej rozvíjať. Naši hrdinovia sa tak vedia postarať o odvetvia, v ktorých spoločnosť ako celok zlyháva.

Výherci

Výhercom prvého miesta v kategórii Komunitný rozvoj je občianske združenie “Different”, ktoré sa stará o rozvoj kultúrno-komunitného centra Bašta v Bardejove. Vytvorili priestor pre komunitné aktivity, zapájajú do nich všetky vekové kategórie a podporujú dobrovoľníctvo každého druhu. Druhé a tretie miesto sa dostalo do rúk občianskym združeniam “Dlhovekosť” a “Alter Nativa”.

 

V kategórii Sociálna inklúzia si vavrínový veniec odnieslo “Centrum Slniečko”. Poskytuje prevenciu, ochranu a poradenstvo obetiam týrania, domáceho násilia či zneužívania. Za pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám druhú cenu získalo “Svetielko Pomoci”. “Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike” si zaslúžilo tretiu cenu za aktívnu prácu a pomoc znevýhodneným.

 

Držiteľom prvého miesta v kategórii Vzdelávanie je “Junior Achievement Slovensko”, za sprostredkovanie interaktívneho učenia ekonomiky a financií. V tejto kategórii sa druhé miesto neudeľovalo, na treťom sa umiestniloOZ Krúžky v škole”, za poskytnutie zmysluplného trávenia voľného času detí.

 

Večer plný inšpiratívnych príbehov sa týmto blížil ku koncu. Nadácia Orange ním upriamila pozornosť na ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu – naozajstných hrdinov dnešných dní.

Kristína Doliňáková

Kristína pracuje v oblasti počítačov a IT. Venuje sa dobrovoľníctvu a zážitkovému vzdelávaniu. Fascinujú ju hry každého žánru a zaujíma sa o ich vplyv na vývin človeka. Nemyslí si, že hranie hier je len pre deti.