Čtenářský deník 2019 pro rodiče část 1. – rodina a výchova

Rodiče jsou nejdůležitějšími lidmi v životě dětí. Jsou jejich pečovateli a průvodci od plenek až do dospělosti a i poté zásadně ovlivňují jejich rozvoj.

Existují různé názory na to, jak se postavit k rodičovství, a různé knihy, které tyto koncepty popisují. Knihy o rodičovství mohou být nápomocné při pochopení dětské psychiky a můžete se v nich dozvědět spoustu cenných rad. Napríklad i jak být lepším rodičem. Je teda dobré se jimi inspirovat nebo si rozšířit své obzory. Rovnako je však důležité pamatovat na to, že každé dítě je jiné a je nutné k němu přistupovat individuálně. Následující odstavce přináší užitečné tipy na zajímavé publikace o výchově a vzdělávání.

 

Nenásilná komunikace – Marshall B. Rosenberg

Tato kniha je rodičům užitečná především proto, že srozumitelně a čtivě vysvětluje, jak vnímat pocity dětí při výchově. I v dnešní době jsou žáci v běžných školách vyzývány k soutěživosti a dravosti. Je jim většinou bez možnosti zamyslet se vštěpováno, co je dobré a co špatné – to vede k častým nedorozuměním. Možná jsme tak byli vychováni i my.

Nenásilná komunikace učí nesoudit ostatní lidi, snažit se o empatii a trpělivě naslouchat. Jak ji aplikovat v praxi? Ačkoliv se to může zdát komplikované, je třeba opustit staré zažité vzorce a řešit konflikty na základě spolupráce, naučit se respektovat potřeby druhých a jednat se všemi okolo s úctou.  

 

Učit se žít s dětmi. Bytím k výchově – Rebeca Wildová
Rebeca Wildová pomáhá odhalit přirozené potřeby dětí. Pokud chce být rodič úspěšný ve výchově a zároveň mít s dětmi dobrý vztah, musí na dětský svět nahlížet z jejich perspektivy. Takováto výchova závisí na vzájemném pochopení a stanovení vhodných hranic, v rámci kterých děti vyrůstají. Důležitý je respekt, nesnažit se přizpůsobovat děti svému světu, ale brát je takové, jaké jsou.

Vychováváme děti a rosteme s nimi – Naomi Aldort
Děti lze vychovávat bez manipulace, stačí jim věřit. Jak na to? Po přečtení praktických příkladů v této knize už budete vědět, jak praktikovat nenásilnou výchovu bez zbytečných zákazů, citového vydírání a vyhrožování. Není třeba nezbytně kopírovat vzorce, podle kterých jsme byli vychováváni my. To, že jsou tradiční, nutně neznamená, že jsou i správné. Název této knihy říká, že rodiče by se při výchově měli rozvíjet společně se svými dětmi.

 

Výchova bez poražených – Thomas Gordon

Thomas Gordon propaguje tzv. demokratickou výchovu, která spočívá v tom, že rodič i dítě jsou rovnocenní partneři a své problémy či konflikty řeší kompromisem. Kniha obsahuje cvičení, jak zvládat krizové situace a osvojit si efektivní postupy, které vedou k úspěšné a klidné výchově. Odpoví vám na otázky, jak komunikovat a nehádat se, jak dělat správně kompromisy, jak udržovat rodinu spokojenou, jak dobře spolupracovat a mít pohodové vztahy.

Autor své výchovné metody sám úspěšně praktikoval na vlastních dětech, později také napsal knihu Škola bez poražených, kde se zaměřuje na školství.

Budování citového pouta –  Daniel A. Hughes
Pro výchovu je důležité pochopit rodinné vztahy a zásadní roli citových pout. Autor knihy pracuje jako klinický psycholog, který vyvíjel terapii zaměřenou na týrané děti. Tvrdí, že vazby jsou pro lidi přirozené, jsou základem fungující rodiny a vychází z nich klíčové principy rodičovství. Rodinné prostředí považuje za ideální při vyrovnávání se s traumaty.
V této knize se dozvíte, jak vytvořit spokojenou rodinu a jaký to má vliv na proces učení. Autor zde píše, jak v dítěti rozvíjet jeho potenciál, a zasazuje vše do souvislostí.

Rozšířená rodina dle vlastní volby –  Petr Jasinski
Tato kniha rozebírá poměrně netradiční téma rozšířené rodiny. Manuál na pohodovou výchovu šťastných dětí spočívá v tom, že se povinnosti kolem péče o děti rozdělí mezi více lidí, a z těch se potom stává tzv. rozšířená rodina. Kniha akcentuje, jak je pro děti nezdravé vyrůstat v neúplných rodinách. Potřebují být v kruhu blízkých lidí, a proto je dobré rozšířit svou rodinu a rozdělit si úkoly, aby vládla pohoda a starostí nebylo nad hlavu. Jak na to vám poradí právě tato kniha.

 

Autorka prvního i druhého dílu článku Čtenářský deník pro rodiče se problematikou svobodného vzdělávání a výchovy zabývala ve své diplomové práci a i nadále si udržuje přehled v trendech alternativních výukových metod. Několikrát také navštívila ScioŠkolu v Brně, kde zažila atmosféru svobodného prostředí na vlastní kůži a pracovala s dětmi mnoha věkových kategorií, které vyrůstají v různorodých rodinách. V současné době se jako lektorka zájmových kroužků snaží inovativní vzdělávací metody testovat v praxi a v této oblasti se hlouběji vzdělávat. Většinu výše uvedených knih sama alespoň z části přečetla a doporučuje je učitelům i rodičům.

Monika Martonová

Monika je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na MU v Brně, konkrétně magisterské specializace Technologie ve vzdělávání. Dříve vyučovala počítačovou gramotnost pro seniory a nyní je již několik let tutorkou online předmětu FF MU Kurz práce s informacemi. Věnuje se také copywritingu a tvorbě vzdělávacího obsahu pro microlearningová videa z oblasti digitální transformace. Vyrůstala s počítačovými hrami typu DOOM, Quake, Counter Strike a Need for Speed, ke kterým se z nostalgie ve volných chvílích ráda vrací.