Čtenářský deník 2019 pro rodiče část 2. – škola a vzdělávání

Není pochyb, že role vzdělávání je skutečně velmi důležitá, děti a mladiství stráví edukací velké množství času, ale co si ze školy skutečně odnáší?

Je dobré se zamyslet, zda děti vchází do dospělosti skutečně vzdělané a připravené na dnešní svět. Nároky na potřebné znalosti a dovednosti se totiž neustále proměňují. Je na to náš vzdělávací systém připraven? Neexistuje univerzální rada, jak vzdělávání praktikovat správně, je však možné inspirovat se úspěšnými pedagogickými metodami, jejichž výsledky jsou vidět. Důležité je nezapomínat na to, že dítě se může učit bez toho, aby zažívalo stres, frustraci a další negativní pocity. Může se ze vzdělávání těšit a samo si jej plánovat. Podívejte se na následující seznam knih, kde vám autoři představí svůj pohled na oblast škol a školství.

 

K čemu samé jedničky? – Ondřej Šteffl
Co je skutečně potřeba děti naučit do života? Co jim mají učitelé předat, kam je směřovat? Které dovednosti by si žáci měli ze vzdělávacího procesu odnést? Na tyto otázky srozumitelně odpovídá ve své knize Ondřej Šteffl. Zakladatel ScioŠkol popisuje svou vizi a bojuje proti zastaralému školství a jeho nešvarům. Seznamuje rodiče a učitele s novými metodami a možností všestranného rozvoje ve školách.

Co je nového ve vzdělávání – Tomáš Feřtek
Tomáš Feřtek ve své knize analyzuje stav českého školství a vyjadřuje se k možným vylepšením či běžné praxi v zahraničí. Co se za posledních pár let změnilo? Autor se zamýšlí nad vlivem technologií a nad nejnovějšími poznatky neurověd a způsoby, jak je zakomponovat do vzdělávacího systému. Lidské potřeby, motivace i principy učení se mění, tomu by se vzdělávání mělo přizpůsobit.
Jedná se o čtivě psaný průřez historií, který je zaměřený zejména na rodiče a učitele. Najdete zde rady, jak efektivně vzdělávat své děti a čeho se raději vyvarovat.

Škola bez poražených Thomas Gordon

Tato praktická kniha slouží jako příručka nejen pro učitele. Vysvětluje, jak jednat s dětmi, jak zacházet s jejich emocemi a reagovat na jejich rozmanité nálady. Autor knihy dlouhá léta přicházel s dětmi každodenně do styku jako psychoterapeut a své postřehy zaznamenal pro ostatní profese, které s dětmi pracují – učitele, vychovatele, sociální pracovníky, ale i rodiče. Gordon radí, jak řešit vypjaté situace, jak komunikovat ve škole s žáky a budovat s nimi dobré vztahy. Založil také mezinárodní program, který nabízí softskillové kurzy pro učitele.

Mýty ve vzdělávání – Jana Nováčková
Jak funguje klasické školství a proč se příliš nemění? Jaké jsou alternativní metody vzdělávání? Jana Nováčková je proponentkou svobodných metod vzdělávání a ve své knize píše o tom, jak řešit hlavní nedostatky školství, jak respektovat přirozenost dětí a rozvíjet ji.
Popisuje, co je důležité děti učit a čemu se raději vyhnout a proč. Vystupuje například proti tomu, aby byly ve školách děti vedeny k soutěživosti, raději by v nich měla být pěstována schopnost spolupracovat.

Proč děti neprospívají – John Holt
Kniha rozebírá zastaralost dnešního školství i přístupu k dětem. Jak se děti ve škole cítí? Zažívají strach a stres? Nudí se? Na tyto otázky John Holt odpovídá a vysvětluje, jaké jsou příčiny dětských neúspěchů a zda jsou to skutečně jejich “neúspěchy”. Tradiční způsob vzdělávání často podrývá sebevědomí žáků a prohlubuje v nich obavy, což může být častým důvodem k tomu, že se děti nechtějí učit a mají obavy ze školy.

Summerhill: Příběh první demokratické školy na světě – A.S. Neill
Tato poměrně stará příběhová kniha je stále aktuální díky zásadní myšlence demokratických škol, které v dnešní době zažívají velký boom. Autor zde vypráví o založení školy Summerhill a problémech s tím spojených, zdaleka se nejedná o idylickou pohádku o dokonalém systému. Autentický popis atmosféry prokládaný originálními příběhy o dětech ze Summerhill přiměje každého čtenáře k zamyšlení. Dozvíte se základní myšlenky svobodného vzdělávání a výchovy a přečtete si, jak to celé vypadá v praxi.

Svoboda učení – Peter Gray
Jak učit a zároveň nebránit dětem svobodně se rozhodovat? Tato kniha vysvětluje rodičům i učitelům, jak smysluplně vést své děti, jak je rozvíjet, ale přitom nesvazovat. Děti se musí naučit zodpovědnosti za své činy a musí umět využít svobody ve svůj prospěch, aby z ní vytěžili maximum. Peter Gray poskytuje cenné rady a příklady, jak rozvíjet jejich potenciál bez zbytečného omezování.

Creative Schools –  Ken Robinson a Lou Aronica
Tato inspirativní kniha Kena Robinsona zatím nebyla přeložena do češtiny či slovenštiny, pokud však umíte jen trochu anglicky, určitě ji prolistujte. Je v ní vysvětleno, kam by mělo směřovat vzdělávání, aby děti rozvíjelo a nezabíjelo v nich talent a kreativitu. Jak by taková škola měla vypadat? V knize je popsána vize, jakým způsobem mohou všechny děti uspět a věnovat se tomu, co je baví a v čem jsou dobré. Najdete zde také rešerše a praktické příklady ze života.

Autorka prvního i druhého dílu článku Čtenářský deník pro rodiče se problematikou svobodného vzdělávání a výchovy zabývala ve své diplomové práci a i nadále si udržuje přehled v trendech alternativních výukových metod. Několikrát také navštívila ScioŠkolu v Brně, kde zažila atmosféru svobodného prostředí na vlastní kůži a pracovala s dětmi mnoha věkových kategorií, které vyrůstají v různorodých rodinách. V současné době se jako lektorka zájmových kroužků snaží inovativní vzdělávací metody testovat v praxi a v této oblasti se hlouběji vzdělávat. Většinu výše uvedených knih sama alespoň z části přečetla a doporučuje je učitelům i rodičům.

 

Monika Martonová

Monika je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na MU v Brně, konkrétně magisterské specializace Technologie ve vzdělávání. Dříve vyučovala počítačovou gramotnost pro seniory a nyní je již několik let tutorkou online předmětu FF MU Kurz práce s informacemi. Věnuje se také copywritingu a tvorbě vzdělávacího obsahu pro microlearningová videa z oblasti digitální transformace. Vyrůstala s počítačovými hrami typu DOOM, Quake, Counter Strike a Need for Speed, ke kterým se z nostalgie ve volných chvílích ráda vrací.