Konferencia Virtuálna realita bez hraníc aj tento rok udeľovala ceny

V sobotu 17. septembra 2016 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave uskutočnil už siedmy ročník mini konferencie určenej pre deti a mládež s názvom Virtuálna realita bez hraníc a my sme boli pri tom.

Išlo o podujatie zamerané na nachádzanie nových talentov prostredníctvom literárnej súťaže. Deti a tínedžeri sa do nej mohli zapojiť v troch kategóriách:

  • do 10 rokov
  • od 11 do 15 rokov
  • od 16 rokov do ukončenia strednej školy

Ich úlohou bolo zaslať príspevok na vybranú tému, pričom témy boli z rôznych oblastí. Príspevky mohli písať v troch jazykoch – slovenský, český a anglický. Na tomto, v poradí 7.ročníku, sa zúčastnilo približne 80 účastníkov spolu so svojimi vyučujúcimi a rodičmi. Slávnostného vyhodnotenia sa ale mohli zúčastniť aj tí, ktorí sa do súťaže nezapojili, keďže konferencia nebola len o udeľovaní cien.

Prvou časťou programu boli prednášky

Prvou časťou programu boli prednášky

Doobedie bolo venované prednáškam so zaujímavými hosťami. Deti sa mohli čo to dozvedieť o tom, aký prínos má jazdenie na bicykli v meste vďaka prednáške Dominika Jakuba: Doprava z A do B cez C v meste.

Členovia neziskovej organizácie Leaf Awards spolu s víťazmi minulého ročníka Ondrejom Vrábelom a Dominikou Geregovou prednášali o tom, ako aj malé nápady môžu mať zmysel a úspech, ak sa dobre premyslia a samozrejme realizujú, čomu práve Leaf Awards pomáha. Ondrej sa venuje programovaniu hier pre mentálne postihnuté deti (prečítajte si náš starší rozhovor, kde sa dozviete viac) a Dominika zase pomáha chorým deťom na onkologickej ambulancii v Banskej Bystrici.

Názov tretej a zároveň poslednej prednášky bol “Virtuálne svety bez hraníc” Martina Ilčíka. V nej sa mohli deti dozvedieť, ako v počítačových hrách a v počítačom generovaných scénach vo filmoch vznikajú veľké mestá pomocou procedurálneho modelovania budov.

Prednáška Leaf Awards

Prednáška Leaf Awards

A aké boli deti?

Deti sú viacej sebavedomé, neboja sa pýtať otázky. Keď sme začínali 1.ročník, tak na prednáškach neboli skoro žiadne otázky, aj keď sme ich motivovali aj cenami. Dnes sa pýtali oveľa viac, čo ma príjemne prekvapilo”, odpovedala organizátorka Ivka Varhaníková na otázku, aké zmeny vidí za 7 rokov organizovania tejto konferencie.

Program sa páčil aj učiteľom, ktorí s deťmi prišli. Pani učiteľka zo ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou, ktorej škola sa podujatia pravidelne zúčastňuje, pokladá konferenciu za veľký prínos. Sama technológie v škole využíva napríklad pri autorskej tvorbe alebo tvorbe divadelných predstavení.

Páčia sa mi hry, v ktorých sa deti môžu učiť napríklad farby. Rovnako sú užitočné programy na výrobu animácií, ktoré sme mohli vidieť aj na dnešnej prednáške. Pomáha nám to vytvárať nové veci, ktoré nie sú rovnaké, inak by to človeka nudilo“, hodnotila využívanie technológií použitých vo výučbe.

S deťmi prišli aj ich učitelia či rodičia

S deťmi prišli aj ich učitelia či rodičia

A čo viedlo tím k organizovaniu takejto konferencie?

V prvom rade sme chceli deckám vysvetliť, že také predmety ako matematika, fyzika, informatika sa dajú naučiť zábavnou formou, že tie informácie môžu do hlavy naskákať aj samé. Deti sa nemusia strašne dlho bifliť nad knihami, takéto prednášky a tvorivé dielne im k tomu tiež pomôžu”, povedala Ivka Varhaníková.

Na otázku, či deti majú záujem okrem zábavných hier aj o hry edukačné tiež odpovedala: Majú, len im treba vysvetliť, že také existujú. V našom programe bol aj workshop o aplikáciách vhodných na matematiku. Dokonca sa nám minulý rok stalo, že mladšie deti v tom boli lepšie ako tie staršie. Môj súkromný názor je, že mladšie deti nie sú až tak okresané školou, myslia všeobecnejšie, nie sú konkrétne nastavené, že toto je úloha na sčitovanie, tak sa toto používa“.

Vyhodnotenie prebiehalo vo veľkom štýle

Po prednáškach konečne prišlo to, na čo všetci tak veľmi čakali. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov. Hodnotil sa v prvom rade nápad a vlastný prínos, a teda to, či si deti niečo k danej téme naštudovali, pýtali sa a hodnotili svoje zistenia. Okrem toho sa prihliadalo aj na gramatiku. Z vybraných prác sa následne zostavil zborník príspevkov, ktoré splnili zadané kritériá.

Víťazi si odniesli aj vecné ceny

Víťazi si odniesli aj vecné ceny

Tabuľka víťazov VRBH 2016

Tabuľka víťazov VRBH 2016

 

Tým sa ale konferencia neskončila. Pokračovalo sa workshopmi a tvorivými dielňami. Tie boli skutočne rôznorodé, takže každý si mohol prísť na svoje. Išlo napríklad o nové technológie, kde si deti mohli vyskúšať Oculus Rift (virtuálna realita) a Boffin (elektronické stavebnice) či mobilné aplikácie na učenie matematiky. Menej technické typy sa mohli zapojiť do kreslenia Disney postavičiek, alebo si zahrať šach či spoločenské hry. Záver patril Literárnej tímovej superšifre, do ktorej sa zapojilo 12 tímov.

Na otázku, či sa páčilo aj rodičom, nám odpovedala jedna zo zúčastnených mamičiek pani Jana: “Mám z toho veľmi dobrý pocit. Tým, že sú moje deti rôzneho veku, tak ich zaujíma niečo iné. Je dobré, že si môžu vyskúšať rôzne veci a aj také, o ktorých nič nevedia a vybrať si, čo ich zaujme. Nášho najstaršieho syna baví Minecraft a grafika, preto ma aj zaujalo toto podujatie, kde môže vidieť zaujímavé veci z tejto oblasti“.

Workshop, na ktorom si deti mohli vyskúšať Oculur rift

Workshop, na ktorom si deti mohli vyskúšať Oculus rift

 

Elektronické stavebnice

Elektronické stavebnice ich taktiež veľmi zaujali

Aké sú plány do budúcna?

Žiaľ, vyzerá to tak, že budúci ročník sa kvôli nedostatku ľudí, ktorí by podujatie organizovali bude musieť odložiť. Organizátori však zvažujú jej spojenie s inou študentskou konferenciou, kde by sa deti mohli porozprávať so staršími študentami a videli, ako to môže fungovať, keď pôjdu na strednú a vysokú školu.

 

Foto: Facebook

 

 

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.