+ Plusy
  • pirátska tematika
  • zmysel pre humor
  • výtvarné spracovanie
- Mínusy
  • po dlhšom čase omrzí
  • po zozbieraní celej piesne chýba výrazná motivácia k ďalšiemu hraniu
platformy
žánre
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Google Play

Scurvy Scallywags – hľadanie pirátskej pesničky

Čo sa stane, ak sa tvorca jednej veľmi známej, ale dnes už veľmi starej hry s pirátskou tematikou rozhodne presadiť na trhu s mobilnými hrami? Nuž, potom vznikne niečo ako Scurvy Scallywags in The Voyage to Discover the Ultimate Sea Shanty, arr!

Áno, tak znie kompletný názov hry, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť pre svoje Android zariadenie. Dobré je, že kompletný názov hry vystihuje aj jej ideovú podstatu, ale k tej sa dostaneme až o chvíľu…

Celý obal hry tvorí hra na pirátov – muzikál, v ktorom vystupujú herci predstavujúci pirátov a hráč je jedným z nich. Je hlavným predstaviteľom divadla, no jeho rival nie je s týmto stavom úplne spokojný, ukradne onú „neprekonateľnú námornícku pesničku“ a roztrhá ju na niekoľko kúskov. Úlohou hráča je precestovať všetky ostrovy oceánu a nájsť všetkých 12 kusov pesničky.

Základná mechanika hry ťaží z klasického konceptu „spoj tri“, keď hráč spája rovnaké kamene či farby do reťazcov skladajúcich sa minimálne z troch rovnakých entít. Tri zlaté tehly, tri diamanty, tri lebky, tri škorpióny, tri tulene a, samozrejme, tri meče. Vo veciach, ktoré sa dajú spájať, je Scurvy Scallywags skutočne menej konvenčný. Samozrejme, spojiť tri a viac rovnakých kameňov (nech už majú tvar čohokoľvek) nestačí. Po chvíľke hrania sa totiž na hernej ploche objavia protivníci, ktorých musí hráčova postavička zničiť, aby vyhrala hru.

Jadro hry spočíva práve v sledovaní a kombinovaní príbuzných prvkov, a teda do istej miery cvičí hráčov postreh. Pretože posunutím kameňov sa posúva jeden celý rad či niekoľko na sebe závislých, a tie presúvajú nielen hráčovu postavu, ale i jeho protivníkov. Hráč tak musí takticky odhadovať, kedy a akým smerom chce protivníkov posúvať. Kým nemá dostatok sily, je dobré držať si ich čo najďalej od tela. K tomu mu dopomáha i niekoľko špeciálnych vlastností, ktoré majú obmedzené použitie a svoj vlastný časovač závislý od počtu spojených kameňov. Vo svojej podstate ide o manažment zdrojov, ktorý si musí hráč postrážiť, aby bol v hre úspešný.

K tomu, aby hráč pochopil základné herné prvky, nepotrebuje byť zdatný v anglickom jazyku. Avšak časť šarmu a kúzla hry spočíva aj v občasných dialógoch, požmurkávaní na hráča v podobe občasných narážok a popkultúrnych odkazov, ako aj v obsahu samotnej piesne. Áno, pieseň tu skutočne je a je naspievaná v klasickej „pirátskej tónine“. Atmosféru hry potom dopĺňa príjemné grafické spracovanie, ktoré pripomína papierové vystrihovačky.

Scurvy Scallywags sa dá hrať na krátke posedenia a hráč jej nemusí venovať dlhú pozornosť. Zahrá si jednu „miestnosť“, ktorú väčšinou netrvá dokončiť dlhšie ako 5 minút, a potom môže pokračovať vo svojej ďalšej činnosti. Pritom hra nestráca nič zo svojej zábavnosti a poskytuje primeranú výzvu pre hráčove schopnosti.

Nakoniec treba pripomenúť, že hra je zadarmo, to však v prípade mobilného hrania často vyvoláva podozrenie – čo sa za tým skrýva. Pri Scurvy Scallywags je to našťastie len drobnosť v podobe možnosti zdvojnásobiť si prísun zlata na nejaký čas za 1,43 €. V žiadnom prípade však táto investícia nie je pri hraní hry nutná. Je to skôr akási návnada pre tých menej trpezlivých. Vo všeobecnosti má táto hra veľmi benevolentný prístup k mikrotransakciám a nesnaží sa vysať peňaženku hráča až na dreň. Vlastne pri hraní netreba siahnuť na platenie vôbec.

Michal Nemec

Dlhoročný hráč, ktorého záujem o samotné hranie prerástol, vďaka štúdiu, na niečo viac. Vyštudoval som etnológiu a kultúrnu antropológiu a z tohto pohľadu sa aj snažím dívať na digitálne hry – ako súčasť kultúry a fenomén, ktorý čoraz viac prerastá do hlavného prúdu. Spolu s historickým pohľadom na hry ako špecifického média a súčasti digitálneho kultúrneho dedičstva. Na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave vediem výberový kurz „Hry a kultúra digitálneho veku“, ktorý študentom prináša všeobecné pohľad do problematiky hier a ich štúdia v rámci kultúry.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu