Spoznávanie starovekej histórie s pomocou videohier

“Skutočný prínos spočíva v možnosti robiť rozhodnutia, ktoré zmenia chod dejín. Videohry tak umožňujú zažiť alternatívnu históriu.”

Videohry skúmajú dejiny, ale aj metódy, ako historici pracujú s nekompletnými informáciami

Falošné správy nie sú len fenoménom modernej doby, objavovali sa už v staroveku. Napríklad Július Cézar nebol len brilantným stratégom, ale aj prefíkaným rozprávačom. Napísal množstvo záznamov o svojich vojenských úspechoch a tým ovplyvnil svoj historický obraz. Občas mu nevadilo takticky vynechať niektoré informácie, prípadne aj tendenčne zapisovať alternatívne skutočnosti.
To je dôvod, prečo historici neberú primárne zdroje informácií príliš vážne. Čítajú pomedzi riadky a hľadajú viacero uhlov pohľadu, aby mohli rekonštruovať minulosť. Ak naučíme žiakov myslieť ako historici, vyzbrojíme ich nástrojmi kritického myslenia, ktoré im umožnia rozlíšiť pravdu od lží – schopnosť, ktorá je v 21. storočí nevyhnutná.

Ak naučíme žiakov myslieť ako historici, vyzbrojíme ich nástrojmi kritického myslenia, ktoré im umožnia rozlíšiť pravdu od lží – schopnosť, ktorá je v 21. storočí nevyhnutná.

Nedokonalé okná do minulosti

Pomáham učiteľom integrovať videohry do vyučovania. Keď za mnou prišiel môj priateľ, stredoškolský učiteľ dejepisu, a pýtal sa na hru vhodnú na výuku o starovekých civilizáciách, navrhol som strategickú hru Total War: Rome II.

Keďže jeho trieda už preberala Rímske dejiny, rozhodli sme sa pozrieť na konkrétnu udalosť z rôznych uhlov pohľadu. Zhodli sme sa na Cézarovom boji s Helvétmi okolo roku 50 pred n.l.. Bolo to jeho prvé veľké vojenské víťazstvo a započalo ním jeho dobývanie Gálie (Západnej Európy).

Najprv sme dali žiakom naštudovať Cézarov vlastný zápis o boji z jeho “Zápiskov o vojne v Gálii”. Potom si pozreli epizódu dokumentárneho seriálu Conquerors s názvom „Cézar: Dobyvateľ Gálie“ a išli do múzea na výstavu o starovekom Ríme. Nakoniec sme im dali zahrať hru Total War: Rome II, konkrétne časť Cézar v Gálii, ktoré začína konfrontáciou s Helvétmi. Hru sme premietali v triede na stenu, dobrovoľníci sa striedali a ostatní spolužiaci im radili. Hra je ťahovou stratégiou, čo im umožnilo si všetky kroky dobre premyslieť.

Hráči počas hry používali laptopy, aby si overovali fakty o rôznych mestách, vládnych budovách, zbraniach a politikoch, ktorých videli v hre.

Počas celého študijného bloku si žiaci zapisovali poznámky s ohľadom na identifikovanie zaujatého uhla pohľadu. Podporovali sme ich, aby rozmýšľali, ako každý zdroj prezentuje jednu historickú udalosť iným spôsobom. Počas hry používali laptopy, aby si overovali fakty o rôznych mestách, vládnych budovách, zbraniach a politikoch, ktorých videli v hre.  

 

 

Napriek svojmu vizuálnemu štýlu sa herná séria Total War snaží o historickú presnosť. Hráči trávia viac času vedením štátu, financiami a diplomaciou, než priamou kontrolou jednotiek na bojisku. Ale skutočný prínos spočíva v možnosti robiť rozhodnutia, ktoré zmenia chod dejín. Videohry umožňujú zažiť alternatívnu históriu – Cézar môže prehrať boj s Helvétmi. Žiaci sa veľa naučia práve z rozmýšlaním nad „čo keby?“.

Vďaka prežitému rozhodovaniu a vysporiadavaniu sa s jeho následkami, dokážu pochopiť komplexné situácie, ktorým čelili postavy našich dejín. Umožňuje im to precvičovať kritické myslenie a overovať znalosti z histórie iným, v porovnaní s tradičnou výukou interaktívnejším, spôsobom.

Videohry umožňujú zažiť alternatívnu históriu – Cézar môže prehrať boj s Helvétmi. Žiaci sa veľa naučia práve z rozmýšlaním nad „čo keby?“.

Študijný blok sme zakončili štrukturovanou diskusiou, ktorú si za pomoci vlastných poznámok pripravili žiaci. V nej sme rekonštruovali udalosti z viacerých zdrojov, identifikovali ich zaujatosť a hovorili o tom, ako si prispôsobovali informácie.

Ako sa mení vnímanie udalostí v závislosti od toho, či o nich čítame, vidíme ich vo videu, alebo ich interaktívne prežívame? Dokument aj hra žiakom odhalili, že Cézar sa topil v dlhoch a v Ríme čelil korupčnému škandálu. Prečo to nespomenul vo svojich zápiskoch?

Spolu s priateľom sme z úzadia sledovali, ako naši mladí historici debatovali o nedostatkoch a výhodách zdrojov informácií, ako o nedokonalých oknách do minulosti.

 

Tichá knižnica

Kvôli zničeniu Veľkej knižnice v Alexandrii historici dodnes smútia za stratou starovekých vedomostí. Samotný zánik knižnice je však stále hádankou. Jej vzhľad, presná lokácia a dátum zničenia sú neznáme – mohla zaniknúť kedykoľvek počas obdobia 700 rokov a hlavnými podozrivými sú pápež, kalifát, ako aj samotný Július Cézar.

Niektorí historici veria, že Cézar neúmyselne knižnicu spálil, keď pálil svoje lode pri obliehaní Alexandrie v roku 47 p.n.l. Túto skutočnosť síce nespomína vo svojich Zápiskoch o občianskej vojne, ale viacerí výskumníci si myslia, že ju úmyselne zamlčal, aby sa nezapísal do dejín ako strojca tejto kultúrnej katastrofy.

Po dejepisnom úvode o Veľkej knižnici a nahliadnutí do základných učebných materiálov sme dali študentom vyskúšať virtuálnu prehliadku budovy v hre Assassin’s Creed Origins: Discovery Tour

Po dejepisnom úvode o Veľkej knižnici a nahliadnutí do základných učebných materiálov sme dali študentom vyskúšať virtuálnu prehliadku budovy v hre Assassin’s Creed Origins: Discovery Tour. Obsahuje 75 virtuálnych prehliadok v historicky presnej reprodukcii starovekého Egypta. Môžete v triede spustiť projekciu prehliadok Veľkej knižnice a Obliehania Alexandrie a budete mať zábavný (a taktiež lacný) skupinový zážitok.

Keď chýbajú spoľahlivé informácie, vytvára to priestor na kritické rozmýšľanie o minulosti. Povedzte žiakom, aby prezentovali dôkazy k svojim tvrdeniam v skupinovej diskusii. A môžete im navrhnúť, aby zhrnuli svoje preferované zdroje a závery ohľadom zániku Veľkej knižnice napríklad v článku na blogu.

Keď učíte žiakov premýšľať ako historici, vytvárate dynamický vyučovací proces a pripravujete ich aj na kritické zhodnocovanie súčasnosti.

 

Autor pôvodného článku: Paul Darvasi

Preložené autorom Vĺčatá.sk, originálny článok nájdete na webe Edutopia.org

Tento článok vznikol v spolupráci s projektom detinanete.sk

nadacia orange

Pavol Ondruška

Zaujíma sa o videoherný priemysel ako celok, s ekonomickými a spoločenskými presahmi.