Ako sa vychovávajú deti v odlišných častiach sveta

Koľko ľudí, toľko chutí. Alebo inak – koľko kultúr, toľko iných spôsobov výchovy. 

Ktorá výchova je lepšia, to nedokáže však nikto úplne posúdiť. Či už ide o spôsob stravovania, riešenia konfliktov, realizáciu vyučovacieho procesu alebo prejavovania lásky či stanovenia nárokov, ktoré sú na deti kladené, každá kultúra používa odlišné praktiky. Zdá sa, že tie môžu následne celkom dobre fungovať.

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu