Bratislava Game Jam

Dobrá správa pre vaše deti! V decembri sa v Bratislave stretnú herní vývojári, aby spolu za víkend vytvorili hry, ktoré pomáhajú s učením.

Herné jamy sú podujatia, na ktorých sa stretnú grafici, programátori, hudobníci, dizajnéri za cieľom vytvoriť v obmedzenom čase počítačové hry. Prvý Bratislava Game Jam otvorí svoje brány vývojárom 11. decembra a dá im 48 hodín na tvorbu edukčných hier. Veríme, že časové obmedzenie vybičuje kreativitu tvorcov na maximum. O výsledkoch budeme informovať.

Matej Fandl

Matej študoval Kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Pracuje v Mladom psovi, kde sa venuje tvorbe interaktívnych inštalácií a videohier.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu