IT Fitness test vám zhodnotí vaše digitálne zručnosti

Od 28. septembra ho absolvovalo viac ako 17 000 Slovákov. Test preveruje vedomosti pre prácu s internetom, vyhľadávacími nástrojmi, kancelárskymi nástrojmi, ale aj schopnosti týkajúce sa práce so sociálnymi sieťami, navigáciou a taktiež pravidlá bezpečnosti a celkovo prácu s počítačom.

Po vyplnení testu, ktorý vám zaberie asi tak hodinku, vám systém vyhodnotí vašu úspešnosť v percentách v podobe certifikátu. Test si je možné spraviť v dvoch kategóriách – menej náročná, ktorá je určená žiakom končiacim základné školy, pre ktorých to môže byť ukazovateľ pripravenosti na strednú školu. Druhá kategória je určená pre vyššie vekové skupiny. Priemerná úspešnosť je pritom 44 %.

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu