Kniha o Scratch-i sa bude používať na hodinách informatiky

5. septembra sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium konalo predstavenie knihy o programovaní. Slávnosti sa zúčastnil aj Peter Pellegrini, ktorý knihu oficiálne pokrstil.

Programovanie sa stáva súčasťou učebných osnov už na 1.stupni základných škôl. Koncom augusta prišla do škôl kniha určená na hodiny informatiky: Scratch Starter – Programovanie pre deti.

Scratch: Programovanie hrou

Ide o knihu, ktorá učí deti pracovať vo voľne dostupnom programovacom jazyku Scratch prispôsobenému priamo pre nich. Deti si v editore môžu vytvárať vlastné rozprávkové postavy a interaktívne príbehy, hry či animácie a následne ich zdieľať na webe.

scratch

Scratch Starter – Programovanie pre deti

Takéto programovanie prispieva k rozvoju logického myslenia a kreativity. Okrem toho kniha obsahuje vzdelávaciu platformu Kidscodr.sk spolu s kompletnými osnovami o princípoch programovania, tvorby algoritmov a herného dizajnu.

Za vývojom knihy stojí paltforma Learn2Code, ktorá sa špecializuje na edukáciu v oblasti programovania a dizajnu webových stránok.

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.