Lego ako prostriedok učenia matematiky

S matematikou môže byť sranda, najmä keď sa do výučby zapojí fantázia a chuť spraviť z učenia hru.To sa stalo aj v prípade Alycie Zimmerman z New Yorku, ktorá svojím žiakom pripravila nezvyčajnú zábavku – učivo vysvetľuje pomocou lego kociek. Žiaci tak môžu lepšie pochopiť zlomky, geometrické útvary či iné matematické úkony.

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu