Slovenskí vývojári hier spojili sily aby vytvorili edukatívne hry a pomohli rozšíriť povedomie o možnostiach pomoci pre Ukrajinu

Iniciatíva Play for Ukraine vznikla ako reakcia na aktuálne prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine. Odštartoval ju game jam pre Ukrajinu, ktorý sa v hybridnom formáte konal 4.- 6. marca 2022. Účastníci a účastníčky podujatia mali za úlohu počas niekoľkých dní vytvoriť vzdelávacie hry, ktorých cieľom je poukázať na dopady vojnových konfliktov na civilné obyvateľstvo. Dotkli sa tak tém, ako sú dezinformácie, migrácia, prežitie vo vojnových podmienkach, psychologická pomoc alebo historický kontext rusko-ukrajinského konfliktu.

Niektorí píšu, iní dokumentujú, ďalší pomáhajú materiálne. My tvoríme videohry. A tie už dávno nie sú len o zábave. Pomáhajú chápať skúsenosti a zážitky, ktorými si hráč v reálnom živote nikdy nemusel prejsť. Cieľom našej iniciatívy je pomocou hier priblížiť čo najväčšiemu publiku obraz o situácii u nášho východného suseda., uvádza Veronika Golianová, jedna z organizátoriek.

Všetky vytvorené hry a bližšie informácie o iniciatíve Play for Ukraine nájdete na rovnomennej stránke – www.playforukraine.eu. Okrem hier sa na nej nachádza aj praktická dokumentácia k vyššie spomínaným témam týkajúcich sa dopadov vojnových konfliktov na civilné obyvateľstvo a odkazy na finančné zbierky na pomoc Ukrajine. Ich tvorcovia veria, že hry ako moderný vzdelávací nástroj poslúžia na lepšie pochopenie konfliktu a pomôžu rodičom, či školám otvoriť diskusiu s deťmi o tom, čo sa deje za našimi hranicami.

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu