+ Plusy
  • veľmi edukatívna
  • deti sa hravou formou učia matematiku
  • rozvíja strategické myslenie
- Mínusy
  • nevyužitý potenciál hry, mohla by byť náročnejšia
  • prostredie sa málo mení, vzniká tak dojem, že hráč je stále v jednej úrovni
  • monotónna hudba
žánre
témy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Google Play Steam

The Counting Kingdom – poraziť zlo počtami

The Counting Kingdom (Kráľovstvo počítania) je hra, ktorú by sme mohli priradiť k tower defense žánru. Ide o subžáner ťahových strategických hier, v ktorom hráč ochraňuje územie – zvyčajne vežu či hrad, odtiaľ názov – pred hordami nepriateľov. Konkrétnejšie by sme ju mohli považovať za pokračovateľa trendu, ktorý najvýraznejšie rozšírila slávna hra Plants vs. Zombies: tower defense hry s veselou, pestrofarebnou kreslenou grafikou, ktorá v mnohom pripomína komiksy. The Counting Kingdom sa však predsa v niečom výrazne odlišuje – ide o hru, ktorá jasne deklaruje svoj edukačný charakter.

Treba však povedať, že stanovený účel, teda výučbu, vykonáva nadmieru elegantne. Hráč nikdy nemá pocit, že je do niečoho nútený; nezdá sa mu, že by ho hra klamala či nútila učiť sa pod chabo predstieraným rúškom zábavy. Práve to býva problém mnohých edukačných hier, ktorých tvorcovia nedokážu odhadnúť, respektíve vyvážiť hrateľnosť a komunikovaný obsah.

counting3

Kráľovstvo počítania sa tomuto problému hladko vyhýba. Práve hrateľnosť je totiž jeho najsilnejšou stránkou. Hra funguje na jednoduchom, no funkčnom princípe – hráč sa ocitá v úlohe čarodejníka, ktorý musí používať kúzla a elixíry, aby porazil príšery, útočiace na jeho hrad. Nie je to však také jednoduché; každá príšera má priradené svoje vlastné číslo, rovnako ako má čísla priradené každé kúzlo. Vedľa seba stojace príšery preto treba spočítavať, až kým sa súčet ich čísel nevyrovná súčtu čísel daného kúzla. Až vtedy sú príšery porazené.

Z uvedeného pomerne jasne vyplýva, pre koho je hra určená: cieľovou skupinou budú deti predškolského veku a najmä tie na prvom stupni základných škôl. Tomu je prispôsobená aj celková prezentácia a herný systém. Okrem už spomínanej kreslenej grafiky hru tvorcovia deťom prispôsobili najmä využívaním minimálneho množstva textu (príbeh je rozprávaný vždy iba obrazom) a maximálnou jednoduchosťou ovládania.

counting1

Výsledkom je rovnako jednoduchá hra, ktorá dieťa efektívne a zábavne učí sčítavanie a odčítavanie bez toho, aby malo pocit, že ho niekto do niečoho núti. Náročnosť je spočiatku veľmi nízka, v neskorších úrovniach sa postupne zvyšuje; v The Counting Kingdom tak hráč neustále premýšľa, zapája logiku a hľadá rôznorodé riešenia, ako ubrániť svoj hrad.

Spomínanú jednoduchosť však môžeme rovnako považovať aj za negatívum. Vzhľadom na potenciál myšlienky, na ktorej hra stojí, by The Counting Kingdom mohlo byť oveľa prepracovanejšie; množstvo nedotiahnutých detailov znižuje pravdepodobnosť, že si pozornosť hráča udrží dlhšiu dobu. Medzi jednotlivými úrovňami sú len minimálne rozdiely; málokedy sa vôbec variuje motív pozadí či príšer, hráč môže preto veľmi rýchlo nadobudnúť dojem, že hrá tú istú úroveň piaty raz za sebou. Nové herné prvky – elixíry a pasce, ktoré menia zabehnutý herný systém – pribúdajú len veľmi sporadicky a na hru v konečnom dôsledku ani nemajú veľký vplyv.

counting4

Azda najväčším problémom je však v prípade The Counting Kingdom použitá hudba. Jej extrémna monotónnosť a repetitívnosť začne byť otravná hneď po niekoľkých minútach; ak sa chceme vyvarovať bolestiam hlavy, je najlepšie vypnúť ju úplne. Každá z oblastí, v ktorých sa nachádzajú úrovne, má síce svoju vlastnú melódiu, no tie sú si navzájom tak veľmi podobné, akoby išlo iba o jednu jedinú (nekonečne dlhú) pieseň. Najmä v prípade takto minimalistickej hry ide o pomerne výrazný problém. Vzniká riziko, že hráča práve hudba odradí od hrania.

Napriek spomenutým nedostatkom, ktoré by si určite zaslúžili úpravu zo strany tvorcov, je The Counting Kingdom hrou hodnou pozornosti. V správnom pomere sú tu presne namiešané a vyvážené dva základné faktory – zábava a výučba. Deťom, ktoré sa práve začínajú učiť počty, teda Kráľovstvo počítania určite možno odporúčať.

Michal Tallo

Michal Tallo ako dieťa raných 90. rokov na počítačových a konzolových hrách vyrastal. V súčasnosti študuje na VŠMU a poloprofesionálne až profesionálne sa zaoberá filmom a literatúrou - ako zo strany tvorcu, tak aj zo strany prijímateľa. Potreba hrať sa ho však nikdy neopustila. Dodnes sa vracia k hrám, ktoré ho sprevádzali detstvom, s radosťou však skúma aj aktuálnu videohernú produkciu.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu