Trojica bezplatných online aplikácií pre to, aby mohla byť školu hrou

Aj keď Ján Amos Komenský položil základy novodobej pedagogiky už pred takmer štyristo rokmi, niektoré z jeho myšlienok nevidieť v praxi ešte ani dnes. Prinášame vám preto prehľad výukových nástrojov, ktoré môžu v slovenských reáliách poslúžiť nielen učiteľom. (Rovnako môžu pomôcť aj rodičom pri trávení voľného času.)

GoNoodle

https://www.gonoodle.com/

Prepojenie fyzických aktivít so študijnými výsledkami

gonoodle

GoNoodle je online knižnica videí, ktoré pokrývajú celý rad pohybových aktivít. Rozcvičky, spievanie, tancovanie, cviky kultivujúce schopnosť sústredenia či koordinácie ale aj cviky na upokojenie tvoria pestrý obsah tejto aplikácie. Videá sú usporiadané v prehľadných kategóriách a zväčša trvajú v rozmedzí 2 až 10 minút.

GoNoodle je určený pre deti vo veku od 3 do 10 rokov – všetky videá používajú jednoduchý anglický jazyk vhodný aj pre najmenších. Učitelia ho často využívajú v krátkych prestávkach počas vyučovacej hodiny, aby v triede navodili tú správnu atmosféru, prípadne aby uvoľnili nadbytok energie v študentoch. Doma je GoNoodle vhodný aj na precvičovanie základov anglického jazyka.

Na to aby ste mohli používať GoNoodle budete potrebovať:

 • projektor, interaktívnu tabuľu alebo veľkú obrazovku a počítač s pripojením na internet
 • dostatok priestoru na vykonávanie pohybových aktivít
 • účet na gonoodle.com
 • mierne pokročilé znalosti anglického jazyka

Po registrovaní účtu máte možnosť vytvoriť každej triede či domácnosti vlastného maskota – “Champa”. Ten bude meniť svoj vzhľad so zvyšujúcim sa počtom videí sledovaných v triede. Ovládanie GoNoodle je intuitívne a okrem rozličných kategórií, tématických doporučení  a “televízných staníc”ponúka aj možnosť ukladať si obľúbené videá.

Súčasťou každého videa je tiež textové objasnenie pravidiel danej hry či aktivity. Dozviete sa aj, ako konkrétna činnosť prospieva učeniu a rozvoju motorických schopností.

Kahoot!

https://getkahoot.com/

Personalizovaný test s elementami vedomostného kvízu.

kahoot

Kahoot je online vzdelávací nástroj, ktorý sa využíva pri tvorbe súťažných kvízov, hlasovaní a otváraní diskusie. Tento nástroj je vhodný pre všetky vekové kategórie a výukové predmety. Pomôže vám zistiť úroveň vedomostí vašich študentov.

Na to aby ste mohli Kahoot! používať budete potrebovať:

 • Projektor a interaktívnu tabuľu alebo veľkú obrazovku pripojenú k učiteľskému počítaču s pripojením na internet
 • dostatočný počet žiackych zariadení s pripojením na internet (mobily, tablety, notebooky či PC).
 • Učiteľský účet na Kahoot!
 • Pripravených 5 až 10 otázok zo 4 možnosťami – ak otázky s odpoveďami už máte, príprava samotného Kahoot! vám zaberie menej ako 10 minút.
 • Základné znalosti anglického jazyka

Forma Kahootov môže byť trojaká. Najčastejšie používaný Quiz mód pozostáva zo sledu súťažných otázok. Žiaci získavajú body za rýchle a správne odpovede. Po skončení súťaže učiteľ automaticky vidí prehľad odpovedí všetkých žiakov. Z učiteľského zariadenia kontroluje a zároveň premieta Kahoot! publiku. Žiaci vidia len rozhranie určené na zadávanie odpovedí.

Podporovanie súťaživosti nemusí byť vždy na mieste. Preto Kahoot obsahuje aj mód Survey, teda kvíz, v ktorom sa žiakom nerátajú body. Pedagóg ma však naďalej k dispozícii po ukončení všetky výsledky. Dá sa použiť napríklad pri celotriednych hlasovaniach.

Posledným módom je Discussion. Učitelia ho využívajú na začiatku hodiny, kedy triede zobrazia jednu otázku, na ktorú žiaci odpovedajú voľnejšie. Odpovede žiakov sa učiteľom zobrazia a tí na nich potom môžu postaviť následnú diskusiu.

Google Expeditions

https://www.google.com/edu/expeditions/

Takmer 300 bezplatných virtuálnych školských výletov za poznaním

expeditions

Predstavte si, že by ste všedné učebnice doplnili o návštevu svetových prírodovedeckých múzeí, známych monumentov či dokonca podmorského dna. Google Expeditions je aplikácia pre Android a iOS mobilné zariadenia, s ktorou je možné oživiť hodiny dejepisu, geografie či biológie na druhom stupni ZŠ. Rozhodne sa však zíde aj u starších a mladšich žiakov.

Každá z takmer 300 expedícií pozostáva z minimálne piatich 360-stupňových fotografií, ktoré vás prenesú na tie najzaujímavejšie miesta našej planéty.

Na to aby ste mohli používať Google Expeditions budete potrebovať mať v triede alebo doma:

 • pripojenie na internet s možnosťou bezdrôtového WIFI pripojenia
 • tablety alebo mobilné telefóny s Adroidom a iOS
 • dostatočný počet žiackych mobilných zariadení s Android a iOS
 • aspoň jedného vedúceho expedície s pokročilými znalosťami anglického jazyka
 • voliteľne Google Cardboard VR headset (Google ich u nás oficiálne nepredáva, je ich však možné objednať zo zahraničia za menej ako 2,5 EUR)

Ovládanie Google Expeditions je intuitívne. Po tom, čo na učiteľskom zariadení spustíte aplikáciu, zvolíte si rolu Sprievodcu a vyberiete destináciu vášho virtuálneho výletu. Ak sú žiaci pripojení na rovnakej WIFI sieti, stačí, aby si po spustení aplikácie zvolili rolu Prieskumníka a virtuálna expedícia sa môže začať.

Ako vedúci expedície budete mať k dispozícii sprievodný text v samotnej 360 stupňovej fotografii. Po ich zvolení sa prieskumníkom zobrazí na displeji šípka, ktorá ich bude navigovať v priestore, zatiaľ čo sa sprievodca venuje výkladu. Ak by ste chceli expedíciu doplniť o iný výukový materiál, či reagovať na diskusie, je možné ju kedykoľvek prerušiť, a to na všetkých prieskumníckych zariadeniach zároveň.

Pokročilejší užívatelia určite ocenia možnosť virtuálnej reality, pre ktorú je potrebný výkonnejší mobil kompatibilný s VR headsetmi, ako napríklad cenovo dostupný Google Cardboard. Vďaka senzorom zabudovaným v mobilnom telefóne sa používatelia, ktorí majú nasadený headset, dokážu vo virtuálnom priestore pohybovať otáčaním hlavy.

Daniel Koreň

Daniel je produktový špecialista so zameraním na technológie vo vzdelávaní. Na svojich cestách po svete spoznáva inšpiratívnych učiteľov, ktorí sú živým dôkazom, že kde je vôľa tam je aj cesta.