+ Plusy
  • Na Steame zdarma
  • Netradičná úniková hra
- Mínusy
  • Posledná pasáž môže byť pre mladšie deti strašidelná
  • Nutnosť mať aspoň jedného anglicky hovoriaceho hráča
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam Xbox One Marketplace Playstation Store

Naučte sa spolupracovať v únikovke We were here pre dvoch hráčov

Dvaja bádatelia sa zatúlali do zámku plného logických úloh. Podarí sa vám a vášmu partnerovi všetky vyriešiť a úspešne utiecť?

Fenomén únikových hier sme naším čitateľom už v minulosti priblížil v našom špeciálnom dvoj-článku. Táto videohra je zásadne len pre dvoch hráčov. Obaja musia hovoriť rovnakým jazykom a aspoň jeden z nich by mal rozumieť angličtine. Rozdelia sa do dvoch úloh, jeden z nich bude prevažne navigovať toho druhého. Spoločne si budú v hre opisovať situácie, v ktorých sa ich postavy nachádzajú a riešiť logické úlohy. Ich cieľom bude uniknúť z tajomného zámku. Podobný druh kooperácie ponúka aj hra Keep talking and nobody explodes. We were here je zábava len na pár hodín.

 

Prínos pre dieťa:
Je nutné upozorniť, že menu ponúka aj možnosť pripojiť sa k hre neznámych hráčov. Keďže obaja musia spoločne verbálne komunikovať. Neexistuje istota a žiadny mechanizmus, ktorý by zabránil druhej strane použiť nevhodné slová či inak kontrolovať obsah. Pre mladšie deti je teda nevyhnutné, aby spustenie hry obsluhovala zodpovedná osoba, ktorá prepojí hráčov, ktorí sa navzájom poznajú.
Posledná úroveň hry tiež obsahuje situáciu, kedy bude jeden z hráčov v časovej tiesni a v jeho okolí bude ubúdať osvetlenie gotického divadelného pódia. Atmosféra ako z hororu, ktorá by mohla menšie deti vystrašiť. Inak v hre samozrejme nie sú žiadne krvavé scény ani násilie, či iné nevhodné témy.
Niektoré hlavolamy si vyžadujú aspoň priemernú znalosť anglického jazyka.
We were here je určená hlavne tým, ktorí radi spolupracujú a riešia hlavolamy.
Čo hra rozvíja:
Kooperáciu
Vo väčšine únikových hier sa trénuje efektívna komunikácia medzi partnermi či práca v stresovej situácii.
Schopnosť opísať situáciu
Úlohy vo We were here budú vyžadovať, aby jeden hráč tomu druhému opísal predmet, miestnosť či situáciu, v ktorej sa nachádza.
Logické myslenie
Uniknúť zo zámku sa podarí len tým, ktorí bystrosťou prekonajú všetky jeho hlavolamy.
Námety na diskusiu:
Kooperácia
Hovorte spolu o tom, aký prospech vzniká zo spolupráce. Vedia deti vymenovať, ktoré činnosti v ich živote by bez kooperácie nefungovali?
Unikové hry
Nechajte deti nech vymyslia zasadenie únikovej miestnosti do netradičného prostredia. Napríklad únik z jaskyne, zamknutého auta, alebo vesmírnej lode. Aké úlohy by do týchto hier vymysleli?
Navigácia cez vysielačku
Aké obmedzenia má rozhovor, pri ktorom sa nevidíme? Opýtajte sa detí, ktoré úlohy by podľa nich zvládli jednoduchšie, keby stáli fyzicky vedľa seba a nemuseli si ich opisovať.

Počet hráčov: 2

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.