Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Kontakt

redakcia@vlcata.sk

Vedúci projektu: + 421 905 603 336 (Brijaková)

Šéfredaktor:  + 421 911 710 648 (Celušák)

Poštová adresa:

Vĺčatá.sk

96 Kaplna, 900 84 Kaplna, Slovensko

IČO: 42264171