Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Webináre pre školy

V súvislosti s opätovným zatvorením škôl opäť ponúkame sériu webinárov o potenciále hier vo vzdelávaní a výchove pre učiteľov a rodičov. Webináre prebehnú 23. – 26. 11 2020 ZDARMA. Pre prihlásenie prosím vyplňte prihlasovací formulár.

PRIHLÁŠKA NA VŠETKY WEBINÁRE

Dejepis a Geografia

(23. 11. 2020) (Pondelok) od 16:30 do 17:45

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na hodinách Dejepisu a Geografie.

 

Prírodné vedy

(24. 11. 2020) (Utorok) od 16:30 do 17:45

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na prírodovedných predmetoch.

 

Občianska náuka, kritické myslenie, práca s informáciami, filozofia a etika

(25. 11. 2020) (Streda) od 16:30 do 17:45

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na hodinách, zameraných na kritické myslenie a prácu s informáciami.

 

Kreativita a riešenie problémov

(26. 11. 2020) (Štvrtok) od 16:30 do 17:45

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na predmetoch, ako sú Estetická či Výtvarná výchova ale aj predmety zamerané na riešenie problémov a rozvoj logického myslenia a kreativity.

 

Veríme, že v 21. storočí je nutné modernizovať systém výučby na slovenských školách. Radi by sme touto iniciatívou prispeli k rozšíreniu obzorov a dodatočnému vzdelaniu všetkých strán zapojených do školského systému. Naši skúsení lektori zostavili niekoľko prednáškových formátov, ktoré si budete môcť vyskladať podľa vašich preferencií.

autor1

Prednášajúci: Silvester Buček

Absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite, kde sa snažil vytvoriť prostredie na skúmanie hier v akademickom prostredí. V súčasnosti sa venuje hernému dizajnu a gamifikácii vzdelávania a firemných procesov a vyučuje herný dizajn na slovenských a českých univerzitách. Podrobnejšie informácie o aktivitách prednášajúceho nájdete na gamingguru.eu

 

 

 

Tento projekt vzniká v spolupráci s Nadáciou Orange.

25-nadacia_logo_new