Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Ponuka prednášok pre školy

Veríme, že v 21. storočí je nutné modernizovať systém výučby na slovenských školách. Radi by sme touto iniciatívou prispeli k rozšíreniu obzorov a dodatočnému vzdelaniu všetkých strán zapojených do školského systému. Naši skúsení lektori zostavili niekoľko prednáškových formátov, ktoré si budete môcť vyskladať podľa vašich preferencií.

Prednášky môžu byť určené učiteľom, rodičom, či priamo žiakom. Je len na vás, aké témy si vyberiete. Okrem spoločného úvodu si môžete vybrať, či sa budeme venovať hrám v živote dieťaťa, ich výchovnému potenciálu či špecifickým hrám doplňujúcim učivo konkrétnych predmetov. Okrem toho ponúkame seminár o tom, ako spraviť vzdelávanie vo vašej škole hravejšie.

Prednášku si môžete zostaviť v dotazníku pod textom.

Z týchto tém si môžete vybrať

(v zátvorke uvádzame navrhované publikum – učitelia, žiaci, rodičia)

 1. Videohry podľa predmetov (u, ž):
  • Programovanie a matematika
  • História a geografia
  • Jazyky (vrátane SJ)
  • Prírodné vedy
 2. Hry a výchova (u, r)
  • Logika
  • Etika
  • Estetika
  • Pohyb
  • Kritické myslenie
  • Tvorivosť
 3. Hry v živote dieťaťa (ž, r)
  • Ako vyberať vhodné hry?
  • Ako dlho sa hrať?
  • Dá sa budovať kariéra vo videohrách?
  • Ako minimalizovať negatíva videohier?
  • Trendy a virtuálna budúcnosť?
 4. Gamifikácia (u)
  • Ucelený seminár o základných spôsoboch, ako oživiť vzdelávací proces pridávaním rozličných herných prvkov. Diskusia o konkrétnych potrebách a hľadanie riešenia.

 

Tento projekt vzniká v spolupráci s Nadáciou Orange.

25-nadacia_logo_new