Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Webináre pre školy

ZMENA:

V súvislosti so zatvorením škôl sme prešli na formát webinárov pre učiteľov a rodičov. Prednášky prebehnú 13. – 19. 5. a prebehnú ZDARMA. Pre prihlásenie prosím vyplňte prihlasovací formulár, ktorý je umiestnený pod jednotlivými témami.

Dejepis a Geografia

13.5. (streda) od 17:00 do 18:30

Prihlasovací formulár

Odkaz na webinár

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na hodinách Dejepisu a Geografie.

 

Prírodné vedy

14.5. (štvrtok) od 17:00 do 18:30

Prihlasovací formulár

Odkaz na webinár

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na prírodovedných predmetoch.

 

Občianska náuka, kritické myslenie, práca s informáciami, filozofia a etika

18.5. (pondelok) od 17:00 do 18:30

Prihlasovací formulár

Odkaz na webinár

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na hodinách, zameraných na kritické myslenie a prácu s informáciami.

 

Kreativita a riešenie problémov

19.5. (utorok) od 17:00 do 18:30

Prihlasovací formulár

Odkaz na webinár

Anotácia: Webinár bude zameraný na predstavenie edukačných digitálnych hier, ktoré môžu učitelia využívať na predmetoch, ako sú Estetická či Výtvarná výchova ale aj predmety zamerané na riešenie problémov a rozvoj logického myslenia a kreativity.

 

Veríme, že v 21. storočí je nutné modernizovať systém výučby na slovenských školách. Radi by sme touto iniciatívou prispeli k rozšíreniu obzorov a dodatočnému vzdelaniu všetkých strán zapojených do školského systému. Naši skúsení lektori zostavili niekoľko prednáškových formátov, ktoré si budete môcť vyskladať podľa vašich preferencií.

autor1

Prednášajúci: Silvester Buček

Absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite, kde sa snažil vytvoriť prostredie na skúmanie hier v akademickom prostredí. V súčasnosti sa venuje hernému dizajnu a gamifikácii vzdelávania a firemných procesov a vyučuje herný dizajn na slovenských a českých univerzitách. Podrobnejšie informácie o aktivitách prednášajúceho nájdete na gamingguru.eu

 

Prednášky môžu byť určené učiteľom, rodičom, či priamo žiakom. Je len na vás, aké témy si vyberiete. Okrem spoločného úvodu si môžete vybrať, či sa budeme venovať hrám v živote dieťaťa, ich výchovnému potenciálu či špecifickým hrám doplňujúcim učivo konkrétnych predmetov. Okrem toho ponúkame seminár o tom, ako spraviť vzdelávanie vo vašej škole hravejšie.

Prednášku si môžete zostaviť v dotazníku pod textom.

Z týchto tém si môžete vybrať

(v zátvorke uvádzame navrhované publikum – učitelia, žiaci, rodičia)

 1. Videohry podľa predmetov (u, ž):
  • Programovanie a matematika
  • História a geografia
  • Jazyky (vrátane SJ)
  • Prírodné vedy
 2. Hry a výchova (u, r)
  • Logika
  • Etika
  • Estetika
  • Pohyb
  • Kritické myslenie
  • Tvorivosť
 3. Hry v živote dieťaťa (ž, r)
  • Ako vyberať vhodné hry?
  • Ako dlho sa hrať?
  • Dá sa budovať kariéra vo videohrách?
  • Ako minimalizovať negatíva videohier?
  • Trendy a virtuálna budúcnosť?
 4. Gamifikácia (u)
  • Ucelený seminár o základných spôsoboch, ako oživiť vzdelávací proces pridávaním rozličných herných prvkov. Diskusia o konkrétnych potrebách a hľadanie riešenia.

 

Tento projekt vzniká v spolupráci s Nadáciou Orange.

25-nadacia_logo_new