+ Plusy
  • Slovenský jazyk
  • Jednoduché na ovládanie aj technológiu
  • Vlastná metodika pre učiteľov
- Mínusy
  • pomerne krátke
platformy
žánre
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Google Play

Staňte sa na chvíľu utečencom v hre Aaronova dilema

Aké nástrahy čakajú na človeka, ktorý sa rozhodne utiecť z vojnou zmietanej Sýrie? Slovenská hra na mobily vám ich ukáže.

V hre sa ujmete role Aarona zo Sýrie, snažiaceho sa utiecť pred nástrahami občianskej vojny. Ide o jednoduchý príbeh, ktorý primeranou formou ukazuje útrapy človeka, núteného opustiť svoj domov a vydať sa do neznáma.
Autori v spolupráci s Impact Games vytvorili metodiku na využitie hry priamo na vyučovaní. Tá má vyše tridsať strán a obsahuje návod na stiahnutie hry a jej ovládanie, ako aj množstvo aktivít. Keďže je zdarma a funguje na väčšine mobilov, nemal by byť problém použiť ju napríklad na hodinách občianskej výchovy. Aaronova dilema vznikla v rámci slovenského projektu Butterfly Effect podporujúceho začínajúcich herných vývojárov a tak je celá v slovenčine.

Prínos pre dieťa:
Pochopiteľnou osobnou formou spracovaný príbeh utečenca z jednej z najnestabilnejších krajín posledného desaťročia. Ponúka (zjednodušenú) persperspektívu, ktorá nie je v našom priestore príliš známa. Hra pritom nerieši politické témy ani násilie priamo, ale ukazuje ich následky adopad na životy.
Aaronova dilema má veľmi jednoduchú hrateľnosť. Okrem pohybu po mape je potrebné na určitých miestach spraviť príbehovú voľbu. Je vďaka tomu prístupná aj deťom a učiteľom, ktorí bežne hry nehrajú.
Všetky materiály, vrátane hry, sú vytvorené v slovenčine, s ohľadom na štandardnú štruktúru hodiny. Je tak možné ju využiť priamo na vyučovaní. Hra je vhodná pre deti od 9 rokov.
Čo hra rozvíja:
Empatiu
Aj keď je postava fiktívna, zasadenie do Sýrie je aktuálne a hra tak umožňuje lepšie pochopenie situácie a problémov ľudí z iných kútov sveta.
Čítanie s porozumením
Pri príbehových voľbách je veľa vecí naznačených v texte. Hráči a hráčky tak musia čítať pozorne a robiť informované rozhodnutia.
Námety na diskusiu:
Občianska vojna
Prečo vznikajú občianske vojny? Diskutujte s deťmi o príčinách a dôsledkoch. V čom sa líši od štandardnej vojny? Ako sa v takej situácii správne zachovať? Téma je vhodná pre všetky vekové kategórie.
Utečenci
Druhá téma má skôr etickú rovinu. Pýtajte sa detí prečo ľudia utekajú zo svojich krajín a či si vedia predstaviť že by museli odísť? Ako sa im dá pomôcť?
Metodika
Ďalšie námety na diskusiu a cvičenia nájdete v tejto metodike.

Počet hráčov: 1

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).