Fenomén menom LEGO: Ako sa dá využiť vo vzdelávaní?

Už dávno nie je táto stavebnica iba hračkou. Dnes sa LEGO využíva aj v školskom prostredí, na hodinách matematiky, prírodných vied či LEGO krúžkoch.

Je LEGO najlepšia hračka na svete? Jej skladanie má pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa, rozvíja nielen kreativitu, ale aj schopnosť riešiť problémy či pracovať v skupinách. Dnes sa táto forma zábavy využíva aj v školskom prostredí, na hodinách matematiky, prírodných vied či na rôznych krúžkoch.

serious

LEGO Serious Play

Aj dospelí ľudia sa môžu zabaviť s LEGOm a pritom sa naučiť, ako zvládať konflikty či náročné situácie. Technika LEGO Serious Play pomáha jednotlivcom, tímom a celým organizáciám hľadať východiská z problémov. Zamestnanci riešia úlohy priamo zo svojej praxe tým, že svoju predstavu za účasti školeného facilitátora (poradcu) premietnu do modelu, ktorý následne prezentujú pred celou skupinou.

Serious Play je lákavá pre firmy a pracovné kolektívy ako nástroj na komunikáciu a možnosť nazerať na problémy z iného uhla pohľadu. LEGO Serious Play  využíva všetky fázy učenia sa, je poradenským nástrojom, vďaka ktorému môžu účastníci (dospelí aj deti) porozumieť predmetnej téme.

LEGO Stop Motion

Stop Motion je jednoduchá, no na čas náročná technika animácie. Jedná sa o spojenie sekvencie fotografií, z ktorých každá znázorňuje inú fázu pohybu. Táto technika umožňuje animovať v podstate čokoľvek. LEGO Stop Motion rozvíja nielen fantáziu, ale učí deti pracovať s digitálnou technológiou a počítačovými programami.

ideas

LEGO Ideas

Platforma, ktorá umožňuje používateľom predkladať nápady na výrobky z LEGA. Aj z obyčajného detského nápadu doma v obývačke môže vzniknúť nová sada LEGO ideas. Stačí model nafotiť z každej strany, napísať k nemu popis a zaregistrovať ho na stránke. Tú odporúčame navštíviť už len kvôli katalógu úžasných nápadov.

Ak oslovíte 10 000 ľudí, ktorým sa nápad zapáči, máte šancu, že váš model sa začne predávať a dostane oficiálnu značku LEGO ideas. Najprv však musí prejsť schvaľovacím procesom firmy.

Nejde tu už iba o stavanie kociek. Váš nápad musí byť jedinečný a tiež treba nájsť spôsob, ako osloviť potenciálnych záujemcov. Aj cibrenie obchodného ducha je tu súčasťou kreativity so stavebnicou.

LEGO matematika

Už dávno neplatí, že LEGO je len hračka. Je to aj úžasná učebná pomôcka, ktorá u detí rozvíja nielen motoriku, ale učí ich aj počítať alebo programovať. Šikovný učiteľ dokáže využiť kocky z LEGA, aby si ich prostredníctvom deti osvojili napríklad základné výpočty. Príkladom je učiteľka Alycia Zimmerman z USA, ktorá spopularizovala používanie stavebníc LEGO na hodinách matematiky.

Na svojom blogu inšpiruje ďalších učiteľov ako zaviesť tieto inovatívne postupy aj vo vlastných školách.

fabricka

Brick-by-Brick metóda

Trnavská LEGO fabrička ako aj ďalšie mestá ponúkajú kurzy pre deti. Na princípe „spájaj – konštruuj – premýšľaj – pozoruj“ rozvíjajú fantáziu a zároveň deti vzdelávajú. Hodina je postavená na štyroch blokoch. V prvom sa deti oboznámia s témou, v druhom stavajú daný model podľa návodu, v treťom sa s ním hrajú a skúmajú, čo model dokáže a na záver si s inštruktorom zopakujú, čo sa naučili.

Kurzy pomáhajú deťom pochopiť základy techniky, staviteľstva, fyziky a iných vied. Lektori sú odborníkmi, ktorí  vychádzajú z metodiky Brick-by-Brick. Hodiny podľa tejto metodiky sú rozfázované do jednotlivých bodov, ktoré na seba nadväzujú.

 

Zdá sa, že farebné kocky sú nesmrteľné a presahujú svoj pôvodný účel. Už to nie je len detská hračka, ale aj plnohodnotný nástroj na vzdelávanie.

 

Lucia Brezovská

Lucia Brezovská vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a pracuje ako učiteľka. Má rada inovatívne prístupy vo vzdelávaní, ktoré môžu pripraviť deti na život. V digitálnych hrách vidí veľký potenciál, ktorý treba využiť vo svoj prospech.