+ Plusy
  • kreativita pri tvorbe krajiny a výbehov zveri
  • rozvíjanie riadenia a zodpovednosti za zverenú ZOO
- Mínusy
  • náročnejší začiatok hry, kým si hráč osvojí pravidlá a mechaniku
  • vyššie nároky na hardvér
platformy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam

Kto by si nechcel vybudovať vlastnú zoologickú záhradu? Simulátor Planet Zoo k tomu ešte aj zlepšuje mäkké zručnosti

Planet Zoo hľadá mladých manažérov, ochotných učiť sa zodpovedne riadiť a organizovať. Výstavba výbehov, chov zvierat a celá budúcnosť rozsiahlej zoologickej záhrady bude totiž závisieť len od schopností hráča.

Z pohľadu náročnosti patrí Planet Zoo medzi mierne náročnejšie hry, ktoré vyžadujú istú dávku trpezlivosti a odhodlanosti. Ide o budovateľskú simuláciu, v ktorej sa hráči postupne zdokonaľujú a s pribúdajúcimi skúsenosťami môžu stupňovať aj úroveň svojej hry.

Mechanika simulátora sa zameriava najmä na úpravu terénu, stavby budov, vytváranie výbehov a následný chov zveri. Náročnosť starostlivosti o zvieratá je tiež rôzna, a preto zo začiatku odporúčame vyberať menej náročné druhy. S pribúdajúcim množstvom výbehov treba tiež najímať viac personálu a zlepšovať ekonomiku záhrady starostlivosťou o návštevníkov.

V závere hry budú hráči vlastniť nádherné a rozsiahle záhrady s rozmanitou zverou, krásnymi, prepracovanými priestormi a stabilnou ekonomikou. No hlavnou odmenou bude vlastná spokojnosť a tiež spätná väzba hernej komunity, kam určite odporúčame zaslať reprezentatívne snímky alebo video zo svojej záhrady. Prepojiť so svetom sa tiež dá v rámci online platformy, kde hráči môžu vzájomne obchodovať.

Prínos pre dieťa:
Planet Zoo je pokojná a krásna hra, ktorá svojou hernou logikou rozvíja strategické uvažovanie. Možnosť rôznorodo pretvárať prostredie zas pomáha zlepšovať tvorivosť vášho dieťaťa. Pre dobré zoznámenie sa s hrou je potrebná trpezlivosť, odmenou za to je ale rozsiahly herný svet a variabilné možnosti budovania a rozhodovania.
Zo začiatku môže hra pôsobiť náročnejšie, preto odporúčame dieťa motivovať ku vyhľadávaniu informačných kanálov o hre. To zas pomôže trénovať dohľadávanie potrebných zdrojov.
Hra je vhodná pre nových aj skúsených hráčov. Simulátor je veľmi rozsiahly, možnosti sú takmer nevyčerpateľné, keďže vývojári postupne pridali aj zakúpiteľný dodatočný obsah. Herné rozhranie a titulky v komentároch sú preložené do češtiny.

Čo hra rozvíja:
Riadiace a organizačné schopnosti
Planet Zoo kladie nároky na organizáciu a manažovanie celého parku. Hra nekončí postavením výbehu, ale vyžaduje sa aj neustála starostlivosť o zver, zamestnancov a návštevníkov.
Kreativita
Dieťa môže na základe svojej fantázie a predstavivosti pretvárať krajinu a vytvoriť si tak jedinečné zoologické záhrady.

Námety na diskusiu:
Zoológia a poznatky o zveri
Porozmýšľajte spolu, akými ťažkosťami trpia divoké zvieratá v zajatí a naopak, prečo je pre niektoré zvieratá bezpečnejšie žiť v zajatí.
Manažment
Diskutujte, o kvalite starostlivosti o zamestnancov v ZOO. Sú spokojní s tvojou starostlivosťou? Prečo je dôležité, aby sa mali zamestnanci dobre?
Obchod a marketing
Rozprávajte sa o tom, či sa návštevníci v ZOO zabávajú a či má podnik dobrý príjem z návštevnosti. Ak áno, prečo? Ak nie, ako by sa mohlo zapracovať na zlepšení?

Veronika Bucko

Veronika študovala na magisterskom stupni marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Popri vysokej škole dva roky pôsobila ako lektorka v Hemisfére, ktorá vzdeláva deti a mladých ľudí v oblasti tvorby digitálnych hier. Láska k hrám ju sprevádzala však už od detstva a okrem spoločenských hier ma blízko aj k tým digitálnym. Jej obľúbeným žánrom sú strategické hry ako napríklad Civilisation a survival hry zasadené do bádania vesmíru. Vo voľnom čase rada maľuje, číta či fotí nočnú oblohu.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu