Posledná možnosť na získanie medzinárodného certifikátu digitálnej zručnosti pre učiteľov ZŠ/SŠ a žiakov SŠ

Záver národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude posledná príležitosť ako medzinárodný certifikát ECDL získať bezplatne.

„Žiaci aj učitelia si môžu vybrať štyri z ôsmich modulov. Najčastejšie volia modul M2 – práca s počítačom a správa súborov, modul M3 – spracovanie textu, modul M4 – tabuľkový kalkulátor, modul M6 – prezentácia. Už názvy modulov hovoria, že sú vhodné pre každého učiteľa a žiaka. V príprave na testovanie sa efektívnejšie naučia pracovať so softvérom, v ktorom sú testy tvorené. Prirodzene sa naučia viaceré nové poznatky. Certifikát je pre nich potvrdením vlastných digitálnych zručnosti. Po  jeho úspešnom získaní môžu doplniť svoj životopis o nový doklad vzdelania,“ konkretizuje  Gabriela Andrejková, odborná garantka pre ECDL, v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Vic informácií nájdete na oficiálnej stránke Centra Vedecko-technických Informácií SR.

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.