OpenAcademy: Naučte vašich študentov programovať pomocou krátkych videí

Nielen samotný trh, ale aj záujem študentov dokazuje, že vzdelávať sa v oblastiach informatiky je mimoriadne dôležité. Práve preto vznikla aplikácia OpenAcademy. Prostredníctvom videí pomáha začiatočníkom v rozvoji praktických zručností potrebných v IT.

Študenti sa môžu vďaka platforme naučiť vyvíjať hybridné aplikácie, hry, ale aj IoT zariadenia a mnoho iného. Učebné materiály, vo forme videí a nadväzujúcich projektov, nie sú určené len samotným študentom. Ich potenciál môžu naplno využiť aj učitelia, či už priamo na hodine alebo ako doplnkovú formu vzdelávania svojich študentov. V podstate ide o onlinový kurz, ktorého tempo si môže nastaviť každý študent podľa seba. OpenAcademy je dostupná pre každého, kto má záujem a chuť učiť sa nové veci. Tutoriály sú vo formáte videí na štýl TikToku, takže sú atraktívne pre mladšie publikum.

openacademy

V úvode si môže používateľ vybrať z rozmanitých tematických oblastí.

Inovatívny prístup

Aj hlavná idea pochádza od študentov OpenLabu zo SPŠE Hálova, takže formou i obsahom odpovedá práve na požiadavky mladej generácie. „Na platforme nájde študent referencie, od ktorých sa môže odraziť. Materiály sú stručné a nezaťažujú študentov prílišným množstvom informácií, skôr nastavujú očakávania, čo by mal splniť,” vysvetľuje technický garant projektu Roman Sekerka. Autormi videí sú práve najskúsenejší študenti, ktorí problematiku vysvetľujú jednoducho a na základe vlastnej skúsenosti. Jednotlivé videá sú vždy zaradené do príslušnej témy, a tak vytvárajú komplexný celok vo vzdelávacom štýle krok za krokom.

openacademy

V rámci témy existuje viacero smerov, ktorými sa dá vybrať.

Interakcia

Okrem tutoriálov je každý modul obohatený o tzv. miniprojekt, ktorý predstavuje hlavnú myšlienku pre súhrnnú časť danej témy. Miniprojekty tiež pomáhajú vytvoriť štruktúru danej téme a mať hotový výsledok po jeho dokončení. Učiteľ tiež dokáže sledovať progres študentov. „V budúcnosti by sme chceli umožniť nahrávanie videií priamo z aplikácie, čím by sme minimalizovali bariéru pridať video a pribúdalo by ich tam viac,” hovorí Roman Sekerka. Videá by tak boli neustále doplňované o aktuálne požiadavky oblasti, ktorej sa venujú. „Tiež plánujeme vytvoriť z aplikácie niečo ako profesijný profil. Používatelia si budú môcť zaškrtnúť, aké zručnosti ovládajú, čo im pomôže pri hľadaní stáže,” dodáva Roman Sekerka. OpenAcademy je živý organizmus, ktorý sa neustále prispôsobuje aktuálnym požiadavkám a kde postupne pribúda nový obsah.

openacademy

V aplikácii môže používateľ sledovať videá alebo ukladať progres.

Pomoc mladým

Za projektom OpenAcademy stojí práve Inštitút stredoškolského odborného vzdelávania zameraný na IT OpenLab, ktorý sa venuje vzdelávaniu stredoškolákov v oblasti informatiky. Na stredných školách zapája odborníkov z praxe, ktorí študentom pomáhajú získavať hard aj soft skills prácou na reálnych projektoch. S podobným zámerom vznikla aj OpenAcademy. Iniciatíva chce zlepšiť príležitosti pre stredoškolákov v rozvoji zručností v najnovších technologických smeroch a tiež vytvoriť učiteľom možnosti vzdelávať technológie 21. storočia. Tvorcovia OpenAcademy si totiž uvedomujú nedostatok vzdelávacích príležitostí v tomto smere na Slovensku, aj keď dopyt po odborníkoch v tejto sfére neustále narastá. Práve táto jednoduchá a efektívna schéma by tento problém mohla aspoň čiastočne odbúrať.

OpenAcademy podporili Férová Nadácia O2, Nadácia Pontis a SK-NIC.

Magdaléna Švecová

Magda vyučuje etiku digitálnych hier a hernú žurnalistiku na FMK UCM v Trnave. Popri tom vedie na škole Katedru digitálnych hier a organizuje herný festival UniCon. Prvé hry hrávala na žltých kazetkách, teraz najviac inklinuje k adventúram a pravidelne skúša mobilné hry.