Tlačová správa: Pomoc pre učiteľov a učiteľky v čase krízy

(Bratislava, 15. 4. 2020) V reakcii na nedostatok a neprehľadnosť materiálov pre učiteľov v momentálnej situácii vytvorilo občianske združenie Vĺčatá.sk na svojej online stránke prehľad všetkých dostupných vzdelávacích podkladov. Podklady sú rozdelené podľa jednotlivých predmetov a vzdelávacích stupňov. Cieľom je poskytnúť pedagógom rýchlo a ľahko dostupné zdroje.

Už pred Corona krízou existovalo množstvo materiálov pre pedagógov, ktorí mali záujem vzdelávať moderným spôsobom. V súčasnosti sa v súvislosti s uzavretými školami objavujú stále nové materiály – často v rozličnej kvalite. Situácia sa pomerne rýchlo stala neprehľadnou, a tak na svojej stránke vlcata.sk pripravili sekciu Učím online, kde zbierajú všetky možné podklady dostupné na webe a triedia ich podľa predmetov, vzdelávacích stupňov a ich typu.

Aby sa zachovala kvalita vybraných materiálov, pre jednotlivé predmety postupne zháňajú garantov z učiteľskej praxe. Momentálne má garantov asi tretina predmetov, ďalší záujemcovia sa naďalej môžu prihlásiť.

K jednotlivým predmetom môžu pedagógovia nájsť interaktívne učebnice, videá, vzdelávacie hry, a množstvo ďalších podkladov pre uľahčenie výučby. Všetky sú okrem predmetov usporiadané aj do prehľadných kategórií a postupne k nim pribúda aj stručný popis, pre ľahšiu orientáciu. Okrem toho na stránke nájdu rady psychológa a odkazy na všeobecné rady súvisiace so súčasnou situáciou.

Na vlcata.sk sa nachádzajú materiály ku všetkým hlavným predmetom troch stupňov vzdelávacieho kurikula: Matematika, Dejepis, Angličtina, Nemčina,  Informatika, Geografia, Fyzika, Chémia, Prírodoveda a Biológia, Občianska a etická výchova, Telesná výchova, Financie a obchod, Výtvarná výchova a Estetika, Slovenský jazyk a literatúra, Prvouka.

 

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).