Týždeň vedy a techniky 2017 bude plný zábavy a zaujímavých prezentácií

Tento týždeň prebieha jedno z najväčších podujatí, ktoré je zamerané na popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti: Týždeň vedy a techniky.

Podujatie každoročne prináša možnosť priblížiť oblasti vedy a techniky verejnosti a vzbudiť tak záujem mladých ľudí o štúdium týchto disciplín. Ani tento rok nie je výnimkou. Od včera, 6.novembra, sa môžete prísť pozrieť na to, ako sa aj najnovšie inovácie uplatňujú v rôznych oblastiach.

Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Spoznávaj, pochop a rozvíjaj

Tohto ročným mottom je Spoznávaj, pochop, rozvíjaj. Program je skutočne bohatý. Už dnes, 7.novembra, je pre verejnosť pripravené podujatie Utorok s geológiou na tému Cesta od stredu Zeme, alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty.

Vo štvrtok a v piatok (9-10.11) bude prezentovaná interaktívna výstava Veda netradične a taktiež Festival vedy a techniky Amavet. Jeho súčasťou bude aj prednáška pod názvom: Využitie a tvorba interaktívnych hier a videohier vo vzdelávaní, v čase od 17:00-18:00, kde bude prednášať jeden z našich kolegov aj o našom projekte.

Počas týchto dní budete môcť vidieť v priestoroch Incheby aj náš stánok s edukačnými videohrami, v ktorom si taktiež vaše deti budú môcť naprogramovať svoju vlastnú počítačovú hru.

Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.