4 tipy na hry, ktoré môžu využiť učitelia pri vyučovaní

Pre učiteľov je už k dispozícii množstvo kvalitných titulov, pri ktorých sa deti vzdelávajú a získavajú rôznorodé zručnosti.

SimCityEDU: Pollution Challenge

Deti plánujú efektívnejšie využívanie autobusových zastávok, aby sa každé dieťa dostalo na čas do školy. Hra obsahuje plány na vyučovacie hodiny, ktoré pomôžu učiteľom viesť študentov počas každej misie. Študijný plán objasňujúci problémy znečisťovania vyžaduje, aby žiaci pochopili, od čoho závisí znečistenie ovzdušia a čo sú zelené technológie alebo obnoviteľné zdroje energie. Tieto poznatky môžu viesť k lepším výsledkom, k schopnosti riešiť zložité problémy a lepšiemu povedomiu o životnom prostredí.

 

Twelve a Dozen

Ide o logickú hru, ktorá učí deti matematickým zručnostiam a schopnosti analyticky premýšľať. Postupuje sa cez 30 úrovní narastajúcej náročnosti. Hráč musí prekonať 12 problémov, ktoré súvisia s matematikou a odblokovať nové úrovne. Pred tým, ako začnú deti hrať, mali by už mať základné znalosti o štyroch matematických operáciách – sčítavanie, odčítavanie, násobenie a delenie. Môžu pracovať samostatne alebo vo dvojiciach, či dať si výzvu, kto v najkratšom čase skončí najviac úrovní. Tiež môžu diskutovať o tom, ktoré úrovne sú náročnejšie. Hra nahrádza pracovné listy často využívané na hodinách a deti z nej môžu môžu získať cenné skúsenosti.

 

Inventioneers (Vynálezcovia)

V tejto hre si deti vytvárajú vlastné vynálezy na splnenie danej úlohy. Dá sa využiť na výuku základov fyziky. Deti sa učia o fyzikálnej sile a pohybe, pracujú v tíme alebo samostatne. V hre sa zaoberajú technologickými postupmi a prostredníctvom skúmania a experimentovania pochopia aj základy matematiky. Niektoré vynálezy zahŕňajú kladky, prevody a jednoduché stroje. Hra je vynikajúcou platformou na budovanie zručností, riešenie problémov a strategické myslenie. Po dokončení úloh môžu deti v triede diskutovať o tom, ako využili silu a pohyb na ich dokončenie. To, čo sa naučili zužitkujú vo vyšších leveloch.

 

Geoguesrr

Touto hrou môžu učitelia zatraktívniť vyučovanie geografie. Hráči dostanú náhodne vybratú pozíciu na Google Street View a hádajú, kde sa miesto nachádza. Môžu hrať vo vybraných lokalitách, napr. v Európe, určitých miestach v Amerike alebo Austrálii, samostatne alebo s protivníkom. Indíciou, kde sa miesto nachádza môže byť dopravná značka, vegetácia alebo iné orientačné body.  Za každý dobrý odhad žiak získa body. Svoje výsledky môžu zdieľať s inými hráčmi na celom svete. Veľa sa naučia o svete, regióne a obyvateľoch.

 

geografia

Hry ponúkajú nové metódy vyučovania a sú inšpiratívne nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Obe strany môžu vyskúšať čosi nové a zábavné. Tvoria základ pre logické a abstraktné myslenie, veľmi potrebné pre štúdium na strednej a vysokej škole.

Lucia Brezovská

Lucia Brezovská vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a pracuje ako učiteľka. Má rada inovatívne prístupy vo vzdelávaní, ktoré môžu pripraviť deti na život. V digitálnych hrách vidí veľký potenciál, ktorý treba využiť vo svoj prospech.