5 bezplatných aplikácií, ktoré vám uľahčia začiatok školského roka

Začiatok školského roka býva ťažký nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov a učiteľov. Naše školy stále úplne nevkročili do digitálnej doby, preto prinášame prehľad 5 bezplatných aplikácií, ktoré vám uľahčia začiatok školského roka. Pri nich sa netreba spoliehať na školské vybavenie – stačí využiť vlastný smartfón či počíťač.

Duolingo

Jedna z najlepších učebných aplikácií. Naučí vás anglicky, alebo ak už po anglicky viete, aj akýkoľvek iný jazyk. Duolingo je určené pre všetkých. Pre vyučujúcich existuje učiteľská verzia, v ktorej si vedia spravovať vlastné triedy. Žiaci sa môžu sami rozhodnúť, koľko času venujú zlepšovaniu jazyka. A rodičia môžu pomocou Duolinga z výuky spraviť rodinnú zábavu alebo súťaž.

Duolingo umožňuje každému bez rozdielu veku naučiť sa jazyk úplne od základov. Jeho najväčším plusom je učenie sa pomocou celých viet v atraktívnom digitálnom prostredí. Využíva SRS systém (Spaced Repetition System), ktorý je najmodernejším trendom v učení jazykov a umožňuje osvojené vedomosti uchovať v dlhodobej pamäti.

Autor tohto článku sa vďaka Duolingu naučil dorozumieť španielsky, osviežil si svoju nemčinu a v neposlednom rade Duo využíval počas svojej učiteľskej praxe ako nástroj na motivovanie študentov. Odporúčanie pre učiteľov – používajte paušálnu odmenu za nahraný počet bodov alebo splnený počet úloh vo verzii pre školy.

Keď si deti zvyknú používať Duolingo, zrazu aj voľné chvíľky na informatike alebo bežnej hodine (každé dieťa má z času na čas všetko hotové) vie kreatívny učiteľ využiť na ďalší rozvoj ich jazyka. Takisto sa dá využiť ako forma domácej úlohy.

rosetta_stone_versus_duolingo

Duolingo je voľne dostupné, funguje na telefónoch, tabletoch aj počítačoch. Pri využívaní viacerých platforiem (PC na hodinách angličtiny + mobil v iných situáciách) odporúčame venovať čas vytvoreniu Duloingo účtu. Ten bude ľahko dostupný na všetkých zariadeniach a uľahčí vám prístup k lekciám (najlepšie sa osvedčilo párovanie s Facebookom alebo Google účtom).

 

Google Drive a Evernote

Google Drive je online úložisko s veľkým množstvom pridaných funkcií. Učitelia ale aj žiaci ocenia možnosť zdieľať súbory pre celú triedu. Takisto je možné vytvárať zdieľané textové dokumenty, prezentácie a tabuľky. Ideálne využitie je pre správu súborov, ku ktorým by mala mať prístup celá trieda. Takisto je skvelým nástrojom pre spoluprácu na projektoch, kde každý z účastníkov projektu pracuje z domu a obsah je zdieľaný všetkým.

Učiteľ vie vďaka Google Drive zdieľať žiakom učebné materiály, žiaci vedia vkladať vypracované zadania, prezentácie, domáce úlohy, bez obmedzenia fyzickým médiom.

Autor článku počas svojej učiteľskej praxe sporadicky využíval Google Drive na zdieľanie súborov pre jednotlivé triedy. Rád by ho využíval omnoho aktívnejšie, záleží však od technického vybavenia školy a domácnosti žiaka.

Podobnú službu ako Google Drive poskytuje aj Evernote. Oproti Google Drive prináša lepšiu správu poznámok, textov a obrázkov.

evernote

 

Class Dojo

Class Dojo je nástrojom primárne určeným pre učiteľov. Do vyučovania ho však vedia priniesť aj aktívni žiaci a rodičia, ktorí by radi videli tak efektívnu správu tried, ako sa na 21. storočie patrí . Class Dojo umožňuje efektívne zadávanie hodnotení, bodovaní a všeobecné manažovanie triedy. Cez aplikáciu môže učiteľ prideľovať body, hodnotenie, zároveň si vyžiadať spätnú väzbu od žiakov ako aj ich rodičov.

1000272_orig

Učitelia určite ocenia aj využitie pri hodnotení správania študentov: cez Class Dojo si môžu spolu so žiakmi stanoviť cieľ, ako sa zlepšiť – a ten sledovať. Dá sa použiť ako sofistikovaná tabuľka na hodnotenie správania. Správa dokáže rozlišovať individuálne ako aj celotriedne skóre a výsledky. Individuálne výsledky takisto môžu byť zdieľané so študentami.

 

Facebookové alebo Skype skupiny

Na rozšírenie interakcie, zdieľanie učebného materiálu alebo len zábavného videa skvele poslúžia Facebookové alebo Skype skupiny. Facebook je vhodný u starších žiakov – má vekové obmedzenie od 13 rokov. Skype si zriadite bez obmedzení. Takto vytvorené skupiny dokážu rozšíriť interakciu učiteľ-žiak aj mimo múrov školy, prehlbujú vzťahy v skupine, umožňujú zdieľať multimediálny obsah. Aktívni triedni učitelia môžu zase vytvoriť skupinu rodičov svojich žiakov. Namiesto jedného občasného stretnutia na rodičovskom združení vedia interagovať okamžite a pravidelne – väčšinou na spokojnosť oboch strán.

Autor tohto článku mal počas práce na poste učiteľa okrem triednych skupín vytvorenú aj záujmovú skupinu ku krúžku. Tu si mohli medzi sebou obsah vymieňať aj deti z rozličných tried.

Možnosti sú obrovské a skupiny pomáhajú riešiť jeden z najčastejších problémov škôl súčasnosti – komunikáciu.

 

TED-Ed

TED-Ed je platforma, ktorá vznikla na základe formátu konferencií zaujímavých osobností na rôzne témy. Táto platforma sprostredkúva nielen videá na rôzne témy, ktoré môžu deti zaujímať, ale aj otázky, nad ktorými sa môžu zamyslieť. Ďalšie čítanie (Dig Deeper) ponúka možnosť aj tým najzvedavejším dozvedieť sa o téme viac.

Výhodou je časté využívanie animácií a obrázkov na demonštrovanie niekedy “nudného učiva”.

ted-ed-logo

TED-Ed prednášky tvoria najšikovnejší ľudia tejto planéty. Určite si v nich nájde svoju tému každé dieťa, rodič či učiteľ. Učitelia navyše objavia veľa skvelých videí, ktoré môžu využiť ako doplňujúci materiál na svojich hodinách.

TED-Ed je takisto skvelým príkladom toho, prečo sa oplatí učiť anglicky. Ukazuje, že spolu s anglickým jazykom sa deťom odomkne obrovské množstvo informácií, ktoré môžu v živote využiť.

 

Michal Božík

Michal Božík je psychológ, zaoberajúci sa vo svojom výskume psychologickými aspektmi hrania videohier, ako aj vzťahom medzi videohrami a vzdelávaním. Je aj autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracuje ako samostatný výskumný pracovník vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation, predtým pôsobil v programe Teach for Slovakia ako učiteľ, kde pracoval aj na tom, ako prebudiť v deťoch motiváciu k učeniu pomocou hier a technológií. S hrami má bohaté skúsenosti.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu