Ako na čítanie v digitálnej dobe

Čitateľská gramotnosť je rozhodujúcim faktorom pre správny detský vývoj. Digitálna doba však prináša výzvy najmä pre začínajúcich čitateľov.

Avšak podľa mnohých výskumov to s čítaním mladej generácia nie je také tragické. Dôležitá je správna motivácia, no najmä rozvíjanie schopnosti sa sústrediť aj v dobe, kedy technológie menia tradičné prístupy k čítaniu.

Čítanie na Slovensku

Štatistiky ukazujú, že čítanie v predškolskom veku vedie k rozvoju slovnej zásoby a osvojovaniu si budúcich čitateľských návykov. Žiaľ, podľa prieskumu agentúry TNS Slovakia viac ako tretina zo 182 slovenských rodičov s deťmi vôbec nečíta alebo číta len príležitostne. Len necelá polovica predškolákov číta viackrát týždenne alebo každodenne, pričom po nástupe do školy je spoločné čítanie ešte viac na ústupe. Pre deti je veľmi dôležité, ak o príbehu môžu s rodičmi diskutovať, spájať si jeho poučenia s osobnými skúsenosťami a ak to je potrebné, mať na blízku niekoho, kto poskytne vysvetlenie. Učitelia slovenčiny, knižnice, ale aj rôzne čitateľské kluby sa snažia deti motivovať k čítaniu. Môžu aj technológie fungovať ako motivačný nástroj?

Najviac zážitkové učenie prebieha práve vo forme kolektívnej rodinnej aktivity

 

Od roku 2010 sledujeme stabilný nárast čítania e-kníh. Na Slovensku napriek tomu čítanie tohto formátu s deťmi nie je veľmi populárne. Štúdia nezávislej organizácie National Literacy Trust poskytujúca znevýhodneným deťom zručnosti v oblasti gramotnosti odhalila pozitívne výsledky vplyvu čítania elektronických kníh na argumentačné schopnosti, výsledky a správanie detí v rámci čítania. Ich dopad sa prejavil obzvlášť u chlapcov, ktorých úroveň čítania počas štvormesačnej štúdie rástla zhruba dvojnásobne rýchlo. Navyše, po štúdii sa u dvoch tretín detí prejavil väčší záujem čítať pomocou technológie a 40% dokonca uviedlo, že mali radosť z čítania tlačených kníh.

Výhody čítania e-kníh
 • Deti sa zručnosti najlepšie naučia z kvalitných e-kníh, ktoré disponujú funkciami pre lepšie učenie, ako sú napríklad:
  • Interaktívny vstavaný slovník
  • Automatické zvýrazňovanie komplikovaných slov
  • Hry a obrázky, ktoré pomáhajú objasniť príbeh
 • Miera interakcie s rodičmi je pri čítaní e-kníh v porovnaní s klasickými knihami vyššia
 • Deti s oneskoreným vývojom majú z čítania e-kníh väčší prospech, napríklad v zlepšení slovnej zásoby, dokázané je aj lepšie porozumenie delenia slov na slabiky
 • E-knihy sú pohodlné a prístupné
 • Deti sa pri spoločnom čítaní a rozprávaní naučia viac
Nevýhody čítania e-kníh
 • Výskumy ukazujú, že sa rodičia pri e-knihách s deťmi o príbehu rozprávajú v menšej miere, viac sa venujú funkcionalite jednotlivých tlačidiel a hier dostupných v e-knihe
 • Deti sa z e-kníh dozvedia menej o príbehu. Jedna štúdia ukázala, že hoci deti z e-knihy pochopili celý príbeh, tie, ktoré čítali tlačenú verziu, si zapamätali viac informácií ako aj presnejšie poradie udalostí.
 • Interaktívne funkcie v e-knihách môžu rozptyľovať pozornosť. Ak sú hry a interaktívne odkazy v e-knihách použité neprimeraným spôsobom (napríklad samovoľné spúšťanie), môžu od čítania príbehu odvádzať pozornosť.

Prečo sú e-knihy tak obľúbené?

Existuje viacero dôvodov, prečo môžu byť e-knihy pre deti zaujímavejšie ako klasické knihy. Podľa spomínaného výskumu je pre niektoré deti v klasických knihách príliš veľa slov a tlač je príliš malá. Práve možnosť zmeny veľkosti strany a písma uľahčuje deťom čítanie. Samostatnou kategóriou sú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ako sú dyslexia alebo poruchy zraku, pre ktoré môžu byť e-knihy výrazným prínosom.

Okrem toho, mladí ľudia v súčasnosti interagujú s technológiami oveľa viac, preto sa im čítanie e-kníh môže javiť prístupnejšie a pohodlnejšie.

Dôležitá je správna miera

E-knihy síce môžu pôsobiť lákavo, nie je však prospešné, ak deti čítajú iba tento jeden formát. Výskumy ukazujú, že čítanie tlačených kníh prináša väčší čitateľský zážitok. Je možné, že aj miera pochopenia čítaného textu je u nich vyššia. V ideálnom prípade by deti mali mať na výber z viacerých formátov, či už ide o e-knihy, audio knihy, komiksy, časopisy či tlačené knihy.

Pre komplexnejšie pochopenie fenoménu e-kníh budeme potrebovať ďalšie kontrolované štúdie. Dôležitými sa dnes javia otázky spojené s prehrávaním hudby na pozadí, zapojenia čitateľov prostredníctvom zvukových efektov, ilustrácií, hier a pohybujúcich sa obrázkov. Čiastkový výskum vykonaný na Bar-Ilan University ale napríklad ukazuje, že tichá hudba v pozadí môže podporovať porozumenie príbehu.

Vekové ohraničenie

Vyššie zmienené výskumy sa týkali detí vo veku od 7 až po 16 rokov. Existujú však aj zaujímavé e-knihy pre predškolákov, ktoré môžu byť popri tradičných knihách užitočným doplnkom.

A čo na to odborníci?

Napriek tomu, že výskumy ukazujú pozitívne dopady čítania e-kníh, názory na to, či deti vystaviť obrazovkám už v skorom veku sa rôznia. Nové technológie nie sú rozšírené tak dlho, aby sme mohli sledovať ich dlhodobý dopad napríklad na učenie v predškolskom veku. Ako zhrnula pediatrička Dr. Pamela High, pri čítaní e-knihy často krát nedochádza k interakciám s jemnou motorikou a artikuláciou, ako je napríklad otáčanie strán, ukazovanie na obrázky či rozprávanie sa o príbehu.

American Academy of Pediatrics (2016)

Na druhej strasne, logopedička a profesorka Susan Rvachew pôsobiaca na School of Communication Sciences and Disorders vidí v tabletoch veľký potenciál. Podľa nej sú najkvalitnejšie e-knihy pre deti skvelé učebné pomôcky. Pre ich efektivitu je ale potrebné, aby boli správne navrhnuté a zahŕňali aktívnu účasť rodiča.

Čítačka môže byť veľmi užitočná aj pri učení sa čítať. Podľa Rvachew v prípade tlačených kníh, prostredníctvom ktorých sa deti učia ako čítať, zároveň komletne ignorujú slová na stránke. Zapamätajú si príbeh a jeho vzťah k obrázku, ale nie tlačené slovo. Jednou z výhod dobre konštruovaných e-kníh teda môže byť pomoc deťom spoznávať slová a uvedomiť si ich vzťah k príbehu. Práve aktívne zapojenie dieťaťa pri stláčaní tlačidiel, spúšťaní animácií a odpovedaní na otázky zvyšuje jeho angažovanosť a kvalitu učenia.

Slovo na záver

Výskum prínosov e-kníh má síce stále medzery, napriek tomu je ich potenciál vysoký. Otázka, či naozaj podporujú rozvoj čítania, nie je stále vyriešená. Hĺbková analýza najpredávanejších aplikácií a digitálnych kníh ukazuje, že ich edukačný potenciál bol skôr nízky. Existujú však projekty orientujúce sa špeciálne na e-knihy pre deti, ktorých autori brali do úvahy všetky dôležité vlastnosti vyvíjajúcich sa detských mozgov. O nich sa dozviete už čoskoro v ďalšom dieli o čítateľskej gramotnosti.

Tip na podcast:

Skibi Kids podcast – Jak inspirovat děti ke čtení

Zdroje:

https://www.theschoolrun.com/are-ebooks-good-for-children

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/E-Book-or-Paper-Book-Whats-Best-for-Young-Child.aspx

https://literacytrust.org.uk/

http://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162591

https://www.theguardian.com/education/head-quarters/2017/dec/04/childrens-reading-on-screen-in-the-beginning-was-the-word-not-a-hotspot?CMP=twt_a-science_b-gdnscience

https://reporter.mcgill.ca/ebooks-for-ebabies-digital-literacy-for-preschoolers/

https://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/citame-s-detmi

 

Tento článok vznikol v spolupráci s projektom detinanete.sk

Anna Mária Brijaková

Anna Mária je študentkou Informačných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase rada číta, objavuje nové veci v informačnej sfére a taktiež krásu umenia v akejkoľvek podobe.