Gamifikované projektové vyučovanie na Slovensku? Projekt Malá finančná akadémia sa o to pokúsil!

Dnešný svet peňazí je komplikovaný, ale pre úspech v živote je nevyhnutné mu rozumieť. Preto je potrebné, aby sa deti čo najskôr naučili základy jeho fungovania. Uvedomujú si to aj ľudia z neziskovej organizácie EDULAB. Ten od roku 2012 prináša inovatívne metódy do slovenského školstva. Tentokrát predstavili projekt Malá finančná akadémia, v mnohom pripomínajúcom fínsky vyučovací model.

Postaviť si vlastné mesto nie je jednoduché

Cieľom tohto projektu bolo postaviť spoločnými silami čo najkrajšie simulované mesto. Každá zapojená trieda dostala balík s materiálmi a inštrukciami. Jeho súčasťou boli herné peniaze, tímové karty s príjmami a výdavkami a tiež to najdôležitejšie – plán mesta a vystrihovacie makety budov, ktoré si deti kupovali. Lenže vytvoriť dobré mesto nie je len otázkou peňazí, ale najmä dohody a spolupráce.18261299_120332000549908265_632296053_o

Hralo sa priebežne asi tri týždne. Každý zo štyroch hráčskych tímov mal na starosti jednu mestskú štvrť a v strede mapy sa nachádzalo centrum mesta, ktoré stavala celá trieda spoločne. Peniaze mohli deti zarobiť plnením úloh, či už bežných školských, alebo tých prichystaných Edulabom. Nimi si následne kupovali domy a spoločne sa dohadovali na ich účeloch. Posledné sa budovalo centrum a kompromisy sa uzatvárali ťažšie a ťažšie. Celý tento proces navyše z každého týmu dokumentoval jeden novinár, takže žiadne podfuky sa robiť nedali. Na konci mohli žiaci svoju snahu prezentovať rodičom.

18261546_120332000542308436_2120631471_o

Do projektu, ktorý prebiehal v marci a apríli sa zapojilo 360 tried z 260 základných škôl, a viac ako 6500 detí si mohlo hravou formou vyskúšať nie len zarobiť si svoje prvé “peniaze” a kúpiť za ne niečo, čo má “hodnotu”, ale aj vyjednávať či dokumentovať. Vďaka tvorbe vlastných peňazí, budov a mesta sa tiež zdokonalili v kreativite a plánovaní. A čo je najdôležitejšie, deti ich prvé kroky k finančnej gramotnosti skutočne bavili.

18290021_120332000588567453_302620255_o

Model je inšpirovaný fínskym vzdelávaním

Takéto projektové vyučovanie je veľkým trendom napríklad vo Fínsku, ktoré je známe vysokou úrovňou svojho školského systému. Jeho hlavnou myšlienkou je, že svet je len jeden – nedelí sa na matematiku, chémiu, jazyky či občianstvo – a preto je zmysluplnejšie deti učiť predmety v komplexných vzťahoch, nie oddelene. Malá finančná akadémia sa k tomuto modelu priblížila. No zatiaľ zostáva len jednou z mála podobných aktivít. V Edulabe preto nadizajnovali hru tak, aby mohla byť prepojená aj s bežným vyučovacím procesom. Na tých pár týždňov sa tak pre deti stane škola skutočne hrou.

18261457_120332000530336727_480295403_o

Na otázku, či sa Malá finančná akadémia zopakuje, je ešte priskoro, v tejto chvíli autori vyhodnocujú dotazníky. No prvé dojmy naznačujú, že hru ocenili okrem detí aj učitelia, ktorí hľadajú cesty, ako v dnešnej zložitej dobe pristupovať k vzdelávaniu. V každom prípade, nie je to ani prvý, ani posledný zo série projektov Kozmix.sk, ktorá do konzervatívneho slovenského školstva prináša inovatívne vyučovacie metódy.

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).