+ Plusy
  • Úžasná animácia
  • Stredovek bez servítok
  • Úchvatný príbeh
- Mínusy
  • Bohužiaľ nevhodné pre mladšie ročníky
  • Vzhľadom k cieľovej skupine sú hádanky nesmierne jednoduché
žánre
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Steam Xbox One Marketplace Good old games Playstation Store

Ken Follett’s: The Pillars of the Earth prevádza úspešnú knihu do adventúry

Podarilo sa úspešný knižný bestseller pretaviť do videohry? A čo nás stredoveké Anglicko dokáže naučiť o vzťahoch, viere, odhodlaní a materstve?

Ken Follett’s: The Pillars of the Earth je point-and-click adventúra s jednoduchým ovládaním a náročným príbehom. Je vhodná skôr pre starších hráčov. Zobrazuje historicky verné pomery dvanásteho storočia v Anglicku a ukladá do nich obsiahly generačný príbeh, ktorý si požičiava z knihy rovnakého názvu. Sleduje pritom osudy troch postáv. Mnícha, ktorý odhalil sprisahanie voči kráľovi, princeznej, ktorá následkom tohto odhalenia stráca svoje aristokratické postavenie a murárskeho učenca, ktorý sa do nej zamiluje. Herná doba je rozsiahla a veľkú časť z nej tvoria dialógy medzi postavami. Rôzne rozhodnutia počas príbehu ovplyvňujú jeho vývoj a v konečnom dôsledku aj finálne osudy hlavných aktérov. Titul je nádherne animovaný (pripomína staré ručne kreslené disneyovky) a jednotlivé scenérie sú plné zvukových a vizuálnych detailov.

Prínos pre dieťa:
Titul nie je vhodný pre mladšie ročníky. Odporúčaný vek je preto aspoň 15 rokov.
Je tu verné zobrazenie drsného stredoveku. Výkričníky pre rodičov sú napríklad krv, zabitie v sebaobrane, nepriamo naznačený sex, v rozhovore spomenutý pokus o znásilnenie či nadávky. Ale napríklad aj motív úlohy politiky v živote jednotlivca, rodinné putá, materstvo.
Všetky tieto námety sú však zobrazované dospelo a účelovo. Príbeh (knihy aj hry) ich nepoužíva ľahkovážne a prednáša cez ne zaujímavé otázky a myšlienky. Zážitok z titulu je porovnateľný so sledovaním dlhšej seriálovej drámy. Prejsť hlavnú dejovú líniu totiž trvá okolo 23 hodín, takže to nie je vec na “jedno posedenie”. Určite zaujme nadšencov danej historickej epochy a trpezlivé povahy, ktorých motivuje skôr príbeh, než herné mechanizmy.
Momentálne je v plnom znení k dispozícii iba v angličtine a nemčine, no amatérski nadšenci pracujú na českých titulkoch. Pokiaľ nebude hra preložená, dobrá znalosť cudzieho jazyka je nutnosťou.
Čo hra rozvíja:
Empatiu
Titul kreslí rôzne historické pohľady na svet. Hráči sa ocitnú napríklad v koži mnícha bojujúceho s doktrínami, tovariša vychovaného v divočine či princeznej, ktorá stratila svoje postavenie a majetok. Zároveň je možné ich osudy ovplyvňovať svojimi rozhodnutiami.
Logické myslenie
Aj keď sú hádanky a hlavolamy pomerne jednoduché, vyžadujú si nekonvenčné myslenie. Zároveň je na nich cítiť, že tieto úlohy tu nie sú “nasilu” a nenarúšajú priebeh príbehu.
Poznanie minulosti
Príbeh Pillars of the Earth vychádza z knihy, ktorá je považovaná (až na niekoľko prehreškov) za historicky presnú. Podáva preto výborný obraz o vtedajšej dobe.
Námety na diskusiu:
Raný stredovek v Anglicku
Čo hráčov šokovalo na zobrazení stredoveku najviac? S akými predpokladmi o tomto období, ktoré sa nenaplnili, prichádzali k hre? Ako vyzerá vojna a jej následky v kontexte príbehu?
Myšlienky v európskom stredoveku
Ako bola v tejto dobe viera a náboženstvo prepojené s politikou? Ako ľudia prežívali každodenný život a aká bola sociálna štruktúra a hierarchia odlišná od tej našej?
Piliere zeme
Učitelia literatúry, náuky o spoločnosti, či dejepisu môžu využiť myšlienku knihy (prípadne filmu či hry) na debatu o tom, akú symboliku nesie názov knihy a do ktorých rôznych tém je možné ho preniesť.

Počet hráčov: 1

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu