+ Plusy
  • Atmosférickosť
  • Výborne napísané ženské postavy
  • Krásny fantastický svet
- Mínusy
  • Hra po čase stratí dynamiku
platformy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam Playstation Store

Fantastický svet Heaven’s Vault a čo všetko vie naučiť

Rozlúštite staroveké hieroglyfy a objavte zabudnutú minulosť mimozemskej planéty v atmosférickej videohre Heaven’s Vault.

Heaven’s Vault je sci-fi hra, v ktorej máte za úlohu zistiť, čo sa stalo so strateným výskumníkom starodávnej civilizácie. Fantastický svet je v mnohom iný ako náš, ľudia cestujú medzi planétami tak, že sa plavia po riekach a veria v opakovanie osudu – takzvanú slučku. Hra je však metaforou na mnohé javy nášho sveta – niektoré planéty sú bohaté, majú dostatok vody a jedla, iné trpia suchom a hladom, čo sa odzrkadľuje v správaní ich obyvateľov. Heaven´s Vault sa snaží hráčov scitlivovať tým, že poukazuje na súvislosti a kontrasty medzi svetmi bohatých a chudobných.

V hre sa nebojuje, postavy nie sú vykreslené ako dobré a zlé, všetky však majú osobnosť a konkrétne motívy pre svoje konanie. Ústrednou hernou mechanikou je písmo, ktoré hlavná hrdinka Aliya na svojich cestách lúšti. Je inšpirované hieroglyfmi – jednotlivé znaky nesú význam, na ktorý sa dá časom prísť. Ďalším unikátom v hernom svete je nelineárny, a pritom komplexný dej, kde aj rozhovor s bezmennou postavou môže zmeniť plynutie príbehu.

Hra bude baviť hráčov, ktorí radi lúštia hádanky a objavujú, na svoje si prídu aj nadšenci jazykov. Postavy, s ktorými Aliya interaguje, majú osobnosť, a tak hra zaujme aj deti vyžívajúce sa v sociálnych interakciách. Hráči obľubujúci akciu a adrenalín sa veľmi nezabavia. Obstojná angličtina je pre zážitok z hry nutnosťou.

Prínos pre dieťa:
V hre sa nevyskytuje násilie ani iný explicitný obsah. Nájdete tu však ťažšie témy ako hlad, detská práca, krádeže či otroctvo. Nie sú pritom zobrazené graficky ani necitlivo. Jazyk je niekedy drzý a nepríjemný, výnimočne skĺzne do kreatívnych nadávok.
Odradiť môže angličtina, ktorá je na veľmi vysokej úrovni. Je potrebné jazyk ovládať obstojne – dialógy posúvajú dej vpred, a tak je ťažké si hru užiť bez porozumenia. Na druhú stranu, takmer každý sa pri hraní naučí pár nových slov.
Čo hra rozvíja:
Porozumenie jazyku
Staroveký jazyk, ktorý Alyia lúšti, je inšpirovaný hieroglyfmi. Väčšina znakov nesie význam (voda, nebo, človek), ostatné znaky znázorňujú, či sa jedná o vec (voda, rieka), o činnosť (tiecť) alebo o iné druhy slov (tečúci). Skladaním týchto znakov vznikajú slová a zo slov ďalej celé vety. Pri lúštení písma si hráč uvedomí, ako funguje jazyk.
Koncept príčiny a následku
Každá Alyina akcia ovplyvňuje, ako sa bude hra ďalej vyvíjať. Ak sa zachová k inej postave pekne, môže od nej dostať predmet alebo radu. V hre sú tiež zdôrazňované súvislosti – napríklad Alyia na planétach plných vody často spomína na svoj rodný svet Elboreth, kde voda nebola a na z toho plynúcu chudobu.
Empatia
Ľudia majú rôzne motívy k svojmu konaniu, nedelia sa na dobrých a zlých. Sama Alyia má za sebou pohnutú minulosť, občas spomína, ako v detstve kradla. V hre nájdeme postavy, ktoré sú na prvý pohľad dobré, nápomocné, no popritom robia aj zlé veci. Hráč sa zväčša v dialógoch dozvie dôvod, prečo postavy konajú tak, ako konajú. Príčiny sú rôzne, občas je v tom strach, inokedy postava verí, že robí to najlepšie, čo sa v danej situácii dá.
Námety na diskusiu:
Ľudia a chudoba
Nechajte deti opísať, ako vyzerá život na planéte Elboreth. Nech zhodnotia, čo je na konaní postáv v takýchto podmienkach dobré a čo zlé. Potom diskutujte o tom, aké sú ich motivácie a čo by mohli robiť inak.
Jazyk
Opýtajte sa detí, ako funguje písmo, ktoré Aliya lúšti. Všimli si, že v niektorých slovách sa opakujú znaky? Čo tieto znaky znamenajú a aké má ich skladanie do slov zákonitosti?

Danny Šuník

Danny vyštudoval aplikovanú informatiku a teóriu vyučovania informatky na Bratislavskom Matfyze. V dizertačnej práci sa venoval gamifikácii vo vyučovaní informatiky na stredných a vysokých školách, vydal popritom edukačnú mobilnú hru pre vysokoškolákov.