Hravosť vo vzdelávaní – gamifikácia

Kedysi sme to volali škola hrou, ale dnes, v dobe počítačových hier, sa využíva aj výraz gamifikácia. Skauti využívajú presne tie isté princípy, s ktorými sa stretávame v počítačových hrách. Lebo hra ostane hrou, či už je na počítači, alebo v prírode.

Spomínam si, ako sme ako deti chodili na skauting. Okrem úžasných zážitkov a ľudí sme mali radosť zo skautských odznakov a nášiviek, ktoré skaut mohol získať splnením rôznych výziev. Bolo to niečo, čo chcel každý. Ich získanie nás motivovalo k veľkým výkonom.

Gamifikácia
Gamifikácia je jeden z trendov posledných rokov. Ide o využívanie herných mechaník v neherných oblastiach s cieľom odľahčiť určitú aktivitu a motivovať ľudí, aby sa do nej s nadšením pustili. Vďaka počítačovým hrám sa stala otázka hier, motivácie a hernej psychológie vedou. Metódy a techniky gamifikácie našli svoje využitie v marketingu, manažmente, rôznych webových aplikáciách, ale aj v oblasti vzdelávania.

Vzdelávanie je oblasť, v ktorej sa za posledných 100 rokov reálne zmenilo len málo. V posledných rokoch sa objavilo množstvo zaujímavých projektov, skupín aj inovatívnych učiteľov, ktorí využívajú princípy gamifikácie. Ide o jednoduché aplikovanie herných systémov, ako sú skúsenostné body, levely a výzvy, cez využívanie existujúcich hier ako vzdelávacieho nástroja až po edukačné hry a aplikácie.

Interaktívne kurzy
Jedným z takéhoto typu projektov sú interaktívne webové kurzy. Konzervatívnejším príkladom je napríklad stránka Khanacademy (www.khanacademy.org), ktorá sa na niektorých amerických školách využíva na vyučovaní. Deti sa učia/hrajú pomocou interaktívnych cvičení, za ktoré získavajú body, a snažia sa dosiahnuť majstrovstvo v danej oblasti.

Nehrajú sa len deti, ale podobné kurzy sú aj pre dospelých. Code School (www.codeschool.com) učí dospelých programovať web a s gamifikáciou išli ešte ďalej. Vytvorili rad kurzov, v ktorých sú jednotlivé učebné videá a úlohy odľahčené humorom. Napríklad kurz Rails for Zombies, kde sa všetky programátorské úlohy tematicky točia okolo zombie apokalypsy.

Spomedzi detských interaktívnych kurzov programovania je najzaujímavejší CodeCombat (www.codecombat.com), ktorý je zároveň počítačovou hrou, kde programujete svojho hrdinu, aby putoval magickým svetom a bojoval s rôznymi obludami.

Zábavné programovanie
Ďalším prístupom je vytvoriť taký jednoduchý nástroj pre kreativitu, že jeho používanie bude samo osebe hrou. Dobrým príkladom je programovací jazyk pre deti Scratch (www.scratch.mit.edu). Vďaka grafickej podobe jazyka ho deti veľmi rýchlo pochopia a vedia sa pustiť do programovania rôznych hier, jednoduchých programov alebo animácií.

Novinkou je projekt Learn to Mod (www.learntomod.com), ktorý pomocou podobného programovacieho jazyka ako Scratch učí deti vytvárať vlastné módy a hry v Minecrafte. Pomocou módov vedia potom upraviť fungovanie virtuálneho sveta (modifikujú ho), čo ešte rozširuje kreatívne možnosti, ktoré Minecraft ponúka. Zatiaľ som s deťmi z mojich kurzov a táborov tento program neskúšal, ale mám to v pláne a myslím si, že budú nadšené.

Motivačné systémy
Doteraz som spomínal príklady, ktoré sa týkali programovania a matematiky, ale gamifikácia je široko aplikovateľná. Jedným typom webových aplikácií sú gamifikačné systémy, ktoré vytvárajú infraštruktúru pre gamifikáciu čohokoľvek.

Jedným z tých najvšeobecnejších je HabitRPG (www.habitrpg.com). Je to jednoduchý zoznam povinností, v ktorom si môžete stanoviť úlohy a potom za ne získavate body, levely, mince a špeciálne predmety pre svoju virtuálnu postavičku.

Pre učiteľov a žiakov je určený ClassDojo a Classcraft. ClassDojo (www.classdojo.com) je virtuálna tabuľa s „včeličkami a čiernymi bodmi“. Dieťa má svoju postavičku a od učiteľa môže získať pozitívne alebo negatívne body za vopred definované aktivity.

V Classcrafte (www.classcraft.com) študenti spolupracujú ako tím dobrodruhov (bojovníkov, mágov a liečiteľov), pričom každý z nich môže získavať rôzne špeciálne schopnosti, ktoré môže za určitých podmienok použiť (napríklad počúvanie iPodu cez hodinu alebo rada od učiteľa na písomke), a pomôcť tak svojmu tímu. Celá trieda aj s učiteľom sa hrajú na to, že učivo je len ďalšia dobrodružná výzva v magickom svete.

Ďalší gamifikačný systém – DIY.org (www.diy.org) stavia na myšlienke skautských odznakov. Na stránke je pripravených množstvo výziev a návodov, za ktoré môžu deti získať rôzne virtuálne odznaky (prípadne aj hmotné nášivky, ak si ich objednajú zo stránky). Vždy musia splniť aspoň tri úlohy z danej špecializácie.

Slovenské projekty
Spomedzi slovenských projektov by som spomenul dva interaktívne kurzy: Success Academy (www.successacademy.sk), určený pre vysokoškolákov, a nový projekt, ktorý je zatiaľ v štádiu vývoja: Otvorená hra – interaktívny kurz komunikácie.

Ďalším príkladom je náš gamifikačný systém, ktorý sme vyvinuli spoločne s odborníkom na gamifikáciu Marcelom Klimom a zatiaľ ho využívame a testujeme v rámci mojich kurzov pre deti. Kombinuje viacero z hore spomínaných princípov a prináša nové. Napríklad táborovú virtuálnu menu. Verejnú časť si môžete pozrieť na tejto stránke www.hemisfera.nerdagents.com.

Matej Held

Matej vyštudoval marketingový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je členom Bratislavského hackerspace - Progressbar. V minulosti sa venoval viacerým rôznym projektom v oblasti webu a reklamy. Momentálne podniká v oblasti vzdelávania detí.