Rozvoj angličtiny pomocou videohier

Videohry (a počítače vo všeobecnosti) majú pre ľudí z iného ako anglofónneho prostredia obrovskú pridanú hodnotu práve v tom, že z anglicky hovoriaceho prostredia vychádzajú. Kyberpriestor je plný anglického jazyka, ktorému sa nedá uniknúť. Aký dosah má toto všetko na samotné dieťa-hráča?

Keď som pred ôsmimi rokmi ešte ako študent začal hrávať World of Warcraft, vôbec som netušil, že raz o tejto skúsenosti budem písať z pozície odborníka. World of Warcraft bol niečo úplne iné ako hry, ktoré som dovtedy hrával… Otvorený svet, plný skutočných hráčov a nielen počítačom ovládaných figúrok, ma donútil k tomu, čo sa učiteľom v škole darilo len ťažko – komunikovať po anglicky. Nielen v určitej situácii, keď je na to čas alebo som práve pripravený, ale počas celej doby, ktorú som online.

Videohry hry (a počítače vo všeobecnosti) majú pre ľudí z iného ako anglofónneho prostredia obrovskú pridanú hodnotu práve v tom, že z anglicky hovoriaceho prostredia vychádzajú. Kyberpriestor je plný anglického jazyka, ktorému sa nedá uniknúť. Aký dosah má toto všetko na samotné dieťa – hráča? Túto otázku si už položilo viacero ľudí. Dokonca existujú aj vedecké výskumy, ktoré sa pokúšajú otázku zodpovedať.

Ako psychológ zaujímajúci sa o hry som sa sám do podobného výskumu pustil. Takmer 60 % hráčov jednoznačne udávalo, že vďaka hraniu hier (v tomto konkrétnom prípade žánru MMORPG*) sa ich znalosť jazyka výrazne posunula. Podobne ako pri procese učenia, aj vytrvalosť pri hre závisí od pútavého kontextu a individuality samotného žiaka – hráča. Snaha, ako aj ponorenie do hry prirodzene zvyšujú rozsah osvojeného „učiva“ v danom jazyku.

Mnoho zahraničných výskumov naznačuje podobné závery:
Hry umožňujú ľuďom prežiť jedinečnú skúsenosť v cudzom jazyku, ktorá im pomáha osvojiť si tento jazyk. Tureckí výskumníci Turgut a Irgin napríklad zistili, že najpopulárnejšími prostrediami na rozširovanie si slovnej zásoby v danom jazyku sú online hry. Všimli si, že si hráči vyvíjajú vlastné stratégie, ktoré im v tejto činnosti pomáhajú. Napríklad: domýšľanie si významu slov podľa kontextu, vyhľadávanie slov v online slovníkoch, rada od spoluhráča alebo kamaráta v blízkosti, ktorý dobre ovláda daný jazyk.

8083508395_90fbcacc84_k

Takéto osvojovanie jazyka v porovnaní s edukačným softvérom alebo učením v škole znesie aj tie najprísnejšie kritériá. Avšak, problémom vzdelávacích softvérov je často to, že sa pri nich učenie odohráva v neprirodzených situáciách a preto je málo efektívne. Učitelia angličtiny robia podobnú chybu, keď so študentmi dlhé hodiny cvičia gramatiku bez toho, aby jazyk použili v skutočnej komunikácii. Takýto spôsob učenia deťom nedáva možnosť skutočne precvičovať cudziu reč.

Oproti tomu sa „štúdium“ jazyka prostredníctvom športových hier, simulácií alebo hier na hrdinov (RPG**) odohráva v prirodzenejšom prostredí a poskytuje učiacemu sa dieťaťu rozličné skutočné situácie, v ktorých nové slovíčka hneď používa.

Opakovanie jednotlivých situácií v hrách núti dieťa, aby cudzí jazyk používalo a takýmto spôsobom vytvára skvelú aktívnu príležitosť na učenie. Iné masmédiá (knihy alebo filmy) často nevyužívajú osvojenú slovnú zásobu a gramatiku znova a znova, ako to robia hry. Toto má za následok, že učenie je v takýchto prípadoch pomalšie alebo náročnejšie.

Najlepšou cestou, ako sa jazyk pomocou hier naučiť, je hranie online hier, kde je hráč vystavený „živej“ angličtine (alebo inému jazyku). Ako pri všetkom, aj pri učení sa jazyka pomocou hier je dôležité neustále myslieť na to, že je potrebné udržiavať zdravú rovnováhu medzi hraním hier a fyzickou aktivitou hráča.

Na záver kratučký príbeh jedného hráča:
„Predtým, ako som začal hrať hry v angličtine, som len s ťažkosťami prechádzal do ďalšieho ročníka so štvorkou z angličtiny. Po dvoch rokoch aktívneho hrania mi nerobí problém plynule komunikovať po anglicky, čítať knihy, zahraničné správy, pozerať filmy s originálnym dabingom. Zmaturoval som z angličtiny na jednotku, to všetko vďaka hrám.“ Roman, 24 rokov, bývalý hráč hry World of Warcraft

Pozn. redakcie:
Druhá osobná skúsenosť s 12-ročným bratrancom ukázala, že pri hraní hry Clash of Clans postupne nadobúdal stále lepšie a lepšie znalosti angličtiny. Zo začiatku porozumieval významu predtým nenaučených slov vďaka ich obrazovým asociáciám v hre, po dlhšej dobe hrania však vedel vysvetliť a intuitívne veľmi správne preložiť ich anglické pomenovania do slovenčiny. Napr. town hall = radnica, warrior = bojovník, alebo wizard = kúzelník, pričom v škole ešte v jeho veku tieto slovíčka pedagógovia nevyučujú. Navyše sa ukázalo, že bol schopný prekladať a dokonale porozumieť aj významu celých viet, ktoré vôbec nie sú pre 12-ročné dieťa jednoduché a bez akéhokoľvek kontextu by pre neho boli nerozlúštiteľným orieškom.


MMORPG* Massively multiplayer online role-playing game – online hra na hrdinov pre veľký počet hráčov.

RPG** Role-playing game – hra na hrdinu – žáner hier, v ktorej sa hráč chopí ovládania jednej postavy alebo skupiny postáv, s ktorými prežíva ich príbeh

Literatúra:
Turgut, Y. – Irgin, P. (2009). Young learners’ language learning via computer games.

Michal Božík

Michal Božík je psychológ, zaoberajúci sa vo svojom výskume psychologickými aspektmi hrania videohier, ako aj vzťahom medzi videohrami a vzdelávaním. Je aj autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracuje ako samostatný výskumný pracovník vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation, predtým pôsobil v programe Teach for Slovakia ako učiteľ, kde pracoval aj na tom, ako prebudiť v deťoch motiváciu k učeniu pomocou hier a technológií. S hrami má bohaté skúsenosti.