+ Plusy
  • Hra donúti hráča zlepšovať sa analýzou jej pravidiel
  • Vyvolá záujem o produkčné reťazce a ich prejavy v realite
- Mínusy
  • Slabý príbeh
  • Opakujúci sa mechanizmus vedie k stereotypu
  • Na hranie je potrebná inštalácia ďalšej aplikácie
platformy
žánre
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam

Settlers 7 prináša tradičný simulátor stredovekej ekonomiky v modernom kabáte

V hre Settlers 7 sa deti naučia, ako lepšie rozvrhnúť obmedzené zdroje a naplánovať si cestu k splneniu úloh.

Settlers 7 je jednoduchá stratégia, v ktorej deti menežujú stredovekú ekonomiku, cvičia svoju armádu a dobíjajú stále širšie a širšie územie. Musia sa naučiť zabezpečiť dodávateľský cyklus dreva, kameňa, rudy a jedla. Tiež budú konsolidovať svoje kráľovstvo a prispôsobovať stratégie novým podmienkam. Hra rozpráva jednoduchý príbeh o bojovnej princeznej, ktorá sa snaží poraziť utlačovateľov, aby neskôr zistila, že je jednou z nich. Ten však slúži skôr na podfarbenie hlavnej časti hry, ktorou je strategické plánovanie. Hra nemá zásadný vzdelávací prínos, ale deti sa v nej naučia menežovať stredne komplexný systém s viacerými premennými. Pre jej pochopenie je potrebná základná znalosť angličtiny. Hra neobsahuje krv, zobrazuje však animované násilie.

Settlers 7

Prínos pre dieťa:
Dieťa sa na začiatku hry musí naučiť celkom nový súbor pravidiel. Herné mechaniky sa najprv môžu zdať komplexné, ale čoskoro ich dieťa pochopí a začne využívať aj so všetkými nuansami. Tak sa dieťa stáva otvorenejším a zvedavejším a môže mu to uľahčiť budúce situácie, kedy sa ocitne pred novou výzvou.
Vysvetlí komplexný reťazec vzniku surovín, základné fungovanie stredovekej ekonomiky.
Precvičí strategické plánovanie, objasní dôležitosť príprav a premyslených rozhodnutí.

Čo hra rozvíja:
Schopnosť odhadnúť situáciu na mnoho krokov dopredu.
Podmienky a obmedzenia herných úrovní sú jasné už na začiatku každého kola, aj keď do deja začnú často vstupovať až ku koncu. Dieťa musí teda v úvodnej fáze odhadnúť svoj postup na niekoľko desiatok minút dopredu.
Prispôsobovanie stratégie
Hra má síce stabilný vzorec fungovania, ale v niektorých úrovniach uplatňuje na hráča rozličné obmedzenia. Nefunguje teda jedna fixná stratégia a dieťa musí na častej báze meniť svoje prístupy.
Námety na diskusiu:
Stredoveká spoločnosť
Ako sa formovala stredoveká spoločnosť? Aké povolania okrem tých v hre mohli existovať?
Stredoveká ekonomika
Aké zmeny v organizácii spoločnosti bolo treba na to, aby mohla vzniknúť ekonomika, ako ju vidíme zobrazenú v hre?

Počet hráčov: 1+

Teodor Kuhn

Teodor sa venuje štúdiu príbehov vo všetkých podobách. Má rád funkčné veci a dobrých ľudí.