Spúšťame súťaž InoŠkola. Odmeníme najinovatívnejšie slovenské školy

Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Ako sa zapojiť? Do 22. 12 2020 musí pedagóg a niekoľko žiakov vyplniť dotazník. Ako odmenu automaticky získajú originálnu vzdelávaciu hru 112, ktorá rozvíja kritické myslenie. Odborná porota následne vyberie z každého regiónu najinovatívnejšiu školu. Tá sa stane lokálnym hubom a pomôže tak v ďalšom rozvoji aj školám vo svojom okolí.

Víťazi – teda InoŠkoly – by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania. Mali by pomáhať žiakom rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, leadership, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších schopností. V súťaží môžu získať zaujímavé odmeny.

  • Stanú sa prestížnym regionálnym hubom a získajú asistenta, ktorý im pomôže zorganizovať konferenciu.
  • Získajú prístup k inovatívnym vzdelávacím programom z Izraela – Accelium. Accelium využíva strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Na prácu s týmto systémom budú pedagógovia zaškolení.
  • Prídu k nim prednášať odborníci na témy Hry vo vzdelávaní, Kritické myslenie na internete, Bezpečnosť na internete, Gamifikácia vzdelávania a Využívanie ICT vo vzdelávaní.

“Našou víziou je moderné školstvo, ktoré deti baví a zároveň ich pripravuje na priemysel 4.0. Ak chceme, aby bolo Slovensko v tomto novom svete konkurencieschopné, musíme podporovať kreatívne iniciatívy využívajúce moderné technológie vo vzdelávaní. A aj keď na Slovensku máme množstvo inovatívnych škôl, chceli by sme, aby deti na budúcnosť pripravovali všetky,” povedal Silvester Buček, jeden z organizátorov projektu.

„Inovatívna škola je pre mňa škola, ktorá sa zaujíma o to, ako čo najlepšie dosiahnuť posun učiteľov a detí vo všetkých oblastiach, o to, ako im v tom môžu pomôcť dostupné prostriedky, či už technologické, psychologické alebo pedagogické. Škola, ktorá sa skutočne snaží získané informácie aplikovať do svojej praxe s tým, že naozaj zohľadňuje spätnú väzbu od detí, rodičov a učiteľov,” povedala členka odbornej poroty Barbora Kamrlová.

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek stredná alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji. 

Profily odbornej poroty a ďalšie informácie nájdete na www.inoskola.vlcata.sk.

Kontakt: inoskola@vlcata.sk, 0903 281 106 

Projekt Inoškola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Petra Stračiaková

Petra vyštudovala filmovú scenáristiku na VŠMU a okrem umeleckých projektov sa venuje aj komunikácii v online priestore. Silné príbehy, charaktery a budovanie vzťahov ju dokážu nadchnúť v hrách, filmoch, knihách aj v skutočnom živote. Jej obľúbený žáner je RPG, no nechá sa nahovoriť takmer na hocičo. Videohry, zvlášť tie pre viac hráčov, vníma ako nový rozmer reality.