+ Plusy
  • prístupná, ale komplexná hra
  • Humor
  • Neskĺza k stereotypu
- Mínusy
  • Miestami sa toho deje príliš veľa
  • Niekedy je ťažké nájsť príčinu problémov obyvateľstva či ekonomiky
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam Xbox One Marketplace

Tropico 5, alebo ako učiť stredoškolákov o politickej satire

Politická satira v hre? Séria Tropico dokazuje, že to je možné. Kde inde by ste sa mohli stať prezidentom fiktívneho “tropického raja”?

Mohlo by sa zdať, že Tropico 5 je tradičnou budovateľskou hrou, kde hráč hľadá cesty, ako čo najefektívnejšie postaviť mesto. To je samozrejme cieľom, no cesta k nemu je komplikovanejšia.

Začínate ako gubernátor na karibskom ostrove patriacemu Jej Veličenstvu, a musíte ho po získaní nezávislosti spravovať až do modernej doby ako “el presidente”. To znamená diplomatické hry vo vzťahu k mocnostiam (napr. ZSSR a USA počas studenej vojny), plnenie žiadostí domácich frakcií, či boj proti rebelom. Popri tom samozrejme treba myslieť na základné potreby obyvateľov, medzinárodný obchod a vnútornú politiku. Vládnutie však môže byť zložité a hráča môže lákať skĺznuť k (na prvý pohľad) jednoduchším avšak diktátorským praktikám.

Celá hra je napriek vážnej téme poňatá veľmi odľahčene, skoro každá úloha má vtipný podtext. Zároveň ale čerpá z reálnej histórie, takže môže slúžiť aj ako akýsi prehľad problémov, ktorým čelia bývalé kolónie na celom svete.

Prínos pre dieťa:
Humor v Tropico 5 nie je drsný, ale mladšie deti by ho aj tak nemuseli pochopiť. Hra je vhodnejšia skôr pre stredoškolákov aj vzhľadom k svojej zložitosti. Baviť ale nepochybne bude každého, kto sa zaujíma o spoločnosť a politiku, či o modernú históriu. Tropico je v tomto smere skutočne výnimočná séria. Nutnosťou je základná znalosť angličtiny, ale autori sa snažia nepoužívať zbytočne komplikované pojmy.
Hra zo svojej podstaty obsahuje trochu násilia, váš ostrov môžu napadnúť vonkajší aj vnútorní nepriatelia a hráč má možnosť nechať popraviť rebelov. Násilie však nie je nijak expresívne, naopak, je zámerne odosobnené .
Čo hra rozvíja:
Management
Práca s veľkým množstvom zdrojov, nutnosť prispôsobovať sa zásadným zmenám medzinárodnej politiky
Znalosť kontextu moderných dejín
Hra sa odohráva v posledných 200 rokoch a výrazne sa inšpiruje skutočnosťou
Záujem o spoločenské vedy
Politická satira je ideálny spôsob, ako získať záujem o politické témy
Námety na diskusiu:
Diktatúra
Môže byť sprísnenie politického režimu v niektorých prípadoch odôvodnené? Aká je správna miera kontroly? Môžu aj diktátori spraviť niečo dobré pre svoju krajinu?
Občianstvo
Je dobré, keď štát sleduje vlastných občanov? Akým spôsobom zabezpečiť, aby rebeli nespôsobovali problémy?
Politická satira
Je humor vhodným nástrojom na spoločenskú kritiku? Poznáte nejakú politickú satiru z iných médií?

Počet hráčov: 1

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).