Únikové hry: Odkiaľ pochádzajú a sú na Slovensku bezpečné? Prvá časť

V prvej časti tohoto článku vám priblížime, čo to vlastne únikové hry sú, pre koho sú určené a ako dbajú na bezpečnosť svojich hráčov.

Únikové hry vo svete

Hoci základné princípy únikových hier sa objavili už pomerne dávno, v podobe strašidelných domov či interaktívneho divadla, prvá escape room vznikla až v roku 2007 v Tokiu. Nápad hlavolamu v živom prostredí sa ujal natoľko, že o štyri roky sa únikovky rozšírili nielen po Ázii, ale aj po Amerike či Európe.

 

Za rozmachom na starom kontinente stojí najmä spoločnosť sídliaca v Budapešti, vďaka čomu sa dnes Maďarsko radí medzi veľmoci únikoviek. V samotnom hlavnom meste sa ich nachádza okolo stovky. V Bratislave je ich okolo desať, v Košiciach do päť.

 

V súčasnosti si po celom svete môžete v približne 7000 priestoroch zahrať viac ako 10 000 variácií.

Z únikoviek sa stala vyhľadávaná turistická atrakcia a tie najpopulárnejšie (napr. Galactic Pioneers v Prahe) sa stávajú dôvodom, prečo si na výlet vybrať práve dané mesto. Hodnotenia väčšiny hier nájdete priamo na Google mapách, stále častejšie aj v turistických sprievodcoch.

 

Bezpečnosť únikových hier

Od nedávneho nešťastia v Poľsku sa ľudia oprávnene pýtajú na možné riziká spojené s únikovkami. Ako je to teda s bezpečnosťou a právnou stránkou ich prevádzok?

 

Unikové hry sú službami, na ktoré sa vzťahujú všetky štandardné predpisy prevádzok. Podobne ako každý verejný podnik musia spĺňať požiarne, bezpečnostné, hygienické a elektrické predpisy. Niektorí prevádzkari na Slovensku už absolvovali sprísnené kontroly. Doposiaľ nekonštatovali žiadne nedostatky.

Únikové hry sú často plné elektrických zariadení. Svoje o tom vie prevádzkar spomínanej sci-fi hry Galactic Pioneers Martin Vaňo: “V zásade pracujeme s klasickými prípojkami a spotrebičmi, ktoré redukujú energiu pod 220 voltov a spĺňajú bezpečnostné normy.” V podstate tak ide o bežné riziká, spojené aj s používaním techniky v domácnosti.

 

Zodpovednosť za dodržiavanie predpisov je hlavne na strane prevádzkara. “Teoreticky môže byť zodpovedný aj majiteľ priestorov, ale tí sú samozrejme poistení a ich podnikanie to spravidla nepoškodí. Fakticky tak o všetko dbajú prevádzkari.” dodáva Vaňo.

Celý priestor býva monitorovaný vždy aspoň jedným zodpovedným pracovníkom. Hlavný dôvod je samozrejme to, že hráči potrebujú poradiť, no rovnako dôležitá je práve bezpečnosť. Každá izba je vysielačkami spojená s pracovníkom, s ktorým sa dá v prípade núdze dohovoriť. Väčšina miestností sa dá otvoriť z vonkajšej strany, v prípade ak hráči potrebujú rýchlo opustiť priestor (napríklad v prípade nevoľnosti alebo náhodného zranenia).

 

Vždy však platí sedliacky rozum a pokiaľ hráči cítia, že je kvalita miestnosti pred začatím hry nedostačujúca, alebo správanie zodpovednej osoby neadekvátne, môžu sa otočiť a odísť. Rovnako tak je v záujme všetkých zúčastnených dozvedieť sa o možnostiach evakuačných východov a hasiacich zariadení. O tom ako dbajú na bezpečnosť slovenskí prevádzkári si povieme v druhej časti tohto článku.

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).