“Deti musia vedieť, ako fungujú informačné technológie”, tvrdí organizátor najpopulárnejšieho krúžku herného dizajnu.

Matej Held už niekoľko rokov vedie tím lektorov a lektoriek, ktorí učia deti na základných školách tvoriť si vlastné hry. Deti majú možnosť vidieť, čo všetko sa skrýva za produkčným procesom ich obľúbeného média. A hoci sa to všetko učia skrz tvorbu počítačových hier, skúsenosti nadobudnuté na krúžku majú univerzálnu povahu.

Aká je z tvojej skúsenosti úroveň vzdelania detí v oblasti počítačov?

Vo všeobecnosti vidím, že deti vedia používať aplikácie, vedia si zapnúť na internete hru, sťahovať programy, sledovať videá. Sú teda v pozícii konzumenta a často nevedia základné veci, ako práca so súbormi, alebo ukladanie. Za problém tiež považujem ich schopnosť vyhľadávať a používať informácie. Keď človek tvorí text alebo programuje, musí si vedieť informáciu vyhľadať a následne ju použiť v praxi.

Čo sa týka programovania, doteraz neexistoval nárok, aby s ním deti začali už od ôsmich rokov. To je veľká škoda, lebo dnes už existujú nástroje, napríklad Scratch, ktoré im to umožňujú.

 

Prečo by sa vlastne deti mali učiť programovať či robiť s grafickými programami, nestačí im ovládanie “Wordu” či “Excelu”?

Po prvé, budú to v živote potrebovať, pretože väčšina povolaní dnes už využíva informačné technológie. Začína sa to týkať aj profesií, ktoré s tým pôvodne nemali nič spoločné, napríklad poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, alebo napríklad aj školstvo. Dnes informačné technológie pokrývajú všetky oblasti. To neznamená, že každý by mal byť programátor. Ale základné pochopenie týchto oblastí umožňuje sa lepšie pripraviť na život. Popri čítaní, písaní a počítaní je to štvrtá schopnosť, ktorá by sa podľa mňa mala stať základom vzdelania.

Po druhé, ak technológiám nerozumieme, nevieme, čo všetko je práve možné, a čo je horšie – ako sa to dá proti nám zneužiť. Pekným príkladom sú sociálne siete, ktoré neustále menia algoritmy zobrazovania obsahu. To má za následok vznik sociálnych bublín, kedy sociálna sieť ľuďom zobrazuje príspevky na základe ich vlastných preferencií a tým vzniká uzavretý kruh. V konečnom dôsledku sa ľudia stávajú izolovanými, lebo nie sú konfrontovaní s protinázormi. Okolo vás je bublina, o ktorej ani neviete, je v nej všetko pekné, dostávate len to, čo sa vám páči a nevnímate problémy, ktoré sú za jej hranicou.

dsc_1271
Matej Held, šéf Hemisféry

A vy ste si teda povedali, že toto treba deti naučiť…

Robíme viacero aktivít. Jednou je náš letný tábor Hemisféra, pripravujeme tiež projekt Eduquest, čo je vzdelávacia hra vedená učiteľmi priamo v triede. Bude učiť kriticky myslieť, vyhodnocovať a pracovať s informáciami. Najaktuálnejší je ale náš kurz tvorby počítačových hier GameCraft.

Fungujeme na troch základných princípoch. Deti majú slobodu vybrať si, čo sa im páči a v čom sú dobré. Snažíme sa vzdelávať hravo, výučbu gamifikujeme, a to deti motivuje posúvať sa ďalej. A nakoniec – pracujeme na reálnych projektoch. Výsledkom tak nie sú len teoretické znalosti, ale aj komplexný projekt pozostávajúci z viacerých častí – grafickej, programovacej a herne-dizajnovej. To nám umožňuje hravým spôsobom ukázať, z čoho sa skladajú jednotlivé časti softvéru.

Slobodný prístup k vzdelávaniu sa prejavuje aj v tom, že nie vždy prezradíme deťom presné riešenie, ale skôr im ukážeme, ako nad ním rozmýšľať, či vyhľadať si ho z rôznych zdrojov.

screenshot_2
Deti si môžu vybrať, ktorú úlohu si zvolia

Ako teda prebieha taká hodina?

Oproti klasickej hodine si deti vyberajú, na čom chcú pracovať. Máme systém, ktorý obsahuje množstvo projektov alebo námetov. Deti na nich robia samostatne, alebo ak sú pokročilí a našli sa v nejakej špecializácii, tak aj v tímoch. Kľudne aj na vlastných hrách, ktoré si sami vymyslia.

Pracujeme v programoch pre menšie deti ako Scratch, Roblox, Construct, ale neskôr aj s profesionálnym softvérom ako Unity, či v jazykoch Java a HTML. S grafikou začínajú najskôr v jednoduchých pixelových programoch ako Piskel, neskôr prechádzajú na vektorovú grafiku v Inkscape. Učia sa tiež rôzne techniky práce s tieňovaním, perspektívou a podobne. Čo sa týka herného dizajnu, v rámci kurzu spoznávajú psychológiu hry, dizajn levelov či procesy tvorby fiktívneho sveta.

Úlohou lektora je deťom pomáhať, motivovať ich, brainstormovať, vysvetľovať jednotlivé koncepty a princípy, ale inak nechávať priestor dieťaťu. K plneniu zadaní ich motivuje gamifikovaný systém odmeňovania, ktorý pripomína postup hrou.

 

A ako po 4 rokoch hodnotíte výsledky práce na GameCrafte?

Výsledky vidíme hlavne na hrách, ktoré vďaka GameCraftu vznikajú. Nemáme známkovací systém, kľučovým ukazateľom sú pre nás zohraté tímy detí a hry, ktoré vytvorili. Okrem množstva jednoduchých hier máme aj niekoľko tímov tvoriacich naozaj komplexné hry s prepracovanými hernými prvkami, príbehom a zložitými programátorskými problémami, ktoré riešia už viac menej samé. Považujem to za dôkaz toho, že niekedy je lepšie človeka postaviť priamo pred problém, než mu vysvetľovať teóriu. Niektoré z našich detí sa zúčastnili Skill-drillu, čo je vzdelávací kurz pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Pravidelne tiež s deťmi navštevujeme profesionálne súťaže, kde treba za pár dní vytvoriť funkčnú hru.

screenshot_1
Svoj postup sledujú v rozličných tabuľkách

Koľko stojí Gamecraft pre jedného žiaka?

Aktuálne stojí krúžok 89€ mesačne a prebieha 2 krát do týždňa po dve hodiny. Poskytujeme výhody pre pravidelných účastníkov, ale aj jeden mesiac zdarma pri aspoň polročnej účasti. Máme aj niečo ako “sociálne štipendium” pre najšikovnejšie deti zo sociálne slabšieho prostredia. Dokupujeme vlastné technické vybavenie, pokiaľ školské nestačí, aby deti nič nebrzdilo v postupe. Tak isto ručíme za kvalitu lektorov, ktorých pravidelne vzdelávame. Tým, že máme partnerstvá s hernými štúdiami, deti brávame nielen na exkurzie napríklad do Pixel Federation, ale umožňujeme vybraným študentom zúčastniť sa týždňovej “praxe” priamo vo firme, kde majú možnosť učiť sa od profesionálov. Z našej skúsenosti ich práve toto dokáže namotivovať. Zistia, že práca v oblasti vývoja hier nie je iba sen, ale reálna možnosť.

 

Kde všade GameCraft prebieha?

Na šiestich školách v Bratislave a vo vlastných priestoroch v Trnave. Krúžok však navštevuje aj množstvo detí z iných škôl. Kompletný zoznam je na našej webovej stránke.

dsc_1442Byť hravý je jednou z podmienok pre lektora GameCraftu

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

V prvom rade sa chceme stále zlepšovať. Vývoj hier je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť a tomu sa musí prispôsobiť aj vzdelávanie. Pekným príkladom je napríklad pripravované začlenenie virtuálnej reality do výuky. Okrem toho máme ďalšie plány. Doteraz sme sa zameriavali na deti od 8-15 rokov. Množstvo detí nám však už odrástlo a preto chystáme aj niečo pre starších. Tak, aby mohli svoje schopnosti ďalej rozvíjať. Z dlhodobého hľadiska uvažujeme, že by sme kurz ponúkli aj za hranicami Bratislavy.

 

Kedy sa dá do krúžku prihlásiť?

Keďže deti pracujú individuálne, je možnosť prihlásiť sa kedykoľvek. Najlepšie je ale samozrejme prihlásiť sa na začiatku alebo v polovici roka.

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).