Vstúpte so svojou triedou do sveta Minecraft: Education Edition

Vyučovanie je pre mnohých žiakov nezaujímavé. Ako ich teda učiteľ môže zaujať? Vyskúšajte Minecraft, v ktorom sa nudná hodina mení na zábavnú aktivitu.

Spomínaná hra jednoznačne patrí k najobľúbenejším najmä medzi mladými. Jej edukatívna verzia tento fenomén posúva do školských lavíc. Žiaci sa tak môžu učiť interaktívnym spôsobom v prostredí, ktoré poznajú. Učitelia zas získajú možnosť vyučovanie zatraktívniť.

Prínosy vo vzdelávaní

Minecraft je prospešný rozvojom kreativity a priestorovej predstavivosti. Aj o tom sme písali v našej predošlej recenzii. Hráči môžu postaviť čokoľvek z kociek rôzneho materiálu a vybudovať si tak vlastný svet. To sa dá využiť aj v edícii Education. Ide o virtuálne prostredie, kde má učiteľ možnosť vytvoriť priestor výučby na mieru pre svoju triedu. Na hodine sa po prihlásení žiaci v tomto priestore pohybujú a plnia rôzne úlohy, väčšinou práve stavaním. Vyučujúci ako tvorca má hodinu stále pod kontrolou. Učivo je týmto spôsobom predstavené v interaktívnej forme a vyžaduje preto aktívnu participáciu.

Okrem toho sa deti v rámci výučby naučia kriticky myslieť a tiež riešiť problémy, pretože následky svojho konania vo virtuálnom svete vidia okamžite. Dokážu tak lepšie porozumieť problému a aplikovať vhodné riešenie.

Vhodné je tiež rozdeliť aktivity do skupín, čo podporuje komunikáciu a spoluprácu. Ako príklad môžeme spomenúť lekciu, ktorej cieľom je vytvoriť múzeum umenia. Každá skupina si zvolí umelecké dielo a vyhľadá si informácie o ňom a jeho autorovi. Spoločne potom členovia navrhnú a vytvoria repliku diela, ktorú umiestnia do svojho virtuálneho múzea s týmito informáciami. Každý z nich má na starosti konkrétnu úlohu, no hotový projekt odprezentuje skupina ako celok. Metóda projektového vyučovania, kde je dôležitá práve spolupráca, oživuje proces vzdelávania. Projekt Education Edition tak predstavuje moderný a efektívny nástroj pre rozvoj zručností potrebných pre štúdium a v budúcom živote detí.

Témy lekcií

Webová stránka projektu ponúka širokú škálu výukových podkladov. Sú to už navrhnuté svety s aktivitami týkajúcimi sa špecifickej témy. Učitelia majú na výber z oblasti matematiky, umenia a dizajnu, vedy, histórie a kultúry či programovania. Hra poskytne vizualizáciu učiva v priestore a vie tak doplniť klasický spôsob vyučovania. Častokrát sa v jednej lekcii mieša niekoľko tém – v prípade Hour of Code je cieľom naprogramovať agenta, ktorý má zabrániť lesným požiarom. Ide teda o využitie umelej inteligencie v environmentálnych problémoch. Hra sa preto dá aplikovať do osnov mnohých predmetov.

Lekcie sa líšia náročnosťou a sú rozdelené podľa odporúčaného veku. Ako učiteľ môžete deťom vysvetliť fungovanie buniek, predstaviť im historickú Florenciu, naučiť ich základy programovania na povrchu Mesiaca či vytvoriť selfie pomocou kociek. Alebo ich pozvite do sveta čísel, ktorý im ukáže, ako sa využívajú zlomky v bežnom živote. Lekcie sú dostupné na stiahnutie spolu s doplňujúcimi materiálmi pre učiteľov, ako sú osnova, hlavné ciele a sprievodné aktivity, ktoré prehĺbia danú problematiku. Väčšina z nich je v angličtine, avšak samotná platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku.

Vytvorte si vlastnú lekciu

Pokiaľ vám ponúkané lekcie nevyhovujú alebo by ste ich chceli prispôsobiť potrebám svojej triedy, existuje aj táto funkcia. Na začiatok si môžete vybrať svet, v ktorom chcete tvoriť (napríklad chemické laboratórium či tropický ostrov) a ten následne podľa svojich predstáv upraviť.

Pri tvorbe máte nekonečné možnosti – k dispozícií je široká škála stavebných materiálov a špeciálnych objektov. Do vášho virtuálneho sveta môžete umiestniť tabule s inštrukciami či postavy sprievodcov pripravené pomôcť návštevníkom. Existujú tiež nezničiteľné kocky, pomocou ktorých viete deti nasmerovať a vymedziť priestor v určitej oblasti. Oproti klasickej verzii pribudol fotoaparát. Žiaci ním dokumentujú proces stavby či svoj hotový výtvor a ich fotky sa uložia do portfólia. Učiteľ tak má prehľad o ich práci, pričom tento materiál môže neskôr využiť pri hodnotení. Ak ale s touto platformou nemáte skúsenosti, pri ovládaní a tvorbe vám pomôžu tréningové materiály pre učiteľov. Alebo sa naopak naučíte niečo vy od svojich žiakov.

Ako získať Minecraft: Education Edition

Edukatívna edícia je určená hlavne pre základné školy, pričom je využívaná po celom svete. Stiahnuť sa dá pre operačný systém Windows a Apple zadarmo. Pre prístup je ale potrebné prihlásiť sa cez školský účet Office 365. K dispozícii je bezplatná skúšobná verzia, ktorá je limitovaná počtom prihlásených účtov. Následne si viete zakúpiť licenciu za 5 dolárov na rok.

Viktória Siváková

Viktória študuje odbor Teória interaktívnych médií na Masarykovej Univerzite v Brne. Zaujíma sa o umenie a grafický dizajn, teda aj o vizuálnu stránku hier.