+ Plusy
  • Hudba a vizuál vytvárajú výbornú stredovekú atmosféru
  • Náučná a nevtieravá forma vzdelávania
  • Bez násilia
- Mínusy
  • Formát sólo kartovej hry nemusí sadnúť každému
platformy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Itch.io

Nahliadnite s Waterworks! do stredovekých vodárenských systémov

Stratégia, ktorá vás odmení historickými znalosťami o meste Grudziądz a prehľadom riešení vodného zásobovania medzi 13. a 19 storočím.

Waterworks! je strategická hra, ktorá vznikla za podpory Fakulty Histórie Gdanskej Univerzity. Je k dispozícii online a úplne zadarmo. Deti v nej budujú distribučnú sieť pitnej vody v historickom meste Grudziądz v Poľsku. Deje sa tak pomocou digitálnych kariet, ktoré zastupujú profesie, dokumenty alebo materiály potrebné na zdokonaľovanie vodárenských systémov. Ich kombináciou sa doručovanie inovuje z poslíčkov s vedrami až na moderný systém potrubí a parných púmp. Hráči rozhodujú o tom kedy a v akej časti mesta sa infraštruktúra vybuduje a kedy naopak budú investovať do jej inovácie. Titul má jednoduchú ale milú retro grafiku a spoločne s hudbou vytvárajú vťahujúcu atmosféru.

Prínos pre dieťa:
Waterworks! je určená pre staršie deti, ktorým nevadí čítať. Pomôže, ak majú predošlé skúsenosti s kartovými hrami, ale na mechaniku odhadzovania a ťahania nových kariet si dokážu zvyknúť aj menej skúsení hráči. Uvidia postupnú genézu technológií a ich dopad na rozvoj mesta. Vývoj hry vychádza z údajov získaných Dr. Kulczykowskim pre jeho dizertačnú prácu o hydrotechnických objektoch v Grudziądzi a okolí a táto “vedeckosť” a metodickosť je citeľná v každom detaily. Titul preto nemá len priamu hodnotu na rozvoj vedomostí, ale taktiež inšpiruje (hráčov, ale aj ďalších tvorcov hier), aby o médiu vidohier premýšľali v širšom kontexte.
Aspoň základná znalosť angličtiny (alebo polštiny) je nutná, pokročilé ovládanie cudzieho jazyka je podmienkou pre získanie aj tých zložitejších dejepisných informácií. Neobsahuje násilie.
Čo hra rozvíja:
Trpezlivosť, plánovanie, improvizácia
Čakanie na “správne” karty simuluje tok času v reálnom živote. Rozvíja sa tak schopnosť rátať v projektoch so zdržaním a vedieť improvizovať v neočakávaných situáciách.
Historické poznatky
Informácie o vývoji jedného mesta a jeho kanalizačného systému majú presah aj do ďalších odvetví, medzi inými aj deľbu práce a patronát monarchov.
Manažment zásob
Karty v hre zastupujú pracovnú silu ale aj materiálne zdroje. Ich správne využitie v pravý čas, prípadné uskladnenie sú kľúčovou stratégiou úspechu.
Námety na diskusiu:
Poloha mesta
Otvorte atlas, alebo Google Maps a pozrite sa na Grudziądz. Spomenú si deti, prečo malo mesto problém so zásobovaním pitnej vody, aj napriek svojej tesnej polohe pri rieke Visle?
Technické vynálezy
Hovorte spolu o modernom vodovodnom systéme. Dokážu vymenovať rôzne dôvody, prečo ho nemali ľudia už v stredoveku?
Čakanie a administratíva
Nech vám deti porozprávajú o častiach hry, kedy cítili nedočkavosť, alebo nudu. Dokážu prepojiť momenty čakania na chýbajúcu kartu s nejakým iným, realistickým administratívnym zážitkom? Napríklad čakanie na doktora, doklady, či výsledok písomky?

Počet hráčov: 1

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.