+ Plusy
  • Poctivo spracované dejiny
  • Vzbudí záujem aj o iné historické témy
  • Veľmi zábavný mechanizmus
- Mínusy
  • Vyžaduje dobrú znalosť angličtiny
platformy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam

A Legionary’s Life: Zažite vojenské ťaženie Hannibala na Rím

A Legionary’s Life je simulátorom údelu rímskeho legionára – jedného z tisícov bezmenných vojakov, ktorí bojovali v tzv. Púnskych vojnách.

Hra deťom pútavou formou priblíži jeden z kľúčových antických vojenských konfliktov – obliehanie Ríma armádou z Kartága. Funguje ako skvelá učebnica antického vojenského umenia, čiastočne aj kultúry a civilizácie.

Hra má dve časti – vojenský tábor, v ktorom vojaci trénujú a pripravujú sa – a samotné vojenské ťaženia. Práve tie sú jadrom hry a ich prostredníctvom sa deti okrem zábavy aj učia. Ťaženia sú historicky presné a sledujú druhú a tretiu púnsku vojnu – konflikt generála Scipia Afrického a Hannibala Barcu. Hannibalove činy, najmä prechod Alpami na slonoch a obliehanie Ríma, sú dodnes často spomínané na svetových univerzitách.

Informácie sú v hre podávané textom, z ktorého cítiť lásku k téme a poctivý historický výskum. Grafické zobrazenie slúži iba ako doplnok a nesie sa v príjemnom retro štýle. Herný mechanizmus je nastavený tak, že hráčova postava môže kedykoľvek zahynúť a hráč je motivovaný kampaň opakovať. Výhodou tohto postupu je, že historický priebeh vojen sa mu naozaj zapíše do pamäti.

Prínos pre dieťa:
Okrem dejín sa deti naučia aj viaceré zaujímavosti o fungovaní antickej rímskej armády – napríklad systém hodností alebo vojenské stratégie. Tiež sa dozvedia latinské názvy mnohých predmetov, najmä zbraní a oblečenia. Keďže dej sa posúva najmä textom, angličtina je nutnosťou, ale tí, ktorí ju už ovládajú, si ju dobre precvičia. Hra obsahuje schématický boj muža s mužom, ktorý sa však odohráva ako hra na ťahy a násilie priamo nezobrazuje.
Čo hra rozvíja:
Povedomie o antických dejinách:
Mená ako Scipio, Hannibal alebo Kartágo sa často objavujú aj v dnešnom svete. Kampaň, ktorú viedol Hannibal proti antickému Rímu sa dodnes vyučuje na univerzitách a jej rozličné aspekty presahujú do viacerých školských predmetov.
Strategické rozhodovanie:
Hráči v každej výprave čelia viacerým rozhodnutiam, v ktorých musia odhadnúť svoju vlastnú silu a šikovnosť. Ak sa im to podarí, čaká ich veľká odmena, ak nie, opakovanie celej kampane. Hra tak odmeňuje premýšľavých hráčov.
Čítanie s porozumením:
“A Legionary’s Life” je o čítaní textov a rozhodovaní na základe informácií, ktoré z nich vyplývajú. Hráči si tak overia, či textu naozaj porozumeli, priamo na zlyhaniach a úspechoch svojho legionára.
Námety na diskusiu:
Ako vznikali historické konflikty?
Aké boli okolnosti vzniku Púnskych vojen? Ako poznačil ich výsledok Rímsku ríšu?
Ako sa vyvíjali mestá v dejinách?
Na území akej krajiny dnes sídli mesto, ktoré sa kedysi nazývalo Kartágom? Dá sa jeho osud porovnať s osudom Ríma?
Prečo bol generál Hannibal taký dôležitý?
Ako je možné, že aj o dvetisíc rokov neskôr pozná každý človek meno Hannibal? Kde všade sa objavuje vplyv Púnskych vojen v kultúre a populárnej kultúre?

 

Počet hráčov: 1

Teodor Kuhn

Teodor sa venuje štúdiu príbehov vo všetkých podobách. Má rád funkčné veci a dobrých ľudí.