+ Plusy
  • Vzdeláva bez pocitu násilnosti či nudy
  • Široká databáza umeleckých diel
  • Komplexný obraz renesancie
platformy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Steam

Staňte sa podporovateľom renesančného umenia v Arte Mecenas

Hra umožňuje spoznať kultúrno-politické okolnosti významného obdobia talianskej renesancie a strategicky zmýšľjúce deti sa pri nej zabavia.

V Arte Mecenas sa ocitáte v roli renesančného mecenáša z rodiny Mediciovcov. Zakladáte banky a obchodujete s komoditami, popri tom však budujete kultúrnu prestíž svojho rodu. Sponzorovaním nádejných autorov a ich umeleckých diel zvyšujete svoje renomé, potrebné na expanziu do iných miest. Keďže hra je historicky naozaj presná, sleduje nárast vášho obchodného impéria naprieč Talianskom, ale aj Holandskom, Anglickom, či dokonca Osmanskou ríšou. Pre úspešné hranie bude potrebné, aby sa deti naučili rozmýšľať v renesančnom historickom kontexte a prispôsobil mu svoje rozhodnutia. A to pri jednaní s cirkvou, umeleckou obcou, ale aj konkurenčnými obchodníckymi rodinami, či národnými štátmi. Odmenou im bude, okrem hodín zábavy, aj výborná znalosť obdobia renesancie a obrazov z tejto éry. Spoznajú dokonca detaily, ktorými prekvapia nielen rovesníkov, ale aj samotných učiteľov.

Prínos pre dieťa:
Geografia, história aj dejiny umenia sú v Arte Mecenas vysvetľované iba mimovoľne, nie formou lekcií. Deti operujú na mape Európy a Ázie, sledujú jednotlivé ohniská renesancie a tak získavajú lepší geografický prehľad a učia sa práci s mapou. Ak chcú uspieť v historickom kontexte, musia pochopiť dobové vzťahy medzi meštianstvom, cirkvou a laickou verejnosťou, ako aj politické vzťahy medzi jednotlivými národmi. A do tretice, keď zadávajú autorom komisie na umelecké diela, nutne potrebujú vedieť, ktorý autor pracoval v akom štýle a ktoré konkrétne diela už vytvoril.
Čo hra rozvíja:
Mikromanažment a matematika
Práca veľkého bankára si vyžaduje schopnosť spočítať výhodnosť predaja a kúpy komodít a tiež manažovanie zdrojov
Znalosť jednotlivých renesančných diel
Počas zadávania rozpočtu umelcom musia hráči správne určiť architektúru, obrazy či sochy patriace ku konkrétnym autorom.
Historický kontext
Renesancia je obdobie kľúčové aj pre pochopenie dnešnej doby
Námety na diskusiu:
Z čoho vzišla renesancia a ako sa skončila?
Aké boli východiská vedúce k začiatku tohto kľúčového obdobia? Čo ho ukončilo?
Kde dnes vidíme dôsledky renesancie?
Čo to znamená renesančný človek? Prečo na toto obdobie spomíname aj po niekoľkých storočiach? Vidíme podobné tendencie v niektorých odvetviach ľudskej činnosti aj dnes?
Je podpora umenia dôležitá?
Akú rolu majú financie v umeleckej tvorbe? Môže umenie vznikať bez podpory z verejných alebo súkromných zdrojov?

Počet hráčov: 1

Teodor Kuhn

Teodor sa venuje štúdiu príbehov vo všetkých podobách. Má rád funkčné veci a dobrých ľudí.