+ Plusy
  • prijemné výtvarné stvárnenie
  • možnosť hrať mierumilovným spôsobom
  • bohatý výber povolaní
- Mínusy
  • časom sa môže dostaviť stereotyp
platformy
žánre
témy
vek

Fantasy Life – vyskúšajte iný život

Aké je to stať sa rybárom, stolárom, alebo krajčírom? V pôvabnej hre sa deti učia čosi o fungovaní povolaní aj o tom, ako sa vysporiadať s problémami mierumilovnou cestou.

Fantasy Life je hra, ktorá necháva hráča existovať vo fantastickom kráľovstve. Dáva mu možnosti realizovať sa v ňom a popritom sa niečo naučiť o fungovaní sveta – bez práce nie sú koláče a bez peňazí toho veľa nespravíš. Pritom sama o sebe je zaujímavým zjavom. Je to takzvané RPG, teda hra na hrdinov, kde hráč nemusí byť len hrdinom, ale človekom zarábajúcim si na živobytie, ktorý je však obklopený podivnými tvormi a udalosťami.

2681964-fantasy+life

Život je kľúčom tejto hry. Hráč si sám zvolí, aký život v akom povolaní chce viesť a akým spôsob sa postaví k výzvam, ktoré mu hra predkladá. Hráč tak musí plniť úlohy, ktoré sú mu prideľované na základe toho, aké povolanie si vyberie a tak si vlastne skúša, aké to asi musí byť, pracovať vo vybranej profesii. Od začiatku má možnosť prepínať medzi rôznymi povolaniami a postupne sa v nich zlepšovať. Povolania, alebo životné cesty sú naozaj pestré a obsahujú širokú škálu bojových i nebojových povolaní – kováč, kuchár, drevorubač na jednej strane alebo mág, žoldnier či paladin na strane druhej. Postupom času sa zlepšujú nielen charakteristiky postavy, ale i dostupné predmety v hre. Je možné získať a starať sa o zvieratkozariaďovať a zútulňovať si vlastný dom a pod.

GetALife-Screenshot-MercenaryGirl1

Zaujímavou vlastnosťou hry je, že sa dá svojim spôsobom hrať mierumilovnou cestou. V priebehu hry z nebies padajú kométy, ktoré menia miestne pokojné prostredie a zvieratá na agresívne.  Hráč však nemusí čeliť agresivite ďalšou agresivitou. Dostáva možnosť bojovať, alebo vyriešiť konflikt iným spôsobom. V okolí dopadnutej kométy je hráč vždy napadnutý agresívnym tvorom… a predsa s ním nemusí bojovať. V tomto prípade sa stačí sústrediť na spomenutú kométu, ktorá je všetkému príčinou. Jej odstránením sa situácia vyrieši rovnako rýchlo, ako zničením tvora, ktorý je ňou ovplyvnený. Dá sa preto povedať, že hra dokáže dieťa nasmerovať na hľadanie alternatívnych spôsobov riešenia problémov, ktoré nemusia nutne znamenať riešenie násilné.

GetALife-Screenshot-MercenaryGirl4

Krásne na tom je, že hra vo svojom dizajne skutočne počíta s možnosťou nenásilného hrania. Systémy a pravidlá sú nastavené tak, aby bolo podobné hranie možné. Hra od japonského štúdia Level-5 má vizuálne príjemnú rozprávkovú štylizáciu, ktorá výborne dotvára atmosféru fantastického sveta. Je vhodná pre deti od 10 rokov, avšak doporučená je aspoň základná znalosť anglického jazyka alebo vedenie rodiča či staršieho súrodenca, ktorý dokáže dieťaťu vysvetliť základné princípy hry. V prípade tohto herného žánru však treba počítať aj s tým, že hra je relatívne rozsiahla, čiže dieťa zabaví na dlhšiu dobu. Časom sa môže napriek všetkému fantastický život stať trochu stereotypným. Avšak v takom prípade sa dá hra vždy odložiť a vrátiť sa k nej niekedy neskôr, keď životný stereotyp trocha opadne.

Michal Nemec

Dlhoročný hráč, ktorého záujem o samotné hranie prerástol, vďaka štúdiu, na niečo viac. Vyštudoval som etnológiu a kultúrnu antropológiu a z tohto pohľadu sa aj snažím dívať na digitálne hry – ako súčasť kultúry a fenomén, ktorý čoraz viac prerastá do hlavného prúdu. Spolu s historickým pohľadom na hry ako špecifického média a súčasti digitálneho kultúrneho dedičstva. Na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave vediem výberový kurz „Hry a kultúra digitálneho veku“, ktorý študentom prináša všeobecné pohľad do problematiky hier a ich štúdia v rámci kultúry.