Návod pre rodičov: Ako na výber rodičovského zámku? Prvá časť

Ako ochrániť deti na sociálnej sieti? Dnes existuje veľa programov pomáhajúcich s filtrovaním nevhodného obsahu a s kontrolou dieťaťa, nie len na internete.

Čo sú to rodičovské zámky a na čo slúžia ?

Rodičovské zámky sú skupina aplikácií a programov, ktoré boli vyvinuté s cieľom chrániť deti pri používaní počítačov, smart zariadení a pri prehliadaní internetu. Medzi najčastejšie funkcie, ktoré ponúkajú takmer všetky, patrí filtrovanie a blokovanie nevhodného obsahu alebo monitorovanie činností dieťaťa.
Okrem blokovania obsahu majú rôzne rodičovské zámky aj ďalšie funkcie. Príkladom sú obmedzenie času, počas ktorého je možné zariadenie používať alebo filtrovanie a obmedzenie potenciálne nevhodných aplikácií. Existujú taktiež služby, ktoré ponúkajú sledovanie činnosti dieťaťa na sociálnych sieťach. V niektorých prípadoch dokonca umožňujú prístup ku kontaktom a správam.
Aj keď tieto technológie môžu byť veľmi nápomocné je dôležité upozorniť na to, že nie sú absolútnym riešením. Žiadne z týchto obmedzení nenahradí komunikáciu a edukáciu dieťaťa o nebezpečenstvách spojených s používaním technológií a internetu. Preto je pred nasadením akéhokoľvek z nižšie predstavených programov a aplikácií dôležité s dieťaťom komunikovať. V opačnom prípade môžu najmä staršie deti takéto riešenia oprávnene chápať ako neopodstatnený zásah do ich súkromia.

Aplikácie a programy určené pre PC

Microsoft Rodina
Rodičovská kontrola od Microsoftu ponúka funkcie v podobe obmedzenia času stráveného na zariadení a blokovania nevhodných aplikácií. Blokovaním sa znemožní prístup k aplikáciám, ktoré nezodpovedajú veku dieťaťa alebo majú nevhodný obsah. Služba je poskytovaná zadarmo a funguje online výhradne prostredníctvom účtu Microsoft. Pre jej používanie je nutné vytvoriť Microsoft účet pre každé dieťa zvlášť. Na rovnakom princípe funguje aj mobilná verzia pre Android.

Služba umožňuje nastaviť časový limit používania zariadenia, v ktorom je daný Microsoft účet prihlásený. Je možné určiť celkovú dobu používania pre konkrétny účet, ale aj konkrétne časové rozmedzie, kedy je zariadenie možné využívať. Ďalšou funkciou sú časové obmedzenia používania pre určité aplikácie alebo hry. Služba taktiež umožňuje blokovať aplikácie a hry, ktoré sú obsahovo nevhodné alebo neprimerané veku. Rodič má možnosť vidieť štatistiky týkajúce sa aktivít dieťaťa.
Microsoft rodina tiež umožňuje automaticky filtrovať obsah na internete podľa veku dieťaťa. Rodič môže ručne pridávať ďalšie stránky, ktoré pokladá za nevhodné. Alternatívnou možnosťou je vytvorenie zoznamu webov, ktoré sú rodičom schválené. V tomto prípade bude aplikácia blokovať všetok obsah mimo tohto zoznamu. Táto funkcia je však obmedzená len na webový prehliadač Microsoft Edge. Z toho dôvodu aplikácia zablokuje používanie iných prehliadačov.
Služba je poskytovaná pre zariadenia s operačným systémom Windows, pre hernú konzolu Xbox a pre Android. V každom z používaných zariadení musí byť dieťa prihlásené cez vlastný účet Microsoft. Používaním jedného účtu sú zariadenia synchronizované, vďaka čomu je možné nastaviť limit pre všetky zariadenia súčasne. To znamená, že ak dieťa behom dňa trávi čas napríklad na tablete a počítači, po uplynutí nastaveného limitu sa mu zneprístupnia obe zariadenia.

Kaspersky Safe Kids
Poskytovateľom tejto aplikácie je švajčiarská firma Kaspersky. Rodičovský zámok je dostupný v českom jazyku a v obmedzenej verzii zdarma. Pred začatím používania je nutná registrácia na webe. Cez účet rodič nastavuje parametre obmedzení a kontroluje činnosti dieťaťa. Vo verzii zadarmo sú k dispozícii len základné funkcie: filtrovanie obsahu na internete prostredníctvom prednastavených kategórií alebo vytváraním vlastných zoznamov povolených/zakázaných webov, sledovanie používania aplikácií a obmedzenie času stráveného na zariadení. Novou funkciou je bezpečné vyhľadávanie na YouTube.

Aplikácia kladie dôraz na potrebu komunikácie s dieťaťom o hrozbách na internete. Taktiež ponúka návody ako na to, pre jednotlivé vekové skupiny detí. Filtrovanie rizikových výrazov vo vyhľadávači nefunguje úplne spoľahlivo. Ak dieťa vyhľadáva napríklad kľúčové slovo alkohol, tak sa namiesto stránky s výsledkami zobrazí hlásenie o nedostupnosti. To sa však nevzťahuje na iné výrazy ako drogy alebo samovražda.
Na druhej strane väčšinu stránok, ktoré by mohli obsahovať nežiaduci obsah filter pri našich testoch zachytil. Rodič dostane notifikáciu vždy, keď dieťa na takúto stránku klikne. Kľúčové slová sú rozdelené do niekoľkých kategórií, pričom je možné určiť stupeň vhodnosti na povolené, varovanie alebo zakázané. Pri stránkach, ktoré spadajú do kategórie s varovaním sa dieťa po odkliknutí, že chce pokračovať, sa na požadovanú stránku aj tak dostane. Nevýhodou je, že rodič nevidí slová, ktoré sú zaradené v jednotlivých kategóriách, ktoré aplikácia ponúka pre automatické filtrovanie obsahu a nemôže ich upravovať.
Kaspersky taktiež umožňuje zakázať nevhodné aplikácie. Nevýhodou je, že sa toto obmedzenie nevzťahuje na všetky programy v počítači. Pri teste služba nezachytila jednu z nainštalovaných hier. Rodičia tiež môžu kontrolovať, aké aplikácie deti behom dňa používali a koľko času na nich strávili. Ďalšou funkciou je nastavenie celkového času, počas ktorého môže dieťa zariadenie využívať. Verzia zdarma ale neumožňuje obmedziť čas používania na konkrétnu dobu v priebehu dňa.

Asi najväčším sklamaním je funkcia bezpečného vyhľadávania na Youtube. Pri vyhľadávaní termínu “alkohol” malo dieťa všetok obsah voľne prístupný a rodič o tejto aktivite taktiež nedostal žiadne upozornenie. Poslednou funkciou, ktorá ale nie je nikde priamo deklarovaná je blokovanie reklám na webe aj pri prehrávaní videí na Youtube, ktoré funguje kvalitne. Odinštalovanie aplikácie zo zariadenia je zabezpečné nutnosťou zadania prihlasovacích údajov k účtu rodiča.
Spoločnosť ponúka prémiový balíček za 6,50€ ročne. Prémiová licencia umožňuje prístup k ďalším funkciám ako: zamykanie obrazovky na určitú hodinu, sledovanie zariadenia prostredníctvom GPS, sledovanie stavu batérie, monitorovanie aktivity na sociálnych sieťach, prístup k histórii vyhľadávania na Youtube a okamžité notifikácie pre rodiča. Aplikácia je k dispozícii aj pre zariadenia Apple a Android.

Zaujalo vás to? Pokračujte na druhú časť tohoto článku.

Zdroj:
https://www.pcmag.com/picks/the-best-parental-control-software
https://www.pcmag.com/reviews/microsoft-family-safety-for-windows-10
https://www.topattack.com/list/windows-live-family-safety-review

Jana Baluchová

Jana študuje na Masarykovej univerzite v odbore Informačné štúdiá a knihovníctvo. Venuje sa najmä oblasti dát a UX designu, ale cudzie jej nie sú ani témy spojené s EdTechom.