+ Plusy
  • Netradičná hra so zaujímavou retro atmosférou
  • Objasní vnútornú logiku počítača
  • Pracuje aj s offline materiálom
- Mínusy
  • Pre mladšie ročníky vizuálne neatraktívna
  • Iba v anglickom jazyku
platformy
žánre
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Steam Good old games

Naučte sa programovať popri riešení záhadného zariadenia TIS-100

Staňte sa detektívom, ktorý sa pre vyriešenie záhady musí naučiť programovať. Toto nostalgiou hnané dobrodružstvo hráčov naučí pracovať v assembleri.

Tis-100 je tajomné zariadenie zo šesťdesiatych rokov, ktoré hráči zdedili po zosnulom starom otcovi. A to aj s jeho nekompletným návodom (ktorý tvorcovia hry odporúčajú vytlačiť a nazerať doň počas hry) a poznámkami od predošlého majiteľa. Prístroj je z vnútra poškodený a na správne fungovanie je potrebné znovu napísať určité časti jeho programu. To sa samozrejme, stáva úlohou hráčov. Náročnosť zadaní začína na jednoduchom presúvaní čísiel z jedného “dátového uzlu” do ďalšieho, cez postupnú číselnú matematiku, až po kreslenie za pomoci súradníc na X-ovej a Y-ovej osi. Jazyk, v ktorom sa programuje je svojou podstatou veľmi podobný jazyku assembler.

Prínos pre dieťa:
Hru vydalo v inžinierskych kruhoch populárne štúdio Zachtronics Games, zodpovedné za množstvo podobných titulov. No vo všetkých prípadoch sa neradi vyjadrujú k edukačnej hodnote svojich hier. Vyššie spomínanému jazyku assembler je totiž kód Tis-u úmyselne podobný, no úspešný riešiteľ hry v ňom nebude automaticky vedieť pracovať. Je tu však jasný presah, pri ktorom deti môžu nahliadnúť do vnútornej logiky práce počítača. Pre neznalých: práve assembler je jazyk len o jednu úroveň zložitejší než “naozajstný” strojový kód zložený z jednotiek a núl. Po technickej stránke si hra nežiada od riešiteľov veľa, len základné znalosti matematiky, v prvých úrovniach stačia čísla, uprostred hry je treba vedieť ich sčítať, násobiť a opačne, ku koncu je však nutné tieto postupy začať kombinovať. Hra neobsahuje žiadne nevhodné slová či obrázky, no napriek tomu sa dá predpokladať, že svojím jednoduchým okliešteným výzorom zaujme skôr staršie ročníky. Odporúčaný vek je 10+, no s primeranou znalosťou angličtiny, prípadne pomocou od staršej osoby si Tis-100 užijú aj mladšie deti. Zaujímavý je fakt, že úlohy je možné v teoretickej rovine riešiť aj mimo obrazovku, no na taký odstup od videohry bude mladší hráč potrebovať pomoc staršieho či skúsenejšieho rodiča/súrodenca.
Čo hra rozvíja:
Schopnosť optimalizovať kód
Programovacie zadania majú zväčša viac ako len jedno riešenie. A ak je hra napojená na internet, hráči po rozlúsknutí úlohy dostanú spätnú väzbu. Tá sa ukazuje v tabuľke, ktorá zaradí efektívnosť ich napísaného programu medzi úspechy ostatných hráčov. Je tak možné napríklad posúdiť počet riadkov, ktoré sú minimálne nutné na úspešné riešenie zadania.
Pochopenie logiky procesov v počítačoch
Aj napriek svojmu jednoduchému retro vzhľadu učí hra chápať, akým spôsobom sa z jednoduchého premiestňovania čísel stávajú procesy, ktoré vidíme bežne na obrazovkách počítača. V koncových úlohách sa čísla dokonca vizualizujú na grafoch a obrázkoch.
Čítanie s porozumením
Podobne ako v hre Keep talking and nobody explodes, aj tu je odporúčané si príloženú príručku vytlačiť na papier a pracovať s ňou počas hry. Jednak si neustálym presmerovávaním zraku oči oddýchnu od obrazovky, ale taktiež vzniká prepojenie abstraktného digitálneho sveta s vedomosťami na papieri, ktoré sú “offline” a môžu mladšej generácii pripadať neatraktívne.
Námety na diskusiu:
Ako pracuje počítač?
Po tom, čo deti hru vyskúšali môžu mať otázky smerujúce k tomu, ako fungujú skutočné počítače “pod kapotou”. Je preto na mieste dokázať im na jednoduchom príklade vysvetliť binárnu sústavu. Pokiaľ to však nepôjde, rozvíjajte s deťmi možné teórie, ako si predstavujú prácu počítača.
Kódy a šifry
Opýtajte sa detí na to, aké rôzne spôsoby komunikácie používajú. Ak by pred angličanom hovorili po slovensky, boli by to kódované správy? Aké iné kódy poznajú a načo sa vlastne vymysleli?
Vývoj technológie
Pôsobila hra Tis-100 na deti “staro”, pokúste sa im pomôcť identifikovať na základe akých čŕt a detailov dospeli k takémuto úsudku. Vedia deti odhadnúť vek niektorých videohier na základe toho, ako vyzerajú? Vedia aj čo znamená slovo “retro”?

Počet hráčov: 1

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.