O rodičovských zámkoch by mali vedieť aj deti. Podporuje to vzájomnú dôveru

Ako skĺbiť ochranu detí na internete s ich právom na autonómiu a samostatnosť? Prinášame pokračovanie série o článkov na túto tému.

V sérii článkov Návod pre rodičov: Ako na výber rodičovského zámku? sme sa venovali rôznym aplikáciám rodičovskej kontroly, ich funkciám a spoľahlivosti. V tomto texte sa pozrieme na morálny rozmer používania tohto druhu aplikácií a ako ovplyvňujú vzťah rodičov a detí.

Zmysel rodičovských zámkov

Rodičia ako zákonní zástupcovia svojich detí sú zodpovední za ich bezpečie a blaho, ako v každodennom živote tak i v online svete. Preto je pochopiteľné, že chcú mať kontrolu nad nebezpečenstvami, s ktorými sa dieťa v kyberpriestore môže stretnúť. Tieto riziká môžeme podľa štúdie Cyber parental control rozdeliť do niekoľkých skupín.

Deti sa pomerne často stretávajú s rizikovým obsahom, napríklad pornografiou alebo násilím. Zaraďujeme sem aj rôzne zavádzajúce i nezákonné obsahy, ako je napríklad predaj drog či zbraní. Ďalší typ nebezpečenstva, ktorým môžu byť deti ohrozené súvisí s ich priamou interakciou s cudzími osobami prostredníctvom internetu. Týmito rizikami sú napríklad kyberšikana, obťažovanie, prenasledovanie.

Na druhej strane, dieťa sa môže stať aktívnym páchateľom kybernetickej kriminality. Ide najmä o zdieľanie nevhodného obsahu, sexting, kybernetické podvody alebo kyberšikanu.

V neposlednom rade sú čoraz častejšími aj komerčné riziká. Spadá sem klamlivý marketing a reklamy, ktoré sú cielené na deti. Príkladom môžu byť nákupy v online hrách alebo lákanie detí k hazardu.

Ako vnímajú zámky deti?

Rodičovské zámky vznikli, aby boli rodičia schopní zmierniť tieto riziká aj na domácej úrovni. Je to softvér, ktorý umožňuje takmer absolútnu kontrolu rodiča nad zariadením dieťaťa.

Na druhej strane však stoja dospievajúce deti, ktoré majú právo na súkromie a autonómne rozhodovanie. Autori článku Beyond Parental Control tvrdia, že počas dospievania si dieťa vytvára identitu seba ako jednotlivca. S tým súvisí i väčšia miera rizikového správania, ktoré je však dôležitou súčasťou tohto procesu. Nadmerná kontrola môže na dospievajúceho pôsobiť ako prenasledovanie zo strany rodičov a viesť k napätiu a zhoršeniu vzťahov.

Nedávny výskum s názvom Porovnanie recenzií aplikácií rodičovských zámkov medzi rodičmi a deťmi,  ktorý sa zameral na analýzu recenzií 52 aplikácií rodičovských zámkov, prišiel na to, že väčšina detských recenzií bola negatívna. Deti v nich však vyjadrovali najmä hnev a frustráciu voči rodičom a nehovorili o funkcionalite. Autori štúdie zároveň dospeli k záveru, že “otvorení komunikovať a zdieľať svoje sklamanie boli tí dospievajúci, ktorým chýba komunikácia s rodičmi na tému ochrany súkromia”.

S deťmi hovorte otvorene

Práve správna komunikácia medzi dieťaťom a rodičom hrá dôležitú úlohu pri nasadzovaní podobných typov ochrany. Rodičia by mali, predovšetkým v období puberty svojich detí, spolupracovať pri nastavovaní pravidiel s tínedžermi a neísť cestou jednostranného rodičovského dozoru, ako podotkol už zmienený Beyond Parental Control.

Firma Kaspersky, poskytovateľ rodičovského zámku SafeKids, vytvorila sadu odporúčaní, ako s deťmi rôzneho veku komunikovať o tomto type aplikácií. Deti a dospievajúcich radí do štyroch kategórií. S tými najmladšími, vo veku do šesť rokov, nie je nutné hovoriť o význame aplikácie. Ideálne je rodičovskú ochranu nainštalovať ešte pred tým, než deti začnú zariadenia používať. O niečo staršie deti je dobré informovať o prítomnosti softvéru a princípe ako funguje, nie je však potrebné povedať im o všetkých funkciách.

S tínedžermi  je dôležité rozprávať o úlohách appky, ale aj o motivácii rodiča pre jej inštaláciu.Je potrebné nájsť spoločný kompromis používaných funkcií, tak aby dieťa chápalo aké informácie bude mať rodič k dispozícii a necítilo sa prehnane kontrolované. Ešte o niečo zložitejšie je to z dospievajúcimi od 14 do 17 rokov. V tomto veku sa neodporúča nainštalovanie aplikácie bez predošlej dohody s dieťaťom. Takýto krok môže narušiť dôveru a zároveň mladí sú v danom veku schopní podobný druh sledovania obísť.

Jana Baluchová

Jana študuje na Masarykovej univerzite v odbore Informačné štúdiá a knihovníctvo. Venuje sa najmä oblasti dát a UX designu, ale cudzie jej nie sú ani témy spojené s EdTechom.