+ Plusy
  • Český jazyk
  • Metodika
  • Výpovede pamätníkov
platformy
žánre
vek
Kde si môžete hru kúpiť
AppStore Google Play Itch.io

Spoznajte osudy študentov po protestoch v roku 1939 v hre Train to Sachsenhausen

Viacerí pražskí vysokoškoláci skončili práve v koncentračnom tábore. Titul ukazuje, aký bol nacistický režim k svojim odporcom nemilosrdný.

Po dvoch úspešných tituloch o udalostiach z obdobia 2. svetovej vojny: Attentat 1942 a Svoboda 1945, sa štúdio Charles Games rozhodlo preniesť svojich fanúšikov na začiatok nemeckej okupácie. Hlavný protagonista, študent medicíny, stojí pred ťažkými rozhodnutiami spojenými so študentskými protestami v roku 1939. Aj keď je hlavná postava fiktívna, jej osudy sú založené na svedectvách pamätníkov. Hráč má priebeh hry pevne vo svojich rukách a vlastnými voľbami môže dosiahnuť rozličné závery. Zaujímavá je napríklad bonusová časť s názvom Muzeum. Toto virtuálne múzeum obsahuje spomienky pamätníkov vo forme videí spolu s dobovými dokumentmi a fotografiami. Samotný príbeh sa drží týchto výpovedí a hráč sa tak vie ešte viac stotožniť s osudmi reálnych ľudí.

Prínos pre dieťa:
Štúdio na titule spolupracovalo so spoločnosťou Živá paměť, o.p.s., ktorá sa venuje uchovávaniu a sprostredkovaniu spomienok ľudí prenasledovaných totalitnými režimami. Vďaka vytvorenej metodike môžu, ako pomôcku, hru použiť pri vyučovaní aj učitelia.
Historické udalosti v hre sledujú osudy študentov počas demonštrácií proti nacistickému režimu. Titul tiež zachytáva pohreb Jána Opletala, zatýkanie študentov a transport do koncentračného tábora. Aj keď sa udalosti hry odohrávali v Česku, spomínané sú napríklad aj osudy Slovákov študujúcich v Prahe. Dostupné jazyky sú český, anglický a nemecký. Train to Sachsenhausen je vhodný aj pre menej skúsených hráčov na základných školách, ktorých zaujíma téma druhej svetovej vojny alebo ako doplňujúca aktivita na hodiny dejepisu.

Čo hra rozvíja:
Rozhodovanie
Aj keď príbeh vždy ponúka len dve možnosti, nie je ľahké odhaliť tú správnu. Tak ako v reálnom živote, človek vie niekedy len ťažko predvídať, čo sa stane. Pozitívom je, že v hre má hráč viac času na kritickejšiu analýzu.
Empatiu
Možnosti voľby pomáhajú lepšie sa vcítiť do osudov z hry. Nápomocné sú aj videá s výpoveďami ľudí, ktorí scenáre zo samotnej hry prežili.
Porozumenie kontextu doby
Najmä časť Muzeum ukazuje dokumenty a fotografie, ktoré objasňujú udalosti v širšom kontexte. Vďaka výpovediam hráč lepšie pochopí aj náladu v spoločnosti v danom období.

Námety na diskusiu:
Rozhodovanie v hre
Spýtajte sa detí podľa čoho sa rozhodovali? Rozmýšľali aj nad negatívnymi následkami svojich rozhodnutí? Do akej miery ovplyvnilo ich rozhodovanie vedomie, že hrajú hru?
Protesty
Diskutujte o význame demonštrácií a riešte aj príklady tých úspešných. Boli by deti alebo žiaci ochotní ísť protestovať, keby sa zopakovali udalosti z roku 1939?
Protestujúci študenti
V histórii boli často iniciátormi protestov práve študenti. Nechajte deti alebo žiakov zamyslieť sa, prečo je tomu tak. Je to spôsobené tým, že majú viac času? Impulzívnejšie reakcie? Majú ideály? Aké vlastnosti mladých ľudí by ešte mohli prispieť?

Počet hráčov: 1

Adam Kysler

Adam študuje odbor Teória digitálnych hier na FMK v Trnave. Popri štúdiu sa venuje aj vývoju. Digitálne hry sú pre neho nielen zdrojom zábavy ale aj informácií a rozvoja kognitívnych schopností. Preto si uvedomuje ich dôležitosť v živote každého detského hráča.